×
Katedra ochrany rostlin
banner

Studijní program

PEDAGOGICKÁ ČINNOST > Studijní program


CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU

Magisterský studijní program Rostlinolékařství (SANIM) se zabývá ochranou rostlin před patogeny a škůdci. V rámci tohoto programu studenti získají znalosti z mnoha vědních oborů, které jsou propojeny za účelem efektivní ochrany rostlin s minimálním dopadem na životní prostředí. Pozornost je věnována jak tradičním metodám zjišťování chorob a škůdců v terénu, tak novým metodám diagnostiky pomocí molekulárních metod v laboratoři. Studenti jsou schopni na základě získaných znalostí vyhodnotit choroby a škůdce polních, zahradních či okrasných rostlin a navrhnout chemickou nebo biologickou ochranu rostlin.


Vědní obory a okruhy témat studované v rámci programu Rostlinolékařství

Obecná fytopatologie, Obecná rostlinolékařská zoologie, Patofyziologie, Laboratorní diagnostické metody, Výživa rostlin, Herbologie, Choroby polních a zahradních plodin, Škůdci plodin, Ochrana okrasných rostlin, Základy ochrany lesů, Biologická ochrana, Chemická ochrana, Mechanizace ochrany rostlin, Rezistence rostlin proti patogenům a škůdcům, Monitoring a management v ochraně rostlin.