×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

Vyučované předměty

IAI65E Antelope use and conservation
IZI41E Analýzy a zpracování dat
IAI34E Animal Census and Monitoring
IAI10E Behavioral Ecology
IAI13E Breeding of Indigenous Animal Species in TS
IAI56E Comparative Animal Nutrition
IAI57E Deer biology and production
IAI03E Food Quality and Certification
IAI36E Game Utilisation in TS
IZI36E Human Nutrition and Prevention of Food-Borne Diseases
IAI11E Human Nutrition and Prevention of Food-Borne Diseases in TS
IZI35E Chov zvířat v tropech
IAI07E Insects and Wildlife Relationships
IZI23E Introduction into Animal Husbandry
IAI04E Large Farm Animal Husbandry in TS II. (camels, llamas, horses, donkeys, elephants)
IAI34Z Practical Training
IAI31Z Scientific Seminar
IAI33Z Scientific Seminar
IAI17E Small Farm Animal Husbandry in TS II. (sheep and goats; crossbreeding)
IAI55E Wild and ZOO Animals Capture and Care
IAI26E Wildlife Feeding in TS
IAI01Z Wildlife Management Fieldwork
IZI32E Základy chovu zvířat v tropech
IAI06E Domestic Animal Nutrition and Feeding in TS I. (ruminants)
DIXI01Y Management of Research
DIXI10Y Management of Research
DIZI03Y Výživa a krmení hospodářských zvířat v TS
DIZI14Y Živočišná výroba v tropech a subtropech
DIZI16Y Chov prasat a drůbeže v tropech a subtropech
DIZI18Y Population genetics and genomics
DIZI07Y Zoohygiena a prevence v TS
DIZI08Y Hygiena a technologie zpracování živočišných produktů v TS
DIZI12Y Certifikace a hodnocení kvality potravin v tropech a subtropech
DIZI17Y Zachování biodiverzity
IAI23E Husbandry of Camelids, Equids and Elephants
DIZI01Y Speciální zootechnika v tropech a subtropech
IXI66Z Summer school in Mongolia: Interactions between wildlife and domestic livestock
IAI60E Tropical Bovids Husbandry Guidelines