×
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky
banner

Publikace

Odborná monografie

RIEDL, M. – ŠIŠÁK, L. – DUDÍK, R. – JARSKÝ, V. – PALÁTOVÁ, P. 25 let výzkumu nedřevních lesních produktů. Kostelec nad Černými lesy: Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., 2019, 80s. ISBN 978-80-7458-119-9.

**KUPČÁK, CSC., d. – **POLSTER, PH.D., I. – ŠIŠÁK, L. – PALÁTOVÁ, P. Česká akademie zemědělských věd a čtvrtstoletí Komise lesnické ekonomiky.. Mendelova univerzita v Brně: Mendelova univerzita v Brně, 2020, 310s. ISBN 978-80-7414-203-1.

ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. – PULKRAB, K. – BUKÁČEK, J. – SLOUP, M. Ekonomická efektivnost hospodářského tvaru lesa nízkého. Praha: Powerprint s.r.o., Praha, 2012, 83s. ISBN 978-80-87415-63-4.

HRIB, M. – KOPP, J. – KŘIVÁNEK, J. – KYZLÍK, P. – MOUCHA, P. – NĚMEC, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – PELC, F. – PEŠKOVÁ, V. – ROČEK, I. – ŘEZAČ, J. – VANČURA, K. – VAŠÍČEK, J. – VAŠÍČEK, J. – ZAHRADNÍK, P. – ZATLOUKAL, V. Forests in the Czech republic. Praha: Consult Prague, 2009. 400s. ISBN 80-903482-6-2.

PULKRAB, K. – ŠIŠÁK, L. – BARTUNĚK, J. Hodnocení efektivnosti v lesním hospodářství. Kostelec nad Černými lesy: Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., 2008. 203s. ISBN 978-80-87154-12-0.

ŠIŠÁK, L. – PULKRAB, K. Hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa . Praha: Neuveden, 2008. 133s. ISBN 978-80-213-1872-4.

JARSKÝ, V.; idPublikace = 65444; Název: Inovace v lesním hospodářství - systémový pohled-- Neexistuje podtyp publikace --

HRIB, M. – KOPP, J. – KŘIVÁNEK, J. – KYZLÍK, P. – MOUCHA, P. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – PELC, F. – PEŠKOVÁ, V. – ROČEK, I. – ŘEZAČ, J. – SLABA, M. – VANČURA, K. – VAŠÍČEK, J. – VAŠÍČEK, J. – ZAHRADNÍK, P. – ZATLOUKAL, V. Lesy v České republice. Praha: Consult Praha, 2009. 400s. ISBN 80-903482-5-4.

**SARSEKOVA, D. – ŠIŠÁK, L. – **KITAIBEKOVA, S. Multifunctional value of forests and forestry management in Kazakhstan and Czech Republic . Astana: Publishing house of S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University, 2017, 166s. ISBN 978-9965-824-12-8.

ŠIŠÁK, L. – PULKRAB, K. – SLOUP, R. – STÝBLO, J. Polyfunkční lesní hospodářství. Praha: Lesy České republiky, s.p., Grantová služba LČR , 2008. 75s. ISBN 978-80-86945-02-6.

RIEDL, M. Prodej CIMA-A. Praha: CIMA – Český institut pro marketing, 2007. 228s. ISBN 978-80-239-8583-2.

MACHÁČKOVÁ, K. – **POP, M. – **KRAJÁČ, P. Projektové řízení . Praha : Vysoká škola hotelová v Praze , 2020, 128s. ISBN 978-80-87411-64-3.

ŠIŠÁK, L. – PULKRAB, K. Společenská významnost produkce a sběru netržních lesních plodin v České republice - Patnáct let systematického sledování. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 112s. ISBN 978-80-247-3378-4.

HRIB, M. – BÍLÝ, S. – ČUPA, P. – HETEŠA, J. – HUSÁK, Š. – KORDIOVSKÝ, E. – MACHÁČEK, P. – MACHOVEC, M. – PRAX, A. – PRAŽÁK, O. – PROKOP, J. – RIGASOVÁ, M. – ROŽNOVSKÝ, J. – SUKOP, I. – TLAPÁK, V. – VYBÍRAL, J. The Allahy Fishponds. Restored fishpond network.. Břeclav: Malovaný kraj pro Lesy České republiky, s.p., 2007. 172s. ISBN 978-80-903759-2-5.

