×
Katedra genetiky a šlechtění
banner

Aktuality

Výzkum a zapojení studentů do zajímavých aplikací s reálnými prakticky využitelnými výstupy

Aktuálně řešíme a zveme aktivní a samostatné studenty se zájmem o spolupráci.

Genetická variabilita mandelinky bramborové v ČR? Podílejte se na novém dlouhodobém projektu řešícím komplexní problematiku "amerického brouka".

Populační genetika mšic nalétajících do porostů brambor a jejich studium spojené s monitoringem virů bramboru čeká na šikovné studenty se zájmem o metody založené na kvantitativní real-time PCR a kapičkové digitální PCR. Vhodné pro obory zaměřené na pěstování, šlechtění a ochranu rostlin.

Studium dynamiky vývoje chorob hlíz bramboru či monitoring listových chorob bramboru s využitím DNA analýzy na principu real-time PCR či ddPCR čeká na studenty se zájmem o pěstování bramboru či ochranu rostlin.

Genetické vztahy odrůd bramboru a jiných lilkovitých rostlin a detekce genů souvisejících s kvalitou škrobu, aneb není brambor, jako brambor.

Zprostředkujeme témata zaměřená na aktuální šlechtění pšenice či ječmene ve společnosti Selgen.

Matematické modelování ve šlechtění zvířat napomáhá zlepšovat plemenářskou práci v mnoha oblastech. Jedním z cílů je udržet genetickou diverzitu a chránit chovy před nežádoucími důsledku úzkého inbreedingu a vytvořit selekční modely pro podporu práce chovatelů, aby jejich chovy byly výkonné, zdravé a stabilní.