×
Katedra vozidel a pozemní dopravy
banner

Katedra vozidel a pozemní dopravy

Katedra, s původní názvem traktorů a automobilů, byla ustanovena v rámci návrhu na zřízení fakulty mechanizace zemědělství v roce 1952. V pedagogické oblasti katedra pokrývá celou problematiku motorových vozidel, včetně garance předmětů s problematikou teorie dopravy, dopravního inženýrství, dopravní obslužnosti a dalších. Katedra je zároveň garantem studijního oboru Silniční a městská automobilová doprava. Vědecko-výzkumná činnost je průběžně zaměřována na oblast spalovacích motorů, využití biopaliv, utužování zemědělských půd a dopravního inženýrství. V posledním období se ve vědeckovýzkumné oblasti činnost katedry soustřeďuje i na problematiku ekologie, ekonomiky provozu motorových vozidel a bezpečnosti v dopravě.

 

Katedra rovněž institucionálně, prostorově a materiálně zaštiťuje projekt „CULS Prague Formula Racing“ v rámci celosvětové soutěže pro univerzitní studenty „Formula Student/SAE“. Jejím cílem je umožnit nadaným studentům, aby si vyzkoušeli již během svých studií zrealizovat náročný projekt v podobě konstrukce, stavby a závodění s formulovým vozem