×
Katedra humanitních věd
banner

Garantované předměty

DEHA06Y Metodologie vědy - DSP - AF
DEHE01Y Sociologie venkovského prostoru
DEHE01YA Sociology of Rural Areas
DEHE02Y Sociální rozvoj oblastí v ČR - DSP
DEHE03Y Sociální sítě, aktéři a instituce v regionálním rozvoji
DEHE03YA Social Networks Acters and Institutions in Regional Development
DEHE04Y Veřejná správa a regionální rozvoj
DEHE04YA Public Administration and Regional Development DSP
DEHEA6Y Sociologie venkovského prostoru DSP
DEHEE1Y Regionální a rurální rozvoj v evropském a globálním kontextu
DEHEE1YA Regional and rural development in europian and global context
DEHEE2Y Veřejná správa a regionální rozvoj DSP
DEHEH7Y Sociologie venkovského prostoru DSP
DEHEH8Y Veřejná správa a regionální rozvoj DSP
DEHEK1Y Sociální sítě, aktéři a instituce v regionálním rozvoji - DSP
DEHEM4Y Metodologie výzkumu v sociálních vědách
DEHEM4YA Methodology of Research
DEHES1Z Metodologický seminář
DEHLE1Y Etika vědecké práce
DHXD1Z Summer school: Studying economy, society and nature abroad
EHA04E Sociologie a metody výzkumu sociálních věd
EHA07E Sociologie venkova a zemědělství -AF
EHA70E Základy veřejné správy-HK
EHA71E Sociologie venkova a zemedelstvi AF DS
EHA74E Základy regionálního rozvoje-HK
EHD02E Zahraniční politika a mezinárodní vztahy - EADN2
EHE01E Rural Sociology - EM6
EHE02E Ekonomická sociologie - PAEN2v, PAAN2v
EHE03E Environmentální sociologie - VSRRN1v
EHE09E Politologický seminář - PAA4v, VSRR4v
EHE12E Politologie - PAA4
EHE13E Rurální sociologie - PAE6
EHE15E Sociální politika - PAEN4v, VSRRN4
EHE18E_2 Sociologie venkova a zemědělství s anglickou terminologií - 2. semestr
EHE18Z_2 Sociologie venkova a zemědělství s anglickou terminologií - 2. semestr
EHE20E Analýza dat v kvalitativním výzkumu - HKSN2
EHE22E Základy veřejné správy - VSRR2
EHE23E Sociologie ve veřejné správě - VSRR4
EHE25E Sociální a regionální rozvoj - VSRRKN4
EHE28E Sociální politika - VSRRLN4
EHE29E Základy veřejné správy - HKS4
EHE33E Politický život v regionech a obcích - HKSN2v
EHE36E Etika ve veřejné správě - VSRRN2v
EHE38E Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRN1
EHE40E Etika ve veřejné správě - VSRRSN2v
EHE54E Politologie regionálního rozvoje - PAEN4v
EHE55E Věda, filosofie a společnost - PAE2
EHE62E Věda, filosofie a společnost - SYI4
EHE67E Základy sociologie - HKS2
EHE68E Základy kvalitativního výzkumu - HKS2
EHE71E Věda, filosofie a společnost - PAE2 komb.
EHE73E Rurální sociologie - PAE6 komb.
EHE75E Sociologie ve veřejné správě - VSRRM4
EHE76E Základy veřejné správy - VSRRM2
EHE77E Sociologie ve veřejné správě - VSRRHK4
EHE78E Základy veřejné správy - VSRRHK2
EHE82E Sociální politika - VSRRSUTN4
EHE83E Sociologie ve veřejné správě - VSRRCH4
EHEA0E Fundamentals of Political Science - BA4
EHEA3E Rural Development - EMN2k
EHEA7E Science, Philosophy and Society - EM2, BA1
EHEA9E Foreign Policy and International Relations - EADAN2
EHEC6E Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRCHNP2
EHEC9E Základy veřejné správy - VSRRCH2
EHED1E Ekonomika, kultura a společnost
EHEH2E Metody a techniky výzkumu v sociálních vědách - VSRRHKNP1
EHEH3E Veřejná správa v rozvoji regionů a obcí - VSRHKNP1
EHEH4E Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRHKNP2
EHEH5E Sociální a regionální rozvoj - VSRRHKN4
EHEH6E Sociální politika - VSRRHKN4
EHEJ1E Úvod do regionalistiky - VSRRJ1
EHEJ2E Politologie - VSRRJ1
EHEJ3E Základy regionálního rozvoje - VSRRJ3
EHEJ4E Sociologie ve veřejné správě - VSRRJ4
EHEJ5E Základy veřejné správy - VSRRJ2
EHEJ8E Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRJNP2
EHEJ9E Sociální a regionální rozvoj - VSRRJN4
EHEK2E Sociologie ve veřejné správě - VSRRK4
EHEK4E Základy veřejné správy - VSRRK2
EHEK9E Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRKNP2
EHEL1E Úvod do regionalistiky - VSRRL1
EHEL2E Politologie - VSRRL1
EHEL3E Základy regionálního rozvoje - VSRRL3
EHEL4E Sociologie ve veřejné správě - VSRRL4
EHEL5E Základy veřejné správy - VSRRL2
EHEL6E Veřejná správa v rozvoji regionů a obcí - VSRRLNP1
EHEL7E Metody a techniky výzkumu v sociálních vědách - VSRRLNP1
EHEL8E Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRLNP2
EHEL9E Etika ve veřejné správě - VSRRLN2v
EHEM5E Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRMNP2
EHEM6E Sociální politika - VSRRMN4
EHES4E Základy veřejné správy - VSRRS2
EHES5E Sociologie ve veřejné správě - VSRRS4
EHES8E Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRSNP2
EHES9E Sociální politika - VSRRSN4
EHET4E Základy veřejné správy - VSRRSUT2
EHET5E Sociologie ve veřejné správě - VSRRSUT4
EHET8E Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRSUTNP2
EHI01E Základy sociologie
EHI03E Rural Development
EHI07E Essentials of Sociology
EHIA4E Essentials of Sociology
EHL73E Sociologie a sociální politika - LF KS HSSL
EHV57E Sociologie venkova a zemědělství
EHV71E Sociologie venkova a zemědělství
EHXB1Z Summer school: Studying economy, society and nature abroad
EHXN1Z Summer school: Studying economy, society and nature abroad
EHZ02E Regionální rozvoj a regionální politika
EHZ03E Sociální geografie a aplikace demografie v územním plánování
EHZ04Z Filosofie - KRAJ, EKOL, KPU
EHZ11E Sociologie sídel
EHZ11Z Sociologie sídel
EHZ15Z Politologie BUP
EHZ18E Věda, filosofie a společnost
EHZ74Z Politologie - DUTSS/2
EHZB2Z Politologie DUTSS/2 Březnice
EHZK2Z Politologie DUTSS/2 Karlovy Vary
EHZL2Z Politologie DUTSS/2 Litvínov