×
Department of Languages
banner

Studijní plány

Studijní plány

Studijní plán RJV 

Pro studium platí všechny předpisy dle Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze.

Hlavní zásada: student se řídí studijním plánem svého studijního oboru pro příslušný akademický rok a rozšiřuje jej na základě níže uvedeného Studijního plánu pro RJV.

Sylaby předmětů RJV jsou k nahlédnutí na http://is.czu.cz

II. ročník

pov Kód Název předmětu Jazyk Vyučující ZS LS Zajišťuje
nad rámec
nad rám. ELE03Z Obchodní korespondence a komunikace – B1 A Mgr. A. Laputková 0/2 Z 0/2 Z KJ
pov. ELE03E 0/2 Z 0/2 Zk
nad rám. ENE43Z Obecná ekonomie I A Ing. J. Frydrych  2/1 Z   KET
pov. ENE43E 2/1 Zk
nad rám. ENE44Z Obecná ekonomie II A Ing. J. Frydrych    2/1 Z KET
pov. ENE44E 2/1 Zk
nad rám. ELXA2Z Presentation and negotiation skills A Mgr. A. Lustigová 0/2 Z 0/2 Z KJ
nad rám. ELE10Z Obchodní korespondence a komunikace – B1 N Mgr. M. Peroutková, PhD.  0/2 Z 0/2 Z KJ
pov. ELE10E 0/2 Z 0/2 Zk
nad rám. ELE16Z Interkulturální komunikace N PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA 1/1 Z 1/1 Z KJ
blok.výuka blok.výuka
nad rám. EEEN2Z Evropská integrace s německou terminologií N doc. Ing. K. Tomšík, PhD.  1/1 Z 1/1 Z KE

III. ročník

pov Kód Název předmětu Jazyk Vyučující ZS LS Zajišťuje
nad rámec
nad rám. ELE22Z Práce s odborným textem A PhDr. M. Jarkovská, PhD. 0/2 Z 0/2 Z KJ
nad rám. ELE21Z Přípravný seminář na mezinárodní certifikát  A R. G. Carcione, B.A. 0/2 Z 0/2 Z KJ
pov.. EHE18E Sociologie venkova a zemědělství s anglickou terminologií A prof. PhDr. M. Lošťák, PhD. 1/1 Z 1/1 Zk KHV
nad rám EHE18Z 
nad rám. ELE25Z Práce s odborným textem N PhDr. J. Prachařová 0/2 Z 0/2 Z KJ
nad rám. ELE19Z Přípravný seminář na mezinárodní certifikát N Mgr. M. Peroutková, PhD. 0/2 Z 0/2 Z KJ
pov./
nad rám.
 EEEN1Z Ekonomika podniku s německou terminologií N doc. Ing. K. Tomšík, PhD. 1/1 Z 1/1 Zk KE

Vysvětlivky:

Důležitá poznámka: Student si volí výše uvedené předměty buď jako povinné (zkratka pov.), nebo jako volitelné nad rámec (zkratka nad rám.) svého studijního plánu – takto zvolené předměty se stávají součástí závazného studijního plánu studenta. Předměty odborných kateder v CJ se mohou měnit v závislosti na profilu studijních oborů.