×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KÜNZEL, G. Měření měrné tepelné vodivosti izolačních materiálů. Acta Technologica Agriculturae, 2007, roč. 10, č. 12, s. 12 - 18. ISSN: 1335-2555.

RŮŽIČKA, M. – KÜNZEL, G. Hot Standby PLC Redundancy Systems and Network Configuration in Industrial Environments. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 1, s. 237 - 242. ISSN: 1335-2393.

TRINKL, A. Nová konstrukce taktilních snímačů – základní měření jednotlivých měřicích bodů snímací matice potřebné pro kalibraci snímače.. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 4, s. 114 - 117. ISSN: 0447-6441.

HŮLA, P. – ŠINDELÁŘ, R. – TRINKL, A. Verification of applicability of ABB robots for. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 3, s. 155 - 162. ISSN: 1212-9151.

KÜNZEL, G. MODELING OF MECHATRONIC SYSTEM . Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 1, s. 101 - 106. ISSN: 1335-2393.

KÜNZEL, G. – RŮŽIČKA, M. Přechodová charakteristika transpondéru MOBY I - MDS 439 E. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 3, s. 68 - 69. ISSN: 0447-6441.

HROMASOVÁ, M. Vliv výstavby bioplynové stanice 1 MW na ekonomickou efektivnost podniku. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 4. ISSN: 1802-8942.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Počítačové modelování dynamických soustav: zkušenosti s výukou. Media4u Magazine, 2010, roč. 2010, č. mimořádné, s. 115 - 119. ISSN: 1214-9187.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Problémy s použitím snímačů v precizním zemědělství. Agritech Science, 2011, roč. 13, č 2, s. 1-5. ISSN: 1802-8942.

RŮŽIČKA, M. – LINDA, M. – KÜNZEL, G. Vliv přídavné tepelné izolace na chování transpondérů. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 7, s. 214-216. ISSN: 0447-6441.

BÍLEK, J. – NEUBERGER, P. – VOLF, J. – PRIKNER, P. Stanovení velikosti kontaktní plochy pneumatik na tvrdé podložce pomocí plošného elektronic-kého snímače tlaku. Agritech Science, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. – TOMÁŠEK, V. – MÁCA, P. A portable simulator for investigating rain-on-snow events. ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, 2013, roč. 57, č. Suppl. 1, s. 73-89. ISSN: 0372-8854.

LINDA, M. – KÜNZEL, G. VLIV SENZORŮ TEPLOTY NA KVALITU MĚŘENÉ VELIČINY. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. – KÜNZEL, G. Aplikace bezdotykového a dotykového měření teploty. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

LIBRA, M. – TRINKL, A. Unikátní fotovoltaická elektrárna v Praze-Vršovicích. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 2, s. 62-63. ISSN: 0447-6441.

MAŠÍK, I. Dopředná korekce chyb nad MAC vrstvou pro standard ZigBee. Elektrorevue. , 2013, roč. 15, č. 3, s. 205-211. ISSN: 1213-1539 .

MAŠÍK, I. Spolehlivost ZigBee v zemědělském provozu. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 3, s. 1-2. ISSN: 1802-8942.

MAŠÍK, I. Metody pro zlepšení koexistenčních vlastností ZigBee standardu. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 2, s. 1-2. ISSN: 1802-8942.

MAŠÍK, I.; idPublikace = 63592; Název: Reliability of ZigBee transmission in agriculture production-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. – LINDA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Využití 3D tiskáren pro výrobu zkušebních těles určených pro praktickou výuku studentů. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 2, s. 46-48. ISSN: 0447-6441.

LINDA, M. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Evaluation of Mechanical Properties of Samples Printed by FDM Method . Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1213-2489.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Evaluation of friction force using a rubber wheel instrument . Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 247-254. ISSN: 1406-894X.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – LINDA, M. – KŘÍŽ, M. Detection of anchoring columns in low trellis. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. Modelling of the anisothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 616, č. , s. 44-51. ISSN: 1660-9336.

OLIVA, J. – VOLF, J. Senzor pro získávání taktilních informací. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 3, s. 72-74. ISSN: 0447-6441.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. VÝVOJOVÉ TRENDY ESP. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 9, s. 250-252. ISSN: 0447-6441.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. Taktilní navigační systém pro nevidomé. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 10, s. 300-305. ISSN: 0447-6441.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Prediction of mechanical properties of quench hardening steel. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 26-32. ISSN: 1211-3174.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. FEM based numerical simulation for heat treatment of the agricultural tools. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 629-638. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – SVATOŠ, J. – KODER, P. – NOVÁK, V. – PAPEŽOVÁ, S. – RYZHENKO, V. – HURTEČÁK, J. Pressure Distribution Measurement System PLANTOGRAF V12 and its Electrodes Configuration. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 732-738. ISSN: 1406-894X.