Kapitoly v odborné knize

RIEDL, M. CIMA - A MARKETING MANAGEMENT. Praha: CIMA - Český institut pro marketing, 2006. 1s. ISBN 80 239 8388 1. s. CIMA - A MARKETING MANAGEMENT, s. 1 - 0.

HRIB, M. Lužní les v nivě Moravy a Dyje. Břeclav: Biosférická rezervace Dolní Morava, ops. pro Lesy České republiky, s.p., 2009. 1s. ISBN 978-80-254-5753-5. s. Historie a současnost pěstování lužního lesa, s. 84 - 89.

RIEDL, M. CIMA - B STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ MANAGEMENT. Praha: , 2006. 1s. ISBN 80 239 8387 3. s. Implementace marketingové strategie , s. 1 - 0.

JARSKÝ, V. – ŠIŠÁK, L. Innovation and Entrepreneurship in Forestry in Central Europe. Leiden, The Netherlands: N, 2005. 1s. ISBN 90-04-14589-3. s. Innovation and Entrepreneurship in Forestry in Central Europe, s. 114 - 119.

ŠIŠÁK, L. – PULKRAB, K. Ekonomické nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České republiky. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity karlovy, 1999. 1s. ISBN 80-7184-807-7. s. Kvantifikace škod na lesních porostech. Ekonomické nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České republiky, s. 1 - 91.

HRIB, M. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. Lesy v České republice. Praha: Consult Praha pro Lesy České republiky, s.p., 2009. 1s. ISBN 80-903482-5-4. s. Les a právo, s. 46 - 69.

SLOUP, M. – HAVRÁNEK, F. – LEHEČKA, J. – DERCO, D. – SYCHRAVA, J. – HUMPLÍK, J. – NOVÝ, L. – DETZ, E. – PĚNIČKA, L. – POSPÍŠIL, J. – VYSLYŠEL, K. – ŠIŠÁK, L. Lesnické hospodaření v Krušných horách. Hradec Králové: Lesy České republiky,s.p., Hradec Králové, 2008. 1s. ISBN 978-80-86945-04-0. s. Management jelení zvěře, s. 225 - 255.

DUDÍK, R. – PALÁTOVÁ, P. – JARSKÝ, V. – RIEDL, M. – ČERVENÝ, L. Management aspects in forest based industries. Zagreb: WoodEMA, i.a, 2020, 267s. ISBN 978-953-57822-7-8. Management of selected requirements in the furniture industry of the Czech Republic, s. 67-89.

ŠIŠÁK, L. – ŠACH, F. – ŠVIHLA, V. – ČERNOHOUS, V. Metodika sociálně-ekonomického hodnocení funkcí lesa . Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hopodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady , 2006. 1s. ISBN 80-86461-72-6. s. Metodika sociálně-ekonomického hodnocení funkcí lesa , s. 1 - 40.

ŠIŠÁK, L. – PULKRAB, K. Oceňování pozemků a přírodních zdrojů. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 1998. 1s. ISBN 80-7169-393-6. s. Metody oceňování produkčních funkcí lesa, s. 45 - 85.

ŠIŠÁK, L. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2005. 1s. ISBN 80-7084-451-5. s. Mimoprodukční funkce lesa, s. 32 - 33.

ŠIŠÁK, L. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2005. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2006. 1s. ISBN 80-7084-550-3. s. Mimoprodukční funkce lesa, s. 34 - 36.

JARSKÝ, V. Lesnické hospodaření v Krušných horách. Hradec Králové: Lesy České republiky,s.p., Hradec Králové, 2008. 1s. ISBN 978-80-86945-04-0. s. Možnosti finančních podpor na přeměnu PND, s. 215 - 230.

HRIB, M. Lužní les v nivě Moravy a Dyje. Břeclav: Biosférická rezervace Dolní Morava, ops. pro Lesy České republiky, s.p., 2009. 1s. ISBN 978-80-254-5753-5. s. Myslivost v lužních lesích, s. 90 - 95.

ŠIŠÁK, L. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2006. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2007. 1s. ISBN 978-80-7084-635-3. s. Netržní funkce lesa, s. 37 - 42.

