×
Katedra vozidel a pozemní dopravy
banner

Období 2014-2018

Historie > Období 2014-2018

Období 2014 – 2018
vedoucí doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc.

Na fakultě dochází k revolučnímu rozhodnutí o změně jmenování vedoucích kateder na dobu určitou se shodným obdobím jako mandát děkana. Dochází tedy k odvolání všech vedoucích kateder a k vypsání nových výběrových řízení. Na pozici vedoucího katedry tak nastupuje doc. Růžička a doc. Kadleček po neúspěšném obhájení postu vedoucího katedry odchází do důchodu. Problematiku diagnostiky motorových vozidel přebírá dr. Kotek, který nastupuje na pozici odborného asistenta. Během krátké doby do důchodu odchází také doc. Matějka po úctyhodné době 52 let působení ve službách ČZU ve funkci od pomocné vědecké síly až po vedoucího katedry. Jeho výuku přebírá dr. Miler. Po druhém neúspěšném pokusu o habilitaci odchází dr. Hromádko a krátce na to i dr. Miler. Na místo dr. Milera nastupuje dr. Mařík. Problematiku spalovacích motorů vyučuje na přechodnou dobu externista z ČVUT Ing. Branko Remek, po dokončení doktorského studia je po ročním souběhu nahrazen dr. Jindrou, který působil na katedře v pozici technika a přechází tak na pozici odborného asistenta. Na pozici technika nastupuje Ing. Kostelecký pro potřeby výuky v CAD systémech v předmětech dopravního inženýrství. Po dohodě z katedry odchází prof. Kovanda a jeho problematiku přebírá po úspěšném dokončení doktorského studia dr. Marčev. Dále je na základě dlouhodobé spolupráce mezi ČZU a TUL přijat dr. Pechout na pozici vědecko-výzkumného pracovníka v oblasti spalovacích motorů. Na starosti dostává brzdová stanoviště a patronaci nad nově nakoupenými analyzátory. V závěru období přestupuje z KEA na katedru dr. Hartová, která učí souběžně s dr. Priknerem a dr. Marčevem.

Činnost na katedře

Na univerzitu je po dlouhém vyjednávání přidělena dotace z EU v projektu OP VaVpI „Pracoviště pro výzkum inovací techniky“ na kompletní rekonstrukci dílen. V první fázi připravoval projekt doc. Růžička, vlastní realizaci pak měl na starosti doc. Chotěborský. Práce probíhaly velmi rychle, po rozhodnutí o přidělení dotace bylo jen 14 dnů na kompletní vyklizení všech prostor dílen TF. To znamenalo extrémní nasazení všech pracovníků TF, kdy v podstatě nepřetržitě celých 14 dní v období od 22.9.2014 do 6.10.2014 probíhaly vyklízecí práce. V této době odchází po dohodě do důchodu p. Balcar. Přes tyto práce do poslední chvíle dobíhá dr. Pechoutem dlouho připravovaný projekt s Technickou univerzitou v Liberci na měření motoru Zetor 1505 na brzdovém stanovišti, kdy měření probíhalo celou dobu vyklízení a až poslední 2 dny před předáním dílen se vyklízí i toto stanoviště. Realizace projektu probíhala v období 2.9.2014 – 31.10.2015. Celý rok tak byly dílny TF mimo provoz. Po slavnostním předání zrekonstruovaného objektu nastává rychlé obnovení provozu. V rámci tohoto projektu získává katedra 2 nové přístroje – analyzátor výfukových plynů Bruker Matrix MG-5 a analyzátor pevných částic TSI EEPS 3090.

Od společnosti Škoda auto a.s. jsou získány vozidla pro studijní účely Škoda Rapid 1.6 TDI a Škoda Karoq 1.5 TSI.

 

V rámci projektů vnitřního fondu rozvoje TF je pořízen přístroj na měření retroreflexe pro měření zejména dopravního značení. V této době je navázána spolupráce se společností Lidl, pro kterou je v rámci smluvního výzkumu provedeno komplexní měření obsazenosti parkovišť.