VOSÁTKA, M. – VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. Vlastnosti supravodivých materiálů v návaznosti na jejich praktické využití. Jemná mechanika a optika, 2015, roč. 60, č. 9, s. 265-267. ISSN: 0447-6441.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Analysis of rapid temperature changes. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 768-778. ISSN: 1406-894X.

VONDRÁŠEK, Z. Numerical Modelling of Transient Phenomena in a Synchronous Machine . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue 1, s. 1232-1240. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Effect of conductive ink on transfer characteristics of pressure into electric signal for tactile sensors. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1123-1129. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, D. – PAVLOVKIN, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Optimization of vehicles’ trajectories by means of interpolation and approximation methods. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 862-872. ISSN: 1406-894X.

KŘÍŽ, M. – LINDA, M. – SVATOŠ, J. – HROMASOVÁ, M. Application of 3D cameras in agriculture when evaluating the quality of soil tillage. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 39-49. ISSN: 1212-9151.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Optimization of a solar power station with LiFePO4 accumulators. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1200-1211. ISSN: 1406-894X.

PAPEŽOVÁ, S. – PAPEŽ, V. Automated measuring station for accumulator testing. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1212-1221. ISSN: 1406-894X.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – VITVAR, T. – ŠANDA, M. – HOLUB, J. – JANKOVEC, J. – LINDA, M. Isotopic tracing of the outflow during artificial rain-on-snow event. Journal of Hydrology, 2016, roč. 2016, č. 541, s. 1145-1154. ISSN: 0022-1694.

KVASNOVÁ, P. – NOVÁK, D. – NOVÁK, V. Chemical Analysis and Mechanical Properties of Selected Safety Components of Lifts. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 149-154. ISSN: 1213-2489.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Pneumatic Stabilization of Vehicles. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 129-134. ISSN: 1211-3174.

KVASNOVÁ, P. – NOVÁK, D. – NOVÁK, V. – STEBILA, J. Computer simulation of laser welding technology of chrome-nickel steels in automotive industry and its verification by means of electron microscopy. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 998-1003. ISSN: 1213-2489.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. The possibilities of pneumatic reactive stabilization of vehicles. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1609-1618. ISSN: 1406-894X.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – MÜLLER, M. – SVOBODOVÁ, J. – LEBEDĚV, A. – YUROV, A. – PEXA, M. – LINDA, M. Influence of abrasive - free ultrasonic finishing process of steel on wear. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 4-5. ISSN: 1213-2489.

ČEDÍK, J. – PEXA, M. – CHYBA, J. – VONDRÁŠEK, Z. – PRAŽAN, R. Influence of blade shape on mulcher blade air resistance. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 337-344. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of chemical content of soil particle for abrasive wear test. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 975-983. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of the heat flux of steel for the heat treatment model of agricultural tools. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1004-1014. ISSN: 1406-894X.

LINDA, M. – **KŰNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. A dynamic model of electric resistor’s warming and its verification by micro-thermocouples. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1072-1083. ISSN: 1406-894X.

**DANIEL, N. – **PETRA, K. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Measurement of weld joint parameters and their mathematical modelling. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1127-1140. ISSN: 1406-894X.

**PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Optimization of the balancer for LiFePO4 battery charging. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1141-1151. ISSN: 1406-894X.

PAPEŽOVÁ, S. – **PAPEŽ, V. Endurance LiFePO4 battery testing. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1152-1161. ISSN: 1406-894X.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – **SVOBODOVÁ, J. – **KUČERA, M. – HROMASOVÁ, M. – PEXA, M. Impact of contaminants in motor oil on the wear of aluminum parts of the internal combustion engine. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 5, s. 647-652. ISSN: 1213-2489.

NOVÁK, V. – **NOVÁK, D. – VOLF, J. – RYZHENKO, V. Verification of mathematical model of pressure distribution in artificial knee joint. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1716-1724. ISSN: 1406-894X.

**VERONIKA, K. – NOVÁK, V. – **PETRA, K. – **DANIEL, N. Theoretical basis of fractographic methods and their application in fracture modelling for Cr-Ni steels. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 6, s. 869-876. ISSN: 1213-2489.

**DANIEL, N. – **PETRA, K. – NOVÁK, V. Laser welding of aluminium alloys. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 6, s. 892-898. ISSN: 1213-2489.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determining the specific heat capacity and thermal conductivity for adjusting boundary conditions of FEM model. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1033-1040. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Wear and stress analysis of chisel. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 971-980. ISSN: 1406-894X.

