×
Katedra humanitních věd
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

LOŠŤÁK, M. New possibilities of identifying social capital for its use in sustainable rural development. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 2, s. 57 - 63. ISSN: 0139-570X.

HUDEČKOVÁ, H. Agricultural research: traditions and innovations in sociological monografical studies . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 6, s. 241 - 249. ISSN: 0139-570X.

MAJEROVÁ, V. Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU. Zemědělská ekonomika, 2005, roč. 0, č. 0, s. 27 - 31. ISSN: 0139-570X.

ZAGATA, L. Czech LETS (empirical study on local complementary currencies in the Czech Republic). Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 6, s. 225 - 230. ISSN: 0139-570X.

LOŠŤÁK, M. The Influence of Intangible Forms of Capital of Farms. . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2006, roč. 52, č. 6, s. 251 - 262. ISSN: 0139-570X.

KUČEROVÁ, E. The Project Class in Central Europe: The Czech and Hungarian Cases. Sociologia Ruralis, 2006, roč. 46, č. 1, s. 3 - 21. ISSN: 0038-0199.

ČMEJREK, J. Citizens’ local political participation in the Czech Republic: rural-urban comparison. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 2007, č. 1, s. 21 - 29. ISSN: 0139-570X.

MAŘÍKOVÁ, P. Countryside in the Czech Republic – determination,. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 2007, č 6, s. 247-255. ISSN: 0139-570X.

MAJEROVÁ, V. Social factors influencing the differences between developed and less developed regions. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 11, s. 513 - 517. ISSN: 0139-570X.

ZAGATA, L. Bio cash-cow? Context and content of Czech organic farming. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 1, s. 45 - 53. ISSN: 0139-570X.

LOŠŤÁK, M. – KUČEROVÁ, E. The impacts of local endogenous initiatives on the public (the case of the Tradice Bílých Karpat). Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 11, s. 495 - 504. ISSN: 0139-570X.

HUDEČKOVÁ, H. The renewal of the rural cultural heritage of the Czech Republic with the support of regional policy. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 11, s. 505 - 512. ISSN: 0139-570X.

HUDEČKOVÁ, H. Svatý Jan pod Skalou: Case study about the integration of small rural settlements. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 1, s. 9 - 20. ISSN: 0139-570X.

LOŠŤÁK, M. Agriculture, communities, and new social movements: East European ruralities in the process of restructuring. Journal of Rural Studies, 2008, roč. 24, č. 2, s. 161 - 171. ISSN: 0743-0167.

LOŠŤÁK, M. – HUDEČKOVÁ, H. Agriculture and farming related activities: their actors and position in LEADER approach . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 6, s. 245 - 262. ISSN: 0139-570X.

VARVAŽOVSKÁ, P. Význam neziskových organizací v oblasti sociálních služeb. Kontakt, 2008, roč. 10, č. 1, s. 85 - 88. ISSN: 1212-4117.

HUDEČKOVÁ, H. – LOŠŤÁK, M. LEADER in the Czech Republic and the farming sector. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 11, s. 553 - 563. ISSN: 0139-570X.

KUČEROVÁ, E. Knowledge, Power and Sustainability in Contemporary Rural Europe. Sociologia Ruralis, 2008, roč. 3, č. 3, s. 292 - 312. ISSN: 0038-0199.

KOCMÁNKOVÁ, L. The need of information and extension service for the countryside and its development (the opinions of local actors). Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 12, s. 583 - 596. ISSN: 0139-570X.

ČMEJREK, J. Political mediation and participation in the Czech rural areas. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 12, s. 575 - 581. ISSN: 0139-570X.

ZAGATA, L. The analysis of the current forms of organic chicken husbandry in the Czech Republic and their social consequences. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 6, s. 271 - 283. ISSN: 0139-570X.

HUDEČKOVÁ, H. Integration and independence in the perspective of rural municipalities. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 12, s. 596 - 604. ISSN: 0139-570X.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Kontinuita a diskontinuita ve vývoji lokální politické reprezentace. Dva přelomy v politickém životě tří municipalit. Acta Protozoologica, 2009, roč. 1, č. 3, s. 284 - 304. ISSN: 0065-1583.

