×
Katedra vozidel a pozemní dopravy
banner

Studijní program SMAD

Úvod > Studijní program SMAD

Katedra vozidel a pozemní dopravy je garantem studijního progamu Silniční a městská automobilová doprava (SMAD) pro bakalářský i magisterský stupeň studia.

Posláním a cílem studijního programu je připravit studenty pro práci při řízení technologických, ekonomických a provozních aktivit v oblasti silniční a městské automobilové dopravy (s výjimkou dopravy kolejové). Absolventi programu nalézají široké uplatnění nejen v automobilovém průmyslu a u jeho subdodavatelů jako konstruktéři, vývojáři, testeři, ale i v oblasti státní správy, organizování dopravy městské nebo firemní. Při absolvování dodatečných kurzů je možné se uplatnit i v oblastech soudního znalectví v oboru dopravy.