×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Garantovaný studijní program

Garantované studijní obory

4101R022 Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
4101T025 Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu