×
HUBRU
banner

Laboratoř použitelnosti

Ojedinělá architektura laboratoře použitelnosti posouvá možnosti výzkumu do nových dimenzí. Skládá se z deseti pracovních míst, které lze libovolně kombinovat nebo provozovat každé nezávisle. Tato flexibilita, spolu s novou metodikou, umožňuje zkrátit dobu výzkumu na polovinu při zachování všech kvalitativních ukazatelů.


Myšlenka kolaborativního testování vznikla na Katedře informačního inženýrství. Kolaborativní testování je specifické tím, že v jeden okamžik řeší zadaný úkol několik účastníků testu. Každý z participantů se měří jako jednotlivec, ale zároveň je součástí týmu.