VARVAŽOVSKÁ, P. Participation of Non-Profit Organizations in the Area of Social Services in the Monitored Region the municipaliti's potential. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2009, roč. 0, č. 3, s. 69 - 77. ISSN: 1212-3285.

LOŠŤÁK, M. – HUDEČKOVÁ, H. Preliminary impacts of the LEADER+ approach in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 6, s. 249-265. ISSN: 0139-570X.

MAJEROVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, G. – MAŘÍKOVÁ, P. Current Social Structure of Agricultural Workers in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 11, s. 508-521. ISSN: 0139-570X.

HUDEČKOVÁ, H. – BALZEROVÁ, H. The adaptability of stakeholders of rural development in the Czech Republic on new approaches . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 2, s. 3 - 13. ISSN: 1804-1930.

VARVAŽOVSKÁ, P. Dobrovolné společenství místní akční skupiny jako jeden z aktérů regionálního rozvoje . Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 29 - 33. ISSN: 1214-4967.

KMENT, P. – ČOPÍK, J. Countryside and peasantry. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 6, s. 301-302. ISSN: 0139-570X.

KOPŘIVA, R. Limits of the applicability of the social structural model in Czech rural areas. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 4, s. 23 - 33. ISSN: 1804-1930.

MAŘÍKOVÁ, P. – HEROVÁ, I. Area protection in views of its residents. European Countryside, 2010, roč. 2, č. 4, s. 195 - 208. ISSN: 1803-8417.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Osadní výbory a jejich samosprávný potenciál. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 62 - 72. ISSN: 1803-8220.

KUBÁLEK, M. – BUBENÍČEK, V. Konfliktní linie v malých obcích. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 30 - 45. ISSN: 1803-8220.

KOPŘIVA, R. Stabilita volební podpory politických stran v komunálních volbách. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 3 - 16. ISSN: 1803-8220.

HUSÁK, J. Regional policy of the European Communities and cross-border cooperation within the South Bohemia Region. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 6, s. 292-300. ISSN: 0139-570X.

ZAGATA, L. How organic farmers view their own practice: results from the Czech Republic. Agriculture and Human Values, 2010, roč. 27, č 3, s. 277-290. ISSN: 0889-048X.

KOŠŤÁLOVÁ, P. – KOKAISL, P. Nartský epos – mýty severního Kavkazu. Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 4, s. 43 - 48. ISSN: 0029-5302.

KAŇKOVÁ, E. – KOCMÁNKOVÁ, L. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČR – 1. ČÁST. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

HUSÁK, J. – VOLKÁNOVÁ, M. PREFERENCES OF POTENTIAL APPLICANTS FOR UNIVERSITY EDUCATION AND THE “LEARNING ECONOMY”. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 2, s. 77-88. ISSN: 1803-1617.

KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. Rozvojová spolupráce České republiky s postsocialistickou Asií. ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, 2011, roč. 19, č 3, s. 29-41. ISSN: 0572-3043.

ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Lokální politické stranictví na českém venkově od sklonku 19. století do roku 1945. Moderní dějiny, 2011, roč. 19, č 1, s. 47-66. ISSN: 1210-6860.

VARVAŽOVSKÁ, P. Spolupráce obcí v mikroregionu a občanská participace. Auspicia, 2011, roč. VIII, č. 2, s. 10-23. ISSN: 1214-4967.

KOPŘIVA, R. – VARVAŽOVSKÁ, P. Social structural model and voting behaviour under the conditions of Czech rural areas. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 3, s. 45-52. ISSN: 1804-1930.

KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. – KREPL, V. Czech Republic’s environmental development cooperation with Central Asia. Agricultura tropica et subtropica, 2011, roč. 44, č 3, s. 158-163. ISSN: 0231-5742.

KOPŘIVA, R. – ČOPÍK, J. SOCIÁLNÍ STRUKTURA A JEJÍ PROJEKCE DO VOLEBNÍHO CHOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH – PŘÍPADOVÁ STUDIE MĚSTA ŽATCE. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 150-157. ISSN: 1214-4967.

ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. Lokální demokracie a venkovská samospráva v první polovině 20. století – příklad obce Bohuslavice (dnes okres Náchod). Východočeské listy historické. , 2011, roč. 28/2011, č. 1, s. 75-99. ISSN: 1211-8184 .

ČOPÍK, J. – KMENT, P. Úholičky ve 20. století. Samospráva a rozvoj menší obce v blízkosti velkého města. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. (Středočeský vlastivědný sborník.) , 2011, roč. 29/2011, č. 1, s. 90-119. ISSN: 0862-2043 .

ZAGATA, L. Matthew Reed: Rebels for the soil: The rise of the global organic food and farming movement. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 6, s. 308-309. ISSN: 0139-570X.

KOKAISL, P. Belgické německojazyčné společenství a další německojazyčné skupiny v Belgii. AntropoWebzin, 2011, roč. 1/2011, č. č. 1/2011, s. 60-72. ISSN: 1801-8807.

KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. Rural and environmental concern – focus on the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 191-199. ISSN: 0139-570X.

ČMEJREK, J. – WURST-HAŠOVÁ, B. EU Strategy for the Danube Region. ..., 2012, roč. 8, č. 1, s. 107-117.

ZAGATA, L. Consumers’ beliefs and behavioural intentions towards organic food. Evidence from the Czech republic. APPETITE, 2012, roč. 59, č. 1, s. 81-89. ISSN: 0195-6663.

ZAGATA, L. – LOŠŤÁK, M. In Goodness We Trust. The Role of Trust and Institutions Underpinning Trust in the Organic Food Market. Sociologia Ruralis, 2012, roč. 52, č. 4, s. 470-487. ISSN: 0038-0199.

HUSÁK, J.; idPublikace = 55495; Název: Synergy of social and human capital in rural development – Czech and German cases-- Neexistuje podtyp publikace --

HUSÁK, J. – VOLKÁNOVÁ, M. Faktory ovlivňující rozhodování potencionálních uchazečů o vysokoškolské vzdělávání v kontextu soudobé znalostní společnosti. Orbis scholae. , 2012, roč. 6, č. 1, s. 69-83. ISSN: 1802-4637 .

KUBÁLEK, M. – BUBENÍČEK, V. Charakter lokální politiky v suburbánním politickém prostoru. Acta Politologica (on-line verze), 2012, roč. 4, č. 3, s. 284-305. ISSN: 1803-8220.

KOPŘIVA, R. Analytické možnosti využití preferenčních hlasů při výzkumu volebního chování ve volbách zastupitelstev obcí. Acta Politologica (on-line verze), 2012, roč. 4, č. 3, s. 315-333. ISSN: 1803-8220.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Comparative Study of Ongoing Adult Learning in Public Services And Non-Profit Sector (Case Study). Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 5, s. 239-251. ISSN: 1803-1617.

KOKAISL, P. The lifestyles and changes in culture of Afghan Kyrgyz and Kyrgyz in Kyrgyzstan. ..., 2012, roč. 2012, č. , s. 1-27.

KOKAISL, P. Kyrgyz Minorities in China . ..., 2012, roč. Volume 14, č. Issue 2 , s. 383-402.

KOKAISL, P.; idPublikace = 62241; Název: Soviet Collectivisation and Its Specific Focus on Central Asia-- Neexistuje podtyp publikace --

KMENT, P. – SÁLUS, J. – BLAŽEK, D. Vzdělání a další faktory rozvoje města Tábor. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1214-9187.

ČMEJREK, J. Demokratický deficit v lokálním politickém prostoru ČR: možnosti a meze analýzy. ..., 2013, roč. 5, č. 2, s. 178-186.

ČOPÍK, J. Proměny lokálních politických mechanismů v prostředí české územní samosprávy. Acta Politologica (on-line verze), 2013, roč. 5, č. 2, s. 125-142. ISSN: 1803-8220.