ŠIŠÁK, L. Zpráva o stavu lesa a lesního hosopdářství České republiky 2007. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2008. 1s. ISBN 978-80-7084-733-6. s. Netržní produkce a návštěvnost lesa, s. 28 - 29.

PULKRAB, K. Politika životního prostředí - vybrané kapitoly. UJEP Ústí nad Labem: MINO, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-7044-779-6. s. Politika životního prostředí - vybrané kapitoly, s. 26 - 45.

PULKRAB, K. Politika životního prostředí - vybrané kapitoly. UJEP Ústí nad Labem: MINO, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-7044-779-6. s. Politika životního prostředí - vybrané kapitoly, s. 168 - 182.

PULKRAB, K. Lesnické hospodaření v Krušných horách. Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2008. 1s. ISBN 978-80-86945-04-0. s. Posouzení rentability jednotlivých variant navržených opatření, s. 369 - 390.

HRIB, M. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. Lesy v České republice. Praha: Consult Praha pro Lesy České republiky, s.p., 2009. 1s. ISBN 80-903482-5-4. s. Práce v lese, s. 170 - 185.

PULKRAB, K. Lesnické hospodaření v Krušných horách. Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2008. 1s. ISBN 978-80-86945-04-0. s. Přílohy k ekonomickým rozborům, s. 459 - 475.

RIEDL, M. Prodej CIMA-B. Praha: CIMA – Český institut pro marketing , 2007. 1s. ISBN 978-80-239-9276-2. s. Prodej CIMA-B , s. 1 - 334.

ŠIŠÁK, L. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky. Stav k 31.12.2003. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 2004. 1s. ISBN 80-7084-360-8. s. Rekreační funkce lesa – ostatní lesní produkty a návštěvnost lesa, s. 34 - 35.

HRIB, M. Les a voda v srdci Evropy (Forest and water in the Heart of Europe). Praha: Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 2007. 1s. ISBN 978-80-7084-634-6. s. Revitalizace lužních lesů a obnova mokřadů v oblasti LZ Židlochovice, s. 229 - 241.

HRIB, M. – ČUPA, P. Lužní les v nivě Moravy a Dyje. Břeclav: Biosférická rezervace Dolní Morava, ops. pro Lesy České republiky, s.p., 2009. 1s. ISBN 978-80-254-5753-5. s. Revitalizace mokřadů v lužních lesích, s. 40 - 47.

ŠIŠÁK, L. – ŠVIHLA, V. Forest and water in the heart of Europe. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2007. 1s. ISBN 978-80-7084-634-6. s. Socio-economic evaluation of hydrologic and soil conservation forest functions for the society, s. 143 - 152.

ŠIŠÁK, L. Lesnické hospodaření v Krušných horách. Hradec Králové: Lesy České republiky,s.p., Hradec Králové, 2008. 1s. ISBN 978-80-86945-04-0. s. Společenská sociálně-ekonomická efektivnost funkcí lesa, s. 391 - 413.

SARVAŠOVÁ, Z. – JARSKÝ, V. – SETZER, F. – WEISS, G. Policy integration and Coordination: the Case of Innovation and the Forest Sector in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 200s. ISBN 978-92-898-0049-5. s. Support for Innovation in Forestry in Rural Development Programmes of Six European Countries, s. 87 - 106.

SLOUP, M. – HAVRÁNEK, F. – DETZ, E. – LEHEČKA, J. – PĚNIČKA, L. – POSPÍŠIL, J. – SYCHRAVA, J. – VYSLYŠEL, K. – PULKRAB, K. Lesnické hospodaření v Krušných horách. Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2008. 1s. ISBN 978-80-86945-04-0. s. Vliv zvěře na lesní ekosystémy v Krušných horách, s. 201 - 224.

Článek v odborném periodiku

**DOBSINSKA, Z. – **ZIVOJINOVIC, I. – **NEDELJKOVIC, J. – **PETROVIC, N. – JARSKÝ, V. – OLIVA, J. – **ŠÁLKA, J. – **SARVASOVA, Z. – **WEISS, G. Actor power in the restitution processes of forests in three European countries in transition. Forest Policy and Economics, 2020, roč. 113, č. 2020, s. 1-15. ISSN: 1389-9341.