HROMASOVÁ, M. – KIC, P. – MÜLLER, M. – LINDA, M. Evaluation of quality and efficiency of ventilation equipment by scanning electron microscopy. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1014-1023. ISSN: 1406-894X.

**CARACH, J. – **HLOCH, S. – **PETRŮ, J. – **NAG, A. – **GOMBAR, M. – HROMASOVÁ, M. Hydroabrasive disintegration of rotating Monel K-500 workpiece. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, roč. 96, č. 1-4, s. 981-1001. ISSN: 0268-3768.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – LINDA, M. – PETRÁSEK, S. Exploitation of hazelnut (Corylus avellana) shell waste in the form of polymer-particle biocomposite. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 1, s. 53-59. ISSN: 1211-3174.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Using the FEM model for design the heat treatment of an agricultural tools . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 758-768. ISSN: 1406-894X.

**PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Capacitive frost depth indicator. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S1, s. 1169-1177. ISSN: 1406-894X.

PAPEŽOVÁ, S. – **PAPEŽ, V. Battery capacity drop during operation. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S1, s. 1178-1189. ISSN: 1406-894X.

KODER, P. – NOVÁK, V. – RYŽENKO, V. – **HRUBÝ, D. – VOLF, J. – **DANIEL, N. Plantograf V18 - New construction and properties. Agronomy Research, 2018, roč. 2018, č. Special Issue 1, s. 1085-1094. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. – NOVÁK, V. Technical design of complex vision-tactile navigation system for using of blind persons navigation. Agronomy Research, 2018, roč. 2018, č. Special Issue 1, s. 1278-1288. ISSN: 1406-894X.

HROMASOVÁ, M. – VAGOVÁ, A. – LINDA, M. – VACULÍK, P. Determination of the tension limit forces of a barley malt and a malt crush in correlation with a load size. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 5, s. 2037-2048. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – NOVÁK, V. Use of Factor Analysis in Pattern Recognition. Journal of Physics: Conference Series, 2018, roč. 1065, č. 17, s. 1-4. ISSN: 1742-6588.

**KVASNOVÁ, P. – **KUČERKA, M. – **HRUBÝ, D. – **NOVÁK, D. – NOVÁK, V. Hardness tests and dimensional and shape precision analysis of construction and agricultural machinery components. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 6, s. 944-949. ISSN: 1213-2489.

**CÁRACH, J. – **HLOCH, S. – **PETRŮ, J. – MÜLLER, M. – HROMASOVÁ, M. – **NAG, A. – **ČUHA, D. – **HLAVÁČEK, P. – **HATALA, M. – **KRATOCHVÍL, J. – **RUGGIERO, A. Evaluation of physical phenomena and surface integrity during hydroabrasive disintegration of the rotating workpiece with feedback loop control. MEASUREMENT, 2019, roč. 134, č. FEB 2019, s. 586-594. ISSN: 0263-2241.

**RAJ, P. – **HLOCH, S. – **TRIPATHI, R. – **SRIVASTAVA, M. – **NAG, A. – **KLICHOVÁ, D. – **KLICH, J. – HROMASOVÁ, M. – MÜLLER, M. – LINDA, M. – **CHATTOPADHYAYA, S. – **ADAMCIK, P. Investigation of sandstone erosion by continuous and pulsed water jets. Journal of Manufacturing Processes, 2019, roč. 2019, č. 42, s. 121-130. ISSN: 1526-6125.

Článek ve sborníku z akce

VOLF, J. – NOVÁK, P. – VÍTEK, K. – NOVÁK, M. – ŠŤASTNÝ, J. – NEDĚLA, R. Multi-Axes Force Transducer Using the System for Acting Pressure Image Visualisation. In XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology 06.09.2009, Lisboa, Portugal. Lisboa, Portugal: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY , 2009. s. 2278-2281.

VOLF, J. Tactile information and its using by measurement and analysis of human functions. In 4th International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions 2010, ISHF 2010 14.06.2010, Prague, Czech Republic. ISHF 2010;Prague: CVUT Prague, Czech Republic, 2010. s. 9-10.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Measurement and evaluation of textile straining. In EAN 2010 31.52010, Velké Losiny. Olomouc: UP Olomouc, 2010. s. 209 - 215.

PHOTOVOLTAIC POWER SUPPLY FOR A DISTANT STANDPOINT doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc., Václav Papež (externí), 2010

Processing of Tactile Infirmation by Using of Helmholtz Equation prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Miroslav Dvořák (externí), Ing. Josef Vlček, CSc. (externí), 2010

KUNZEL, M. – BENDA, B. – KÜNZEL, G. MEASURING OF CONDUCTING POLYMER PROPERTIES. In TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2010 07.09.2010, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2010. s. 368-372.