HUSÁK, J. – KOPŘIVA, R. Komunitní vzdělávání ve venkovském prostoru – koncept a aplikace v České republice. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 34-38. ISSN: 1214-9187.

KUBÁLEK, M.; idPublikace = 61378; Název: Meaning of Legitimacy in Local Political Process-- Neexistuje podtyp publikace --

KOPŘIVA, R. – HUSÁK, J. Preferenční hlasy a jejich využitelnost při studiu komunálních stranických systémů. Auspicia, 2013, roč. 10, č. 1, s. 151-160. ISSN: 1214-4967.

HUSÁK, J.; idPublikace = 62214; Název: Venkovské komunitní školy na území MAS Pošumaví.-- Neexistuje podtyp publikace --

KOPŘIVA, R. POSSIBILITIES OF APPLYING A CONTENT ANALYSIS DURING THE STUDY OF ENDOGENOUS FACTORS OF REGIONAL DEVELOPMENT. Auspicia, 2013, roč. 10, č. 2, s. 100-108. ISSN: 1214-4967.

VARVAŽOVSKÁ, P. Rozvojový potenciál mikroregionu a jeho vnímání občany. Auspicia, 2013, roč. X, č. 2, s. 23-28. ISSN: 1214-4967.

SÁLUS, J. – MAŘÍKOVÁ, P. – KMENT, P. SOCIOLOGICAL RESEARCH OF RURAL AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND COOPERATING AMONG EXPERTS. European Countryside, 2014, roč. 6, č. 3, s. 243-253. ISSN: 1803-8417.

VARVAŽOVSKÁ, P. Mikroregion jako možnost odpovědnosti obcí za životní prostředí. Auspicia, 2014, roč. 11, č. 2, s. 42-53. ISSN: 1214-4967.

VARVAŽOVSKÁ, P. Dobročinnost a dobrovolnictví a jejich vliv na regionální rozvoj. ..., 2014, roč. 11, č. 3, s. 33-44. ISSN: N.

ZAGATA, L. Towards Conscientious Food Consumption: Exploring the Values of Czech Organic Food Consumers. ..., 2014, roč. 38, č. 3, s. 243-250. ISSN: N.

SÁLUS, J. – MAŘÍKOVÁ, P. SOCIOLOGICAL RESEARCH OF RURAL AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND COOPERATING AMONG EXPERTS. European Countryside, 2014, roč. 6, č. 3, s. 243-253. ISSN: 1803-8417.

KOKAISL, P. – KOKAISLOVÁ, P. Belgian Germans or East-Belgians?. Journal of Social Research and Policy, 2015, roč. 6, č. 7, s. 1-25. ISSN: 2067-2640.

KOKAISLOVÁ, P. – KOKAISL, P. Belúdžská menšina v Turkmenistánu: Posílení identity nebo asimilace?. Studia Ethnologica Pragensia, 2015, roč. , č. 2/2015, s. 84-101. ISSN: 1803-9812.

KOKAISL, P. Etnokul’turnaia spetsifika kyrgyzstanskikh i afganskikh kirgizov: sravnitel’nyi analiz. Etnograficeskoe obozrenie, 2015, roč. , č. 3, s. 111-130. ISSN: 0038-5050.

PECHROVÁ, M. – BOUKALOVÁ, K. Differences among czech local action groups in using selected principles of LEADER . Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 4, s. 41-48. ISSN: 1211-3174.

ZAGATA, L. – HÁDKOVÁ, Š. – MIKOVCOVÁ, M. Basic outline of the problem of the "ageing population of farmers" in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 1, s. 89-96. ISSN: 1804-1930.

KOPŘIVA, R. – KOTÁSKOVÁ, S. – MAITAH, M. The System of Appointment of Local Political Bodies as a Factor of Social Development. Social Sciences, 2015, roč. , č. 3, s. 362-368. ISSN: 1818-5800.