JARSKÝ, V. Alternativní možnosti financování lesnického sektoru - Výsledky analýzy mezi akademickými pracovníky. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 2, s. 127-134. ISSN: 0322-9688.

**SYNEK, M. – HRIB, M. Analysing data sources' suitability to support forest policy decision-making in the Czech Republic. INTERNATIONAL FORESTRY REVIEW, 2019, roč. 21, č. 1, s. 92-107. ISSN: 1465-5489.

JARSKÝ, V. – PULKRAB, K. Analysis of EU support for managed succession of agricultural land in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, roč. 35, č. , s. 237-246. ISSN: 0264-8377.

RINN, R. – JARSKÝ, V. Analysis of Financial Support for Forestry in the Czech Republic from the Perspective of Forest Bioeconomy. Sustainability, 2022, roč. 14, č. 23, s. 1-25. ISSN: 2071-1050.

RIEDL, M. – JARSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. – PALÁTOVÁ, P. – DUDÍK, R. – **MENHAZOVÁ, J. – ŠIŠÁK, L. Analysis of Significant Factors Influencing the Amount of Collected Forest Berries in the Czech Republic. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 10, s. 1-22. ISSN: 1999-4907.

BALEST, J. – HRIB, M. – DOBŠINSKÁ, Z. – PALETTO, A. Analysis of the effective stakeholders’ involvement in the development of National Forest Programmes in Europe. INTERNATIONAL FORESTRY REVIEW, 2016, roč. 18, č. 1, s. 13-28. ISSN: 1465-5489.

RIEDL, M. – ŠIŠÁK, L. Analysis of the perceived condition of forests in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 12, s. 514-519. ISSN: 1212-4834.

JARSKÝ, V. Analysis of the sectoral innovation system for forestry of the Czech Republic. Does it even exist?. Forest Policy and Economics, 2015, roč. 2015, č. 59, s. 56-65. ISSN: 1389-9341.

ŠIŠÁK, L. Analýza financování lesního hospodářství z veřejných zdrojů.. Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 52, č. 3, s. 265 - 271. ISSN: 0322-9688.

SADECKÝ, D. – PEJCHA, J. – ŠIŠÁK, L. ANALÝZA NÁZORŮ VEŘEJNOSTI NA LES A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽĎÁRSKÉ VRCHY. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 1, s. 11-17. ISSN: 0322-9688.

ŠMÍDA, Z. – DUDÍK, R. Analýza podnikatelských subjektů v lesním hospodářství České republiky s ohledem na dostupnost účetních informací vybraných subjektů. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 1, s. 55-65. ISSN: 0322-9688.

PEJCHA, J. – ŠIŠÁK, L. Analýza příčin minimální návštěvnosti lesa ve vybraných lokalitách v České republice. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 68-76. ISSN: 0322-9688.

ŠIŠÁK, L. Analýza přístupů pro hodnocení ekonomické efektivnosti hospodářského tvaru lesa nízkého v podmínkách ČR.. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 1, s. 56-62. ISSN: 0322-9688.

FANTA, A. – ŠIŠÁK, L. Analýza úrazovosti v lesním hospodářství a problémů s ní spojených. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 2, s. 79-85. ISSN: 0322-9688.

FANTA, A. – ŠIŠÁK, L. Analýza vývoje struktury zaměstnanosti v lesnictví od poloviny minulého století až po současnost. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 3, s. 160-166. ISSN: 0322-9688.

**PALUS, H. – **PAROBEK, J. – DUDÍK, R. – **SUPIN, M. Assessment of Chain-of-Custody Certification in the Czech and Slovak Republic. Sustainability, 2017, roč. 9, č. 10, s. 1-13. ISSN: 2071-1050.

SVOBODA, T. – GAFFOVÁ, Z. – **RAJNOHA, R. – **ŠATANOVÁ, A. – KMINIAK, R. Bending Forces at the Proportionality Limit and the Maximum - Technological Innovations for Better Performance in Wood Processing Companies. BioResources, 2017, roč. 12, č. 2, s. 4146-4165. ISSN: 1930-2126.

