×
HUBRU
banner

Biometrika

Nedílnou součástí HUBRU jsou zařízení pro sledování pohybu zornice – eye-tracking – a zařízení pro snímání základních biologických parametrů – biofeedback.

Systém eye-tracking je set brýlí s identifikací zacílení očního kontaktu na součásti okolí (reálného, promítaného či zobrazeného na obrazovce), záznamovým zařízením a softwarovou podporou zpracování výsledků. Brýle jsou konstruovány tak, aby neomezovaly výhled do periferních oblastí a umožňovaly volný pohyb testované osoby. Současně dochází k záznamu vizuálního záběru okolí včetně určení cílení pohledu. Záznamové zařízení je mobilní, nepotřebuje přímou komunikaci s řídícím počítačem.

Snímání biologických parametrů je zajištěno pomocí systému snímačů a modulů pro přenos informací do počítače a softwarového vybavení umožňujícího záznam a analýzu dat. Při výzkumu jsou snímány údaje o vybraných fyziologických funkcích jako vodivost pokožky, teplota, krevní pulz, 3D akcelerace pohybu. To vše kombinovaným senzorem umístěným na zápěstí nebo hlavě. Dále pak detekce vodivosti pokožky, teploty a pulzu snímaných na prstu ruky jedním senzorem. Rovněž je možné snímat funkci svalů pomocí snímání jejich elektrických biosignálů (elektromyografie). Fyziologické funkce člověka jsou zaznamenány a vizuálně zobrazen jejich průběh v okamžiku, kdy se objeví.

Výzkumné pracoviště tohoto typu produkuje velké množství cenných dat. Ta jsou proto, ve strukturované formě, archivována na speciálním datovém úložišti. K dispozici je kapacita několika desítek terabytů.