×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

O katedře

Pozornost katedry se v posledních letech stále více zaměřuje na chov, ochranu a udržitelné využití původních živočišných druhů v tropech, studium chování a fyziologie domácích a volně žijících zvířat, přičemž v centru zájmu leží ochrana a výzkum volně žijících kopytníků. Naše aktivity však zasahují i do oblasti chovu a zlepšení užitkových vlastností plemen hospodářských zvířat, výživy a krmení zvířat v tropech, zoohygieny a prevence onemocnění zvířat a zpracování zemědělských produktů v návaznosti na zdravotní nezávadnost a hygienu výroby potravin.

Katedra byla založena v 1967 pod názvem Katedra živočišné produkce tropů a subtropů jako součást Institutu tropického a subtropického zemědělství. V roce 2013 po vzniku Fakulty tropického zemědělství katedra získala současný název. Od roku 2012 katedra sídlila v přízemí koleje B, odkud se v roce 2020 přestěhovala do nové budovy FTZ, kde v současnosti najdete i všechny naše pracovníky. 

Katedra provozuje Laboratoř molekulární genetikyLaboratoř pro detekci a charakterizaci patogenů a Laboratory of Animal Science. Laboratoř molekulární genetiky se zabývá především mezidruhovými interakcemi, konfliktu domestikovaných a volně žijících živočichů a populační strukturou u savců a v roce 2016 byla řešitelem Středočeských inovačních voucherů ve spolupráci s firmou GenRex, s.r.o. Laboratoř pro detekci a charakterizaci patogenů se zabývá detekcí patogenů v různých biologickckých materiálech především živočišného původu. Laboratory of Animal Science se zabývá analýzami biologických materiálů za pomoci jednoduchých a ekonomicky příznivých technik, které mohou být použity i v tropických regionech rozvojových zemí.

Katedra spravuje farmový chov antilopy losí (Taurotragus oryx) a lamy guanako (Lama guanicoe) na Školním zemědělském podniku ČZU v Praze v Lánech a členové katedry se pod hlavičkou spolku Derbianus Conservation podílí na ochraně kriticky ohrožené antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) v lidské péči v Senegalu.

Vědecko-výzkumná činnost katedry je převážně realizována formou výzkumných grantů a studentských vědeckých prací s cílem jejich finalizace formou vědeckých článků s IF (impact factor). K výzkumu katedra využívá nejen laboratoří na ČZU, ale i své chovy, kde probíhá dlouhodobý výzkumný úkol „Ověření farmového chovu antilopy losí a lamy guanako pro hospodářské využití v ČR“. Další výzkumné úkoly jsou řešeny ve spolupráci se zoologickými zahradami a zemědělskými podniky. Těžiště výzkumu katedry leží také v přírodních rezervacích v Africe a Mongolsku, kde je díky dlouhodobé spolupráci realizována řada vědeckých prací zaměřených na antilopy Derbyho, luskouny, koně Převalského a mnoho dalších druhů zvířat.