×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

Univerzita třetího věku

Katedra zajišťuje výuku i v rámci Univerzity třetího věku (U3V) v rámci programu Tropické zemědělství. Studenti programu se během prvního ročníku seznámí s činnostmi v oblasti živočišné výroby a potravinářství v zemích tropického a subtropického pásma. Ve druhém ročníku pak navazuje běh přednášek týkajících se rostlinné produkce a agroekologie tropických a subtropických plodin. Posluchači programu také získají informace o konceptu CSR (Corporate social responsibility - společenská odpovědnost firem), dozví se o principech Fair Trade a nových směrech v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Aktuální informace o U3V se dozvíte ZDE.

Příklady vyučovaných témat a exkurzí:

 • Hlavní hospodářská zvířata tropů a jejich využití
 • Za velbloudy do Zoo Praha
 • Exkurze na ŠZP Lány – antilopy, lamy atd.
 • Jak se váží žirafa: Identifikace a měření domácích i neochočených zvířat
 • Chov, lov a ochrana zvěře v jižní Africe
 • Ochrana antilop - příklad antilopy Derbyho
 • Mezidruhová komunikace živočichů: rozpoznávají zvířata hlasy jiných druhů?
 • Cestovní medicína a zdravotní rizika v exotických destinacích
 • Vybrané infekce přenosné ze zvířat na člověka – obavy a realita (exkurze do ÚVN Praha)
 • Chov tropických zvířat v zoo a problémy s jejich chováním
 • Potravinové právo a zdravotní nezávadnost potravin
 • Cizorodé látky v potravinách a alimentární onemocnění u lidí (exkurze do SVÚ Praha)