**NEYKOV, N. – **KRISTAKOVA, S. – **ANTOV, P. – **HALALISAN, A. – **HAJDUCHOVA, I. – **SEDLIACIKOVA, M. – SLOUP, R. – ŠIŠÁK, L. Capital Structure Determinants of Forest Enterprises: Empirical Study Based on Panel Data Analysis from the Czech Republic, Slovakia, and Bulgaria. FORESTS, 2022, roč. 13, č. 5, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

SLOUP, R. – HUŠBAUER, J. – JARSKÝ, V. – RIEDL, M. – ŠIŠÁK, L. Case Study Comparing the Efficiency of Wooden Buildings with Different Energy Standards. BioResources, 2019, roč. 14, č. 2, s. 4236-4253. ISSN: 1930-2126.

**WILKES-ALLEMANN, J. – **DEUFFIC, P. – **JANDL, R. – **WESTIN, K. – **LIEBERHERR, E. – **FOLDAL, C. – **LIDESTAV, G. – **WEISS, G. – **ZABEL, A. – **ZIVOJINOVIC, I. – **PECURUL-BOTINES, M. – **KOLLER, N. – **HALTIA, E. – SARVAŠOVÁ, Z. – **SARVAS, M. – **CURMAN, M. – RIEDL, M. – JARSKÝ, V. Communication campaigns to engage (non-traditional) forest owners: A European perspective. Forest Policy and Economics, 2021, roč. 133, č. 102621, s. 1-13. ISSN: 1389-9341.

MACHÁČKOVÁ, K. – **JIŘÍ, Z. – **OSUOHA, J. – **JAN, H. – **IRENA, K. – **ZBYNĚK, V. Comparison of Incidence of Fairground Food and Traditional Regional Food at Czech Gastronomy Events: A Fields Study. Czech Hospitality and Tourism Papers, 2021, roč. 17, č. 34, s. 4-16. ISSN: 1801-1535.

**FETRIYUNA, F. – PURWESTRI, R. – **SUSANDY, M. – **KOEHLER, R. – **JATI, I. – **WIRAWAN, N. – **BIESALSKI, H. Composite Flour from Indonesian Local Food Resources to Develop Cereal/Tuber Nut/Bean-Based Ready-to-Use Supplementary Foods for Prevention and Rehabilitation of Moderate Acute Malnutrition in Children. Foods, 2021, roč. 10, č. 12, s. 1-16. ISSN: 2304-8158.

ŠIŠÁK, L. Costs of basic methods of forest landmaintenance in protective zones of high-voltage power lines in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 1, s. 35 - 40. ISSN: 1212-4834.

ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. – STÝBLO, J. Diferencované oceňování společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa podle vztahu k trhu a jeho aplikace a rámci ČR. Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 1, s. 50-57. ISSN: 0322-9688.

**MATEJEVIC, M. – **BLESIC, I. – KALÁBOVÁ, M. – **RISTIC, Z. – **PONJIGER, I. Differentiation of the attributes that influence tourist hunters' satisfaction in Serbia. Human Dimensions of Wildlife, 2021, roč. 2021, č. , s. 1-14. ISSN: 1087-1209.

**MATEJEVIC, M. – **BLESIC, I. – KALÁBOVÁ, M. – **RISTIC, Z. – **PONJIGER, I. – **DJERI, L. Differentiation of the attributes that influence tourist hunters' satisfaction in Serbia. Human Dimensions of Wildlife, 2022, roč. 27, č. 6, s. 522-535. ISSN: 1087-1209.

MACHÁČKOVÁ, K. – **JIŘÍ, Z. – **MARTIN, P. Earth literacy and Deep ecology principles in innovative pedagogy context and attitudes of teachers in the postcommunist country. Psychology and Education, 2020, roč. 57, č. 7, s. 525-530. ISSN: 0033-3077.

PULKRAB, K. Economic effectiveness of sustainable forest management. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 9, s. 427 - 437. ISSN: 1212-4834.

ŠÁLEK, L. – SLOUP, R. Economic evaluation of proposed pure and mixed stands in Central Vietnam highlands . Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 2012, roč. 113, č. 1, s. 21-29. ISSN: 1612-9830.

PULKRAB, K. – SLOUP, M. – ZEMAN, M. Economic Impact of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) production in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 7, s. 297-306. ISSN: 1212-4834.

