×
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky
banner

Bakalářské práce

Analýza komunikačního mixu ve zvolené organizaci
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

Analýza nákladovosti manipulačního skladu ŠLP Kostelec n.Černými lesy
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2013/06 (červen)

Audit marketingové strategie v oblasti služeb
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

Dotační politika Evropské Unie pro lesní hospodářství v podmínkách společnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o.
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Komparace daňových systémů ve vybraných zemích EU
Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Komparace ekonomiky založení plantáží rychlerostoucích dřevin a chmelových porostů v Žateckém regionu
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Komparace harvestorových technologií ve vybraných porostech
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2013/06 (červen)

Komunikace a vztahy s veřejností se zaměřením na lesnické a národní parky
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví a službách
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

Marketingové aspekty cetifikace lesů PEFC
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

Moderní metody marketingu
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

Moderní postupy projektového řízení se zaměřením na použití v rámci státní správy
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Problematika hospodaření státem zřízené příspěvkové organizace v podmínkách Správy Krkonošského národního parku
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

Strategické podnikatelské aktivity vybraného podniku
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

Analýza nákladovosti provozu rybářství na příkladu ŠLP ČZU Kostelec nad Černými lesy
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2012/06 (červen)

Analýza pracovní situace v IT sféře
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Analýza využití platebních karet
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

Dřevostavba a její ekonomické a ekologické posouzení
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Dřevostavba a její ekonomické a ekologické posouzení
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Ekonomické zhodnocení certifikačních systémů lesů v České republice
Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Ekonomické zhodnocení přirozené obnovy lesa na kyselé řadě 4 LVS
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

Ekonomika společenstevní honitby
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Finanční analýza podniku Dubická zemědělská a.s
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Finanční analýza společnosti MICROS-FIDELIO Czech s.r.o.
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

Finanční analýza společnosti MICROS-FIDELIO Czech s.r.o.
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

Funkce a ekonomika provozu pstruhové líhně Národního Parku Šumava, pracoviště Borová Lada
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Hodnocení společenských funkcí lesa na vybraném území
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2012/06 (červen)

Hospodářská politika a komparace platební bilance vybraných zemí
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Implementace systému managementu v podniku
Ing. Roman Dudík, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Kapitálový trh - podílové fondy v souvislosti s lesnicko-dřevařským komplexem
Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Komparace využití platebních karet
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

Marketingový potencionál certifikačních procesů v LH a loga s tím spojeného
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2012/06 (červen)

Možnosti zvýšení efektivnosti ve společnosti Lesy pod Javorníkem s.r.o.
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Porovnání ocenění lesních porostů a pozemků vybranými úředními metodami na zvoleném majetku
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2012/06 (červen)

Porovnání vybudování vlastních optických okruhů s možností jejích pronájmů u vybrané instituce
Ing. Vilém Jarský, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Sledování nákladovosti dřevařské výroby na příkladu ČZU ŠLP Kostelec nad Černými lesy
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Srovnávání aktuálních trendů hypotečních úvěrů na trhu
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

Strategie komunikačního mixu a její aplikace v praxi
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2012/06 (červen)

Trh se surovým dřívím v ČR
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

Úsporná opatření v nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

Úsporná opatření v nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných s účinností od 1. ledna 2011
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

Vyhodnocení nákladovosti lesní školky, na příkladu ČZU-ŠLP Kostelec nad Č. Lesy
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2012/06 (červen)

Vývoj daňové soustavy v českých zemích
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

Analýza nákladní dopravy na příkladu ČZU – ŠLP Kostelec
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

Analýza nákladovosti lesní výroby na HS 43 mezi
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

Analýza restrukturalizace správy městského lesního majetku v Liberci
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

Analýza systému hodnocení pracovníků ŠLP Kostelec nad Černými lesy
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

Analýza způsobů prodeje dříví na vybrané lesní správě LČR
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2011/06 (červen)

Celní aspekty dovozu lesní techniky do ČR
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2011/06 (červen)

Efektivnost kamionové dopravy
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

Ekonomická analýza škod způsobených zvěří na vybraném území
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

Ekonomické zhodnocení certifikačních systémů lesů v České republice
Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D. - 2011/06 (červen)

Finanční analýza lesní společnosti
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

Finanční analýza podniku Lesní závod Kladská
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

Finanční analýza Školního lesního podniku v Kostelci n. Č. l.
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

Finanční analýza Školního polesí Trutnov
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

Marketingová komunikace Národního parku Křivoklátsko
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2011/06 (červen)

Marketingový audit e-shopu
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2011/06 (červen)

Mezinárodní obchod v lesnicko-dřevařském komplexu z pohledu celní správy
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2011/06 (červen)

Možnosti využití elektronického tržiště v nákupní strategii na trzích organizací
RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2011/06 (červen)

Nákladovost dřevařské výroby na příkladu ČZU ŠLP Kostelec nad Černými lesy
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

Nákladovost myslivosti na příkladu ČZU – ŠLP Kostelec
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

Nákladovost školkařského provozu na příkladu ČZU – ŠLP Kostelec
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

Odpadové hospodářství a jeho ekonomika u obce Radošovice
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

Porovnání nákladovosti výkonů prováděných cizími a vlastními zdroji
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

Porovnání nákladu na pořizování služebních psů v podmínkách Armády České Republiky
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

Problematika zemědělských chovů v oblastech výskytu velkých šelem rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

Struktura režijních nákladů na příkladu ČZU – ŠLP Kostelec
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

Účtování dlouhodobého majetku dle platných českých právních předpisů pro vedení účetnictví a dle IFRS
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

Výběrová řízení LČR - lesnické zakázky, jejich historie a vývoj
Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)