×
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky
banner

Disertační práce

Výběr témat disertačních prací k řešení:

 • Oceňování funkcí lesa.
 • Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesa.
 • Efektivnost financování lesního hospodářství z veřejných zdrojů.
 • Hodnocení efektivnosti víceúčelového lesního hospodářství.
 • Efektivnost zalesňování nelesních půd.
 • Ekonomická doba obmýtní.
 • Komparace efektivnosti holosečného a podrostního hospodářského způsobu.
 • Hodnocení efektivnosti obnovy lesa.
 • Hodnocení efektivnosti výchovy porostů.
 • Optimální úroveň environmentální škody.
 • Hodnocení škod v lesním hospodářství.
 • Sociálně ekonomické funkce lesního hospodářství a regionální rozvoj.
 • Funkce a oceňování dřevin rostoucích mimo les.
 • Ekonomická optimalizace harvestorových technologií v lesním hospodářství.
 • Lidský faktor a specifika ekonomiky práce v lesním hospodářství ČR.
 • Význam lesního hospodářství v rámci národního hospodářství ČR.
 • Analýza ekonomických aspektů v národních lesnických programech ČR.
 • Produkce a zpracování dříví v ČR.
 • Podpora inovací v lesním hospodářství a dřevařském průmyslu.
 • Tržní prostředí v rámci lesnicko-dřevařského sektoru v ČR.
 • Ekonomické faktory v prostředí dřevozpracujícího podniku.
 • Efektivnost a rentabilita dřevozpracujících podniků v ČR.
 • Dřevozpracující průmysl a regionální rozvoj.
 • Význam dřevozpracujícího průmyslu v rámci národního hospodářství ČR.
 • Public Relations, komunikace sektoru lesního hospodářství.