×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

Laboratoře KCHHZ

   Katedra speciální zootechniky České zemědělské univerzity v Praze disponuje laboratorními i administrativními prostory: kanceláře 21 místností, laboratoře 5 místností a experimentální a technické i materiální zázemí na ŠZP v Lánech a v dalších spolupracujících podnicích s chovem skotu. Katedra je hardwarově i softwarově vybavena pro statistické analýzy potřebné pro zajištění objektivity publikovaných výsledků. Laboratoře katedry jsou rozděleny na reprodukční, mléčnou, masnou a genetickou.  Laboratoř pro rozbor mléka disponuje následujícim vybavením: plynový chromatograf Master GC od firmy Dani (DANI Instruments S.p.A.; Italy); Milkoscan 133B (N. Foss Electric; Denmark); spektrofotometr Genessys 10VIS (Thermo Electron Scientific Instruments LLC; USA); třepačky, podtlaková odstředivka, vodní lázeň. Laboratoř pro reprodukci disponuje následujícím vybavením: sonografický přístroj Aloka SSD 500 s lineárními sondami 3,5, 5 a 7,5 MHz (detekce březosti, reprodukčních poruch); trinokulární mikroskop Nikon® Eclipse E200 (fázový kontrast, barevný monitor, USB kamera, PC, software NIS-Elements AR, verze 3.10); Termoblok FALC® (tepelné testy přežitelnosti spermatu), přežitelnost spermií v cervikálním hlenu; chlazená lázeň No Ice, Fischer Scientific® (odolnost spermií vůči chladovému šoku, chladové testy přežitelnosti spermatu); vodní lázeň; termostat; temperovaná i chlazená odstředivka; biologické kontejnery na tekutý dusík; pomůcky pro odběr ejakulátu býka, berana, kozla, kance; další pomůcky (vodní lázeň, třepačka, mikropipety atd.).