×
HUBRU
banner

Věda a výzkum

Publikační činnost

 • Educational Business Process Model Skills Improvement; J. Pavlíček, R. Hronza, P. Pavlíčková - Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, 2016 - Springer
 • The Business Process Model Quality Metrics; J. Pavlíček, R. Hronza, P. Pavlíčková, K. Jelínková - Workshop on Enerprise and Organizational Modeling and Simulation, 2017 - Springer
 • Methods for Evaluating the Quality of Process Modelling Tools; J. Pavlíček, P. Pavlíčková - Workshop on Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, 2018 - Springer
 •  ‘Retrieving Knowledge from Texts: Design of an Experiment with Human Users’, 14th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education; Mudrychová, K., Houšková Beránková, M., Houška, M., Dömeová, L. (2017) Prague, pp. 96-104.

Vědecká činnost

 • Výzkum kolaborativního UI testování versus klasického; Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
 • Výzkum kvality procesních modelů formou Usability testů; Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
 • Komercionalizace UI laboratoře s společností Lunde; Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
 • Výzkum dopadu DTP zpracování marketingových materiálů na přenos informace; Ing. Michal Chocholoušek, Ph.D., Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
 • Analýza vizuálního zpracování znalostně strukturovaných textů; doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
 • Problematika UI/UX v návaznosti na aplikace podporující regionální rozvoj a obory příbuzné; KIT
 • Analýza reakční doby řidiče osobního automobilu v prostředí 3D simulátoru; PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
 • Problematika UI/UX pro nové webové prezentace CZU; SIS PEF
 • Problematika UI/UX pro nové webové rozhraní aplikace MOODLE; OIKT

Studentské závěrečné práce

 • BPMN versus BORM usability UI Study; Ajadi-Bakre Omolola Shakirah, Bc. 2018 
 • UI Specifikace aplikace pořádání poutních událostí; Bartoňová Johana  2018
 • Collaborative versus traditional UI Study methodology; Braschi Velasquez Giancarlo, Bc. 2018
 • UI Specifikace základních navigačních prvků operačních systému pro osoby se sníženou schopností adaptace; Fišer Michal, Bc. 2017
 • Návrh vhodných scénářů studií použitelnosti pro kolaborativní Usability lab; Ivon Jan, Ing. 2017
 • Tvorba vzorových UI Specifikací pro výuku předmětu Interakce člověk počítač; Schwarzová Kristýna, Ing. 2018
 • Quality Metrics for Business Process Modelling; Sylqa Adil, Ing. 2016

Diplomové práce externí

 • Nalezení vhodných formátů BPM pro účel optimalizace obchodních procesů; Bc. Pavel Brabec (2017)
 • Návrh měr kvality obchodních procesních modelů; Bc. Klára Jelínková (2017)

Výuka

Pracoviště zajišťuje technickou podporu při výuce předmětů:

 • Interakční design
 • Interaction design
 • Human computer interaction
 • Interakce človek PC