×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

Antilopa losí

Největší antilopy > Antilopa losí

Antilopa losí (Taurotragus oryx)

Antilopa losí je možná největší antilopa na světě (pokud to není antilopa Derbyho). Samci i samice antilop losích mají dlouhé, spirálovitě stočené rohy, které nejsou tak mohutné jako u antilopy Derbyho. Pruhování se u jednotlivých poddruhů liší, v některých oblastech může zcela chybět, někdy jsou pruhovaná pouze mláďata. Lalok začíná v polovině krku a uši jsou špičaté. Dospělí samci antilop losích mají na čele chomáč delších chlupů. Samci s věkem tmavnou a v pozdějším věku mohou být vybarveni výrazně tmavošedě.

 

Farmový chov v Lánech

Chov antilop losích byl na ČZU po několika letech příprav zahájen v roce 2002. Od roku 2006 jsou antilopy chovány pod vedením ITS v novém areálu v rámci Školního zemědělského podniku v Lánech. Kapacita chovu je omezena přezimovací kapacitou stáje (40 jedinců). Pro svou podobnost se skotem a dobrou ochočitelnou byly antilopy losí v minulém století farmově chovány na mnoha místech Afriky, avšak nejdelší domestikační snahou (od 1892) je chov v Askania Nova na Ukrajině. Domestikace antilopy losí je doporučena Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) pro Afriku, ale naše zkušenosti ověřené výzkumem ukazují, že antilopa losí má dobrou adaptabilitu i na klimatické podmínky ČR. Svým pasením zároveň zlepšuje botanickou strukturu pastvin a ničí vytrvalé pastevní plevele. Díky nízkému obsahu tuku v mase s vyšším zastoupením nenasycených mastných kyselin omega 3 ve srovnání s hovězím masem by mohla být antilopa v našich podmínkách využita jako alternativní hospodářský druh pro produkci dietního masa. 
 

Další infromace se dozvíte na webu FTZ.

Kontakty
Ing. Radim Kotrba, PhD.
email: kotrba@ftz.czu.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol

Ing. Silvie Neradilová, PhD.
email: neradilova@ftz.czu.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol