×
Katedra genetiky a šlechtění
banner

Aktuality

Výzkum a zapojení studentů do zajímavých aplikací s reálnými prakticky využitelnými výstupy

Aktuálně řešíme a zveme aktivní a samostatné studenty se zájmem o spolupráci.

Genetická variabilita mandelinky bramborové v ČR? Podílejte se na novém dlouhodobém projektu řešícím komplexní problematiku "amerického brouka".

Genetické vztahy odrůd bramboru a jiných lilkovitých rostlin a detekce genů souvisejících s kvalitou škrobu, aneb není brambor, jako brambor.

Zajímáte se o problematiku rostlinných parazitů? Populační struktura původce plísně bramborové (Phytophthora infestans) čeká na své objasnění, aneb jak se vyvíjel patogen v několika posledních letech?

Variabilita a identifikace odrůd máku setého. Co je vlastně v současnosti na trhu? Kvalitní domácí odrůdy nebo dovezený odpad?

Matematické modelování ve šlechtění zvířat napomáhá zlepšovat plemenářskou práci v mnoha oblastech. Jedním z cílů je udržet genetickou diverzitu a chránit chovy před nežádoucími důsledku úzkého inbreedingu a vytvořit selekční modely pro podporu práce chovatelů, aby jejich chovy byly výkonné, zdravé a stabilní.