×
Katedra genetiky a šlechtění
banner

Aktuality

Výzkum a zapojení studentů do zajímavých aplikací s reálnými prakticky využitelnými výstupy

Aktuálně řešíme a zveme aktivní a samostatné studenty se zájmem ke spolupráci

Variabilita a identifikace odrůd máku setého. Co je vlastně v současnosti na trhu? Kvalitní domácí odrůdy nebo dovezený odpad?

Identifikace odrůd třešně ptačí. Víte o nějakých starých odrůdách? Pomozte nám naplnit databázi SSR markerů, kterou jsme začali v roce 2016 plnit a rozvíjet.

Androgeneze somatických hybridů 2n Solanum tuberosum + Solanum bulbocastanum s vysokou rezistencí k Phytophthora infestans. V roce 2016 jsme získali první regeneranty z prašníkové kultury. Budou mít zredukovaný počet chromozómů? Napomůže to obnově fertility a dalšímu šlechtitelskému uplatnění?

Praktické uplatňování metodiky z roku 2016 zaměřené na studium virulence P. infestans k majorgenům rezistence bramboru. Již jedna diplomantka aktivně zapojena. Kdo bude další? Právě jsem z genobanky navezli zdravý materiál diferenciačních klonů.

Využití protoplastových kultur ve šlechtění vegetativně množených druhů. Zdá se, že izolovat protoplasty z floxu (Phlox maculata) už není takový problém. Kdo naváže a dotáhne protoplasty k regeneraci?

Matematické modelování ve šlechtění zvířat napomáhá zlepšovat plemenářskou práci v mnoha oblastech. Jedním z cílů je udržet genetickou diverzitu a chránit chovy před nežádoucími důsledku úzkého inbreedingu a vytvořit selekční modely pro podporu práce chovatelů aby jejich chovy byly výkonné, zdravé a stabilní.