PULKRAB, K. – **SLOUP, M. – SLOUP, R. Ekonomická doba obmýtní. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2014, roč. 60, č. 4, s. 223-230. ISSN: 0323-1046.

ŠIŠÁK, L. – KALISZEWSKI, ING., PHD., A. Ekonomiczne instrumenty wspierania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w Czechach i w Polsce. Sylwan, 2013, roč. 157, č. 9, s. 703-711. ISSN: 0039-7660.

ŠIŠÁK, L. Financing of forestry from public sources in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1212-4834.

JARSKÝ, V. – PALÁTOVÁ, P. – RIEDL, M. – ZAHRADNÍK, D. – RINN, R. – HOCHMALOVÁ, M. Forest Attendance in the Times of COVID-19-A Case Study on the Example of the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, roč. 19, č. 5, s. 1-15. ISSN: 1660-4601.

PALÁTOVÁ, P. – PURWESTRI, R. – **MARCINEKOVA, L. Forest bioeconomy in three European countries: Finland, the Czech Republic and the Slovak Republic. INTERNATIONAL FORESTRY REVIEW, 2022, roč. 24, č. 4, s. 594-606. ISSN: 1465-5489.

MACHÁČKOVÁ, K. – **ZELENY, J. – **KOLÁŘOVÁ, D. – **VINŠ, Z. Forest educators as bearers and implementers of deep ecology ideas. Central European Forestry Journal, 2021, roč. 67, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2454-034X.

KUPČÁK, V. – PULKRAB, K. – SLOUP, R. – BENÍČKOVÁ, A. Forest management economics based on forest typology. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. 62, č. 2, s. 89-97. ISSN: 0323-1046.

MACHÁČKOVÁ, K. – DUDÍK, R. – **ZELENY, J. – **KOLAROVA, D. – **VINS, Z. – RIEDL, M. Forest Manners Exchange: Forest as a Place to Remedy Risky Behaviour of Adolescents: Mixed Methods Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, roč. 18, č. 11, s. 1-20. ISSN: 1660-4601.

SARVAŠOVÁ, Z. – ZIVOJINOVIC, I. – WEISS, G. – DOBŠINSKÁ, Z. – DRAGOI, M. – GÁL, J. – JARSKÝ, V. – MIZARAITE, D. – POLLUMAE, P. – ŠÁLKA, J. – SCHIBERNA, E. – ŠIŠÁK, L. – WOLFSLEHNER, B. – ZALITE, Z. – ZALITIS, T. Forest Owners Associations in the Central and Eastern European Region. Small-scale Forestry, 2015, roč. 14, č. 2, s. 217-232. ISSN: 1873-7617.

DRÁBKOVÁ, A. – ŠIŠÁK, L. Forest visitors’ opinion of recreational facilities and trails in forests in the Blaník Protected Landscape Area – a case study. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 5, s. 185-190. ISSN: 1212-4834.

ŠIŠÁK, L. Forest visitors’ opinion on the importance of forest operations, forest functions and sources of their financing. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 6, s. 266-270. ISSN: 1212-4834.

BOURIAUD, L. – NICHIFOREL, L. – WEISS, G. – BAJRAKTARI, A. – CUROVIC, M. – DOBSINSKA, Z. – GLAVONJIC, P. – JARSKÝ, V. – SARVAŠOVÁ, Z. – TEDER, M. – ZALITE, Z. Governance of private forests in Eastern and Central Europe: An analysis of forest harvesting and management rights. Annals of Forest Research, 2013, roč. 56, č. 1, s. 199-215. ISSN: 1844-8135.

**BÁLIKOVÁ, K. – ČERVENÁ, T. – **DE MEO, I. – **DE VREESE, R. – **DENIZ, T. – **EL MOKADDEM, A. – **KAYACAN, B. – **LARABI, F. – **LIBIETE, Z. – **LYUBENOVA, M. – **PEZDEVŠEK MALOVRH, Š. – **POTOČKI, K. – **PELYUKH, O. – **RUGANI, B. – **SARVASOVA, Z. – **ŠÁLKA, J. – **STEVANOV, M. – **STOJNIC, S. – JARSKÝ, V. – **VULETIĆ, D. – **ZAHVOYSKA, L. – **PALETTO, A. How Do Stakeholders Working on the Forest-Water Nexus Perceive Payments for Ecosystem Services?. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 1-19. ISSN: 1999-4907.