URBANOVÁ, M.; idPublikace = 67791; Název: Malá města Středočeského kraje jako aktéři meziobecní spolupráce-- Neexistuje podtyp publikace --

VARVAŽOVSKÁ, P. – SOBOTKOVÁ, I. Podpora životního prostředí a cestovního ruchu dobrovolným svazkem obcí. Trendy v podnikání, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 64-71. ISSN: 1805-0603.

SÁLUS, J. – KMENT, P. Rozvojové potenciály, krizové prvky a čerpání rozvojových prostředků pro komunitu Tábor. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 28-44. ISSN: 1805-3246.

ZAGATA, L. – SUTHERLAND, L.; idPublikace = 69364; Název: Deconstructing the ‘young farmer problem in Europe’: Towards a research agenda-- Neexistuje podtyp publikace --

SUTHERLAND, L. – PETER, S. – ZAGATA, L. Conceptualising multi-regime interactions: The role of the agriculture sector in renewable energy transitions. RESEARCH POLICY, 2015, roč. 44, č. 8, s. 1543-1554. ISSN: 0048-7333.

HUDEČKOVÁ, H. – HUSÁK, J. Rural school in the context of community-led local development. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 33-40. ISSN: 1211-3174.

MAITAH, M. – SOLEIMANI, D. – MALEC, K. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. Foreign direct investments and gross domestic product development in USA, European Union and China (1995-2014). International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 3, s. 978-984. ISSN: 2146-4138.

ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Česká regionální politika pohledem obecních kronik do roku 1939. Moderní dějiny, 2016, roč. 24, č. 1, s. 47-62. ISSN: 1210-6860.

BOUKALOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, A. – LOŠŤÁK, M. Tracing shift in Czech rural development paradigm (Reflections of Local Action Groups in the media). Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 4, s. 149-159. ISSN: 0139-570X.

KOPŘIVA, R. KOMUNÁLNÍ VOLEBNÍ SYSTÉM A POLITICKÉ ZÁJMY VOLIČŮ. Auspicia, 2016, roč. 12, č. 2, s. 12-18. ISSN: 1214-4967.

REGNEROVÁ, O. – ŠÁLKOVÁ, D. – VARVAŽOVSKÁ, P. The Availability of Food for a Gluten-free Diet and Possibilities at Dining Establishments . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 2016, s. 1365-1372. ISSN: 1211-8516.

CEJPOVÁ, I. Orální historie - minulost, současnost a budoucnost kvalitativní vědecké metody. Kulturní studia, 2017, roč. 1, č. 5, s. 79-95. ISSN: 2533-7599.

KOKAISL, P. Kulturní a etnická proměna středoasijských Korejců. Český lid:Etnologický časopis, 2017, roč. 104, č. 3, s. 339-359. ISSN: 0009-0794.

KOKAISL, P. Co znamená být slovenským Rusínem? Proměna etnické identity rusínské menšiny na Slovensku. Historická sociologie, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 85-102. ISSN: 2336-3525.

**HOME, R. – **GERRARD, C. – **HEMPEL, C. – LOŠŤÁK, M. – **VIEWEGER, A. – HUSÁK, J. – **STOLZE, M. – **HAMM, U. – **PADEL, S. – **WILLER, H. – **VAIRO, D. – **ZANOLI, R. The quality of organic market data: providing data that is both fit for use and convenient. Organic Agriculture, 2017, roč. 7, č. 2, s. 141-152. ISSN: 1879-4238.

KOPŘIVA, R. – ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Mechanismy rozhodování o investičních záměrech a rozpočtech obcí. Sociólogia, 2017, roč. 49, č. 5, s. 482-506. ISSN: 0049-1225.

HUSÁK, J. – HUDEČKOVÁ, H. CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITY EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2017, roč. 10, č. 3, s. 64-70. ISSN: 1803-1617.

KOKAISL, P. Koreans in Central Asia – a different Korean nation. Asian Ethnicity, 2018, roč. 2018, č. , s. 1-25. ISSN: 1463-1369.

KOKAISL, P. Transformacija etničeskoj iděntičnosti rusinskogo men'šinstva v Slovakii. ..., 2018, roč. 52, č. 2, s. 238-257. ISSN: N.