×
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky
banner

Granty

Analýza aplikace metodiky hodnocení společenských sociálně-ekonomických funkcí lesa na vybraných příkladech

GA FLE, Jindřich Stýblo, 2006-2006

Analýza efektivnosti polyfunkčního lesního hospodářství na území lesního závodu Židlochovice

Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2004-2006

Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2005-2005

Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů ze systému kategotizace lesů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2006-2006

Aplikace elektronického sběru dat pomocí webového rozhraní na socio–ekonomický výzkum významnosti rekreační funkce lesa

CIGA, Ing. Vendula Pospíšilová, 2009-2010

Aplikace metodiky hodnocení společenských sociálně-ekonomických funkcí lesa na příkladu porostů náhradních dřevin Krušných hor

GA FLE, Jindřich Stýblo, 2007-2007

Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., 2012-2016

EFFE - Evaluating Financing of Forestry in Europe - QLK5-CT-2000-01228

Evropská unie, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2002-2004

Ekonomická a sociálně-ekonomická efektivnost a perspektivy existence a pěstování lesa nízkého v měnících se přírodních a společenských podmínkách ČR  

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2009-2012

Ekonomické aspekty specifických lokalit

GA FLD, Ing. Petra Kulířová, 2012-2012

Kapacity Building and Comunication Strategy for the Forestry

FAO Roma, RNDr. Marcel Riedl, CSc., 2004-2004

Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor

Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2005-2005

Lesnické hospodaření v Krušných horách

Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2006-2006

Modely hospodářských opatření a úplných vlastních nákladů pěstební činnosti podle SLT

Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2004-2005

Modely hospodářských opatření a vlastních nákladů organizačních jednotek LČR podle SLT

Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2005-2005

Náklady na pěstování melioračních a zpevňujících dřevin a jejich zhodnocení v porostu

GA FLD, Ing. Sylva Máchová, 2009-2009

Náklady na pěstování melioračních a zpevňujících dřevin a jejich zhodnocení v porostu - 2. etapa

GA FLD, Ing. Sylva Máchová, 2010-2010

Návrh nového systému plošné ochrany půdy v ČR s ohledem na její multifunkční využití –optimalizační model hodnotících kritérií pro prostorové plánování,legislativní a ekonomické nástroje.

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2011-2013

Odborná analýza Opatření 1.3

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2006-2006

Podklady pro stanovení výše škod způsobených zvěří

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2006-2006

Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2012-2016

Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2007-2010

Systémy účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje a jejich aplikace na mikroekonomické úrovni

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2006-2007

Víceúčelové travní hospodářství v limitních sociálně ekonomických a přírodních podmínkách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 1999-2004

Vliv zvěře na lesní ekosystém Krušných hor

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2005-2005

Vyjádření společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v České republice

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2003-2006

Wildland-Urban Area Risk Management

Evropská unie, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2002-2005

Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko včetně ekonomického zhodnocení

Ministerstvo životního prostředí ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2003-2004