**NICHIFOREL, L. – **KEARY, K. – **DEUFFIC, P. – **WEISS, G. – **THORSEN, B. – **WINKEL, G. – **AVDIBEGOVIC, M. – **DOBŠINSKÁ, Z. – **FELICIANO, D. – **GATTO, P. – **MIFSUD, E. – **HOOGSTRA-KLEIN, M. – HRIB, M. – **HUJALA, T. – **JAGER, L. – JARSKÝ, V. – **JODLOWSKI, K. – **LAWRENCE, A. – **LUKMINE, D. – **MALOVRH, S. – **NEDELJKOVIĆ, J. – **NONIĆ, D. – **OSTOIC, S. – **PUKALL, K. – **RONDEUX, J. – **SAMARA, T. – **SARVAŠOVÁ, Z. – **SCRIBAN, R. – **SILINGIENE, R. – **SINKO, M. – **STOJANOVSKA, M. – **STOJANOVSKI, V. – **STOYANOV, N. – **TEDER, M. – **VENNESLAND, B. – **VILKRISTE, L. – **WILHELMSSON, E. – **WILKES-ALLEMANN, J. – **BOURIAUD, L. How private are Europe's private forests? A comparative property rights analysis . Land Use Policy, 2018, roč. 76, č. JUL2018, s. 535-552. ISSN: 0264-8377.

ŠIŠÁK, L. Importance of non-wood forest product collection and use for inhabitants in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 9, s. 417 - 426. ISSN: 1212-4834.

ČERVENÝ, L. – SLOUP, R. – ČERVENÁ, T. – RIEDL, M. – PALÁTOVÁ, P. Industry 4.0 as an Opportunity and Challenge for the Furniture Industry-A Case Study. Sustainability, 2022, roč. 14, č. 20, s. 1-21. ISSN: 2071-1050.

PEK, R. – RIEDL, M. – JARSKÝ, V. Innovative approaches in forest management - The application of a business model to designing a small-scale forestry strategy. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 9, s. 393-400. ISSN: 1212-4834.

PUDIVÍTROVÁ, L. – JARSKÝ, V. Inovační aktivity v lesním hospodářství České republiky. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č 2011/4, s. 320-328. ISSN: 0322-9688.

JARSKÝ, V. – PUDIVÍTROVÁ, L. – VENTRUBOVÁ, K. Inovační potenciál strategických dokumentůsouvisejících s lesním hospodářstvím v České republice a vybraných evropských zemích. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 40-54. ISSN: 0322-9688.

ŠIŠÁK, L. K ekonomickému hodnocení mimotržních funkcí lesa z hledisek lesopolitických. . Zprávy lesnického výzkumu, 2006, roč. 51, č. 3, s. 195 - 215. ISSN: 0322-9688.

PULKRAB, K. Komparace efektivnosti holosečného a podrostního hospodářského způsobu. Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 52, č. 3, s. 36 - 39. ISSN: 0322-9688.

LETSOIN, S. – HERÁK, D. – **RAHMAWAN, F. – PURWESTRI, R. Land cover changes from 1990 to 2019 in Papua, Indonesia: Results of the remote sensing imagery. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 16, s. 1-18. ISSN: 2071-1050.

HRIB, M. – HARNA, J. Lesy a lesní politika v zákonech k první pozemkové reformě v meziválečném Československu. Moderní dějiny, 2014, roč. 22, č. 1, s. 145-171. ISSN: 1210-6860.

ŠIŠÁK, L. M. Merlo, L. Croitoru (Eds.), Valuing Mediterranean Forests: Towards Total Economic Value. Forest Policy and Economics, 2007, roč. 10, č. 1, s. 83 - 84. ISSN: 1389-9341.

RIEDL, M. Marketingový pohled na výsledky výzkumu vnímání lesů a lesnictví. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 1-9. ISSN: 0322-9688.

SARVAŠOVÁ, Z. – ŠÁLKA, J. – DOBŠINSKÁ, Z. Mechanism of cross-sectoral coordination between nature protection and forestry in the Natura 2000 formulation process in Slovakia. Journal of Environmental Management, 2013, roč. 127, č. Supplement, s. 65-72. ISSN: 0301-4797.