×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

Řešené granty

Výzkum > Řešené granty

Analýza výkrmnosti a jatečné hodnoty masa s ohledem na genotypy jehňat v jemenských podmínkách

GA FTZ, prof. Dr. Ing. Mohamed Momany, 2015-2015

Chování jalovic při různé intenzitě kontinuální pastvy

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., 2006-2008

Detekce populační struktury a zjištění

GA FTZ, Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., 2016-2016

Determinants and effects of diet section in tropical herbivores

GA FTZ, doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D., 2017-2017

Diverzita a ekologie vybraných skupin obratlovců v tropických oblastech

GA FTZ, prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., 2014-2014

Diverzita vybraných skupin obratlovců

GA FTZ, prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., 2016-2016

DNA species surveillance: identification of raw and processed meat products

GA FTZ, prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc., 2013-2013

Dostupnost a využití makro a mikroprvků v půdě ve výživě nedomestikovaných velkých býložravců

CIGA, Ing. Lucie Stoklasová, 2017-2018

Druhová determinace komb rodu Galago (Primates: Galagidae) integrující genetická a akustická data

CIGA, RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D., 2013-2015

Druhová diverzita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky

Akademie věd ČR, prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., 2004-2008

Dynamika druhové diverzity vybraných skupin obratlovců a jejich zdrojů v klimaticky kontrasních tropických oblastech

GA FZP, prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., 2017-2017

Ekologie velkých býložravců a šelem v africké savaně

GA FTZ, doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., 2018-2018

Experimentální a výukové centrum v Republice Mali

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Faktory ovlivňující výběr potravy u tropických herbivorů a jejich efekt

GA FTZ, doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D., 2018-2018

Fragmentace krajiny a genový tok

GA FTZ, Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., 2018-2018

Fylogeneze a populační struktura antilop rodu Taurotragus.

GA FTZ, Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., 2014-2014

Genetická diverzita ohrožených druhů živočichů ve fragmentované krajině

GA FTZ, Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., 2015-2015

Genetická variabilita vybraných plemen psů a ochranářská genetika vlka eurasijského

GA FTZ, Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., 2012-2013

Genový tok v rámci plemen domestikantů a mezi domestikanty a rodičovskými druhy

GA FTZ, Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., 2013-2013

Harmonizace požadavků pro certifikaci zdravotní nezávadnosti akvality potravin ve Vietnamu včetně podpory ekologického zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Hodnocení chování a komunikace u lamy guanaco /Lama guanine) v souvislosti s reprodukcí a agresivitou

GA FTZ, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2013-2013

Hodnocení efektivity chráněných území v Ghaně

CIGA, Ing. B.Sc. Jerry Owusu Afriyie, BSc, 2018-2019

Hodnocení účinků přírodních fytoaditiv - ostropestřec mariánský (Silybum marianum), antioxidant AV3 a antikokcidikum Emanox - na metabolizmus a zdravotní stav brojlerových králíků.

GA FTZ, prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc., 2014-2014

Hodnocení úrovně environmentálních znalostí venkovských komunit v Senegalu

GA FTZ, Ing. Jan Svitálek, 2009-2009

Hodnocení vlivu teploty prostředí na antilopu losí

GA FTZ, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2010-2010

Hodnocení vlivu vnějších a vnitřních faktorů na úspěšnost odchovu mláďat u antilop losích ve farmovém chovu

GA FTZ, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2012-2013

Je složení masa farmově chované antilopy losí (Taurotragus oryx) dieteticky a organolepticky hodnotnější než maso srovnatelně chovaného masného skotu v podmínkách ČR?

GA FTZ, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2009-2009

Jordánsko - Křížení dovezených masných a plodných plemen ovcí s místní ovcí Awassi a výstavba výzkumného a výcvikového Centra v Jordánsku.

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. Mohamed Momany, 2002-2008

Kontrola Kokcidios u kuřat při různých typech technologií v TS

GA FTZ, Iyad Badran Abdel, 2006-2006

Malé populace ohrožených druhů antilop, rizika jejich vyhynutí a možnosti prevence

CIGA, Ing. et Ing. Anna Kubátová, 2017-2018

Metody detekce březosti u velbloudů dvouhrbých (Camelus bactrianus)

GA FTZ, Ing. Tamara Fedorova, Ph.D., 2010-2010

Mongolsko - Označování zvířat v Centrálním regionu

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc., 2007-2009

Monitoring Prevalence of Parasitosis

GA FTZ, prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc., 2016-2016

Neinvazivní monitoring reprodukčního cyklu a březosti u exotických savců laboratorními testy moči, slin a trusu

CIGA, Ing. Tamara Fedorova, Ph.D., 2014-2015

Ověření neinvazivních metod detekce říje a březosti ze slin u sudokopytníků

GA FTZ, Ing. Tamara Fedorova, Ph.D., 2011-2011

Potravní ekologie antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus): vliv obsahu živin v pícních dřevinách na výběr potravy

GA FZP, Ing. Magdalena Žáčková, 2011-2011

Reprodukční vlastnosti a intenzita růstu jehňat plemene charolais

GA FTZ, prof. Dr. Ing. Mohamed Momany, 2012-2013

Sicial Dominance in Animal Communities 3

GA FTZ, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2016-2016

Social dominance in animal communities II.

GA FTZ, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2015-2015

Social structure in animal communities - how, when and what for?

GA FTZ, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2014-2014

Sociální interakce žiraf v různých typech prostředí

GA FTZ, doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., 2013-2013

Testování efektivity environmentálně-vzdělávacích programů v západní Africe

CIGA, 2017-2017

Testování technik získávání prostorových dat pro plánování ochrany zvířat v Africe a na Blízkém východě

CIGA, Meyer Etienne De Kock, MSc., 2018-2019

The role of wild animals in the transmission of parasitic zoonoses

GA FTZ, prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc., 2017-2017

Towards a long-term Africa-EU partnership to raise sustainable food and nutrition security in Africa

Evropská komise, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2015-2017

Ultimátní a proximátní faktory ovlivňující kojení a alokojení žiraf (Giraffa camelopardalis)

CIGA, doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., 2013-2015

Vliv kvality potravních zdrojů na selektivitu potravy antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) v přírodní rezervaci Fathala, Senegal

CIGA, Ing. Magdalena Žáčková, 2011-2012

Vliv mezidruhových interakcí na evoluci druhu

GA FTZ, Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., 2017-2017

Vliv příbuzenských vztahů na sociální chování žiraf (Giraffa camelopardalis) v lidské péči

GA FTZ, doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., 2012-2013

Vliv složení krmné dávky na hmotnostní přírůstky, parametry vnitřního prostředí, jateční ukazatele, fyzikální vlastnosti, chemické složení a technologickou zpracovatelnost masa farmově chované antilopy losí - uzavření projektu hodnocení výkrmového potenciálu a složení masa

GA FTZ, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., 2011-2011

Vnitrodruhová variabilita, srovnání parazitologických a molekulárně biologických metod.

GA FTZ, Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., 2011-2011

Výzkum mateřského chování velblouda dvouhrbého v zoologických zahradách

GA FTZ, doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., 2006-2006

Výzkum mateřského chování velblouda dvouhrbého v zoologických zahradách

GA FTZ, doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., 2007-2007

Význam místních plemen a druhů zvířat se zaměřením na západní Afriku

GA FTZ, Ing. Tamara Fedorova, Ph.D., 2018-2018

Vztah mezi sociálním chováním kopytníků

GA FTZ, doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., 2016-2016

Zambie

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2005

Zjištění kandidátních genů sezónní alopecie

CIGA, Ing. Silvie Neradilová, 2018-2019