×
Katedra humanitních věd
banner

Katedra humanitních věd

Vítejte na stránkách katedry!

 

Aktuality:

- členové katedry spolupracují na těchto projektech:

a) 2018 - 2020 - Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě - MK ČR - 12,122 mil. Kč

b) 2017 - 2022 - MOST - MŚMT Operační program výzkum - 56 mil. Kč

.