TRINKL, A. – VOLF, J. – NOVÁK, M. – RŮŽIČKA, M. – VLČEK, J. Plantograf V09 and optimal size determination sensor electrodes. In WMSCI 2011 - The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings 19.07.2011, Orlando, FL, USA. Orlando, FL, USA: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2011. s. 32-35.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Simulation of impact sensors for precision agriculture. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011. s. 121-125.

PAPEŽOVÁ, S. – PAPEŽ, V. Air-conditioner Control System for Foodstuffs Storing. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012 05.12.2012, CTU in Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2012, 2012. s. 161-164.

LINDA, M. – KÜNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. TEMPERATURE MEASUREMENT IN TECHNICAL APPLICATIONS. In Engineering for Rural Development. 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 145-150.

VOLF, J. – TRINKL, A. – BÍLEK, J. – PRIKNER, P. – NEUBERGER, P. – NOVÁK, M. Plantograf V12 with optimal size determination sensor electrodes and its using for pressure distribution between tire and road . In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY, 2012. s. 262-265.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor for scanning of force and slip. In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: , 2012. s. 266-268.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor indicated gripping force and slipping. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 480-483.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Low Level Phase Noise Measurement Techniques. In 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 16.10.2013, Niš, Serbia. Serbia, Niš: NAIS PRINT Design, Niš, 2013. s. 493-496.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Frequency Compensated High Power Matrix. In 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 16.10.2013, Niš, Serbia. Serbia, Niš: NAIS PRINT Design, Niš, 2013. s. 497-500.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Study of the quasi-isothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 254-258.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 599-601.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Equipment for the automatic testing of power capacitors . In 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014 12.05.2014, Belgrade, Serbia. Neuvedeno: IEEE, 2014. s. 341-344.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. High sensitivity phase noise measuring equipment. In 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014 12.05.2014, Belgrade, Serbia. Neuvedeno: IEEE, 2014. s. 337-340.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Non-linearity diagnostics of nominally linear components. In 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 14.10.2015, Nis, Serbia. Niš, Srbsko : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 323-326.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Transformer short-Time overload testing . In 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 14.10.2015, Niš, Srbsko . Niš, Srbsko : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2015. s. 327-330.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. – HURTEČÁK, J. Effect of Circle Electrodes with Conductive Ink on Properties of Tactile Sensors . In 2015 International Conference on Applied Electronics (AE) 08.09.2015, Plzeň. Plzeň: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2015. s. 271-274.

VOLF, J. – SVATOŠ, J. – RYZHENKO, V. PLANTOGRAF V12-New Transducer for Measurement Pressure Distribution Biomechanics and Technique . In PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015) 27.03.2015, Tianjin, PEOPLES R CHINA. Tianjin, PEOPLES R CHINA: ATLANTIS PRESS, 29 AVENUE LAVMIERE, PARIS, 75019, FRANCE , 2015. s. 19-22.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. Pneumatic Stabilization of Vehicles . In PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015) 27.03.2015, Tianjin, PEOPLES R CHINA. Tianjin, PEOPLES R CHINA: ATLANTIS PRESS, 29 AVENUE LAVMIERE, PARIS, 75019, FRANCE, 2015. s. 118-120.

SVATOŠ, J. – LINDA, M. Polyharmonic metal detector. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 817-822.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Isolated Solar Power Station. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 458-465.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Effect of conductive ink properties of tactile sensors. In Procedia Engineering, Vol. 120, 2015 06.09.2015, Freiburg, Germany. : Elsevier, 2015. s. 200-205.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. – NOVÁK, V. Tactile navigation system for navigation of blind persons. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement , 2015. s. 1742-1745.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Using of conductive ink in the plantograf measuring system. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement, 2015. s. 1699-1704.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Model analysis of temperature sensors. In 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 566-573.

PRIKNER, P. – VOLF, J. Contact pressure distribution in tyre tread pattern. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic. Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2016. s. 522-527.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. – NOVÁK, D. Measurement of pressure distribution in knee joint replacement. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 685-689.

NOVÁK, V. – VOLF, J. – NOVÁK, D. – RYZHENKO, V. Measurement of pressure converter with conductive ink. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 438-441.

VONDRÁŠEK, Z. – DLABAL, L. Determination of loading characteristics of a generator for a bladeless turbine. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 690-694.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. ANALYSIS OF RAPID TEMPERATURE CHANGES OF THE OBJECT WITH HIGHER THERMAL CONSTANT. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 366-374.

VOLF, J. – NOVÁK, V. Pressure Distribution Measurement in Knee Arthoplasty. In 30th Eurosensors Conference, Eurosensors 2016 04.09.2016, Budapest; Hungary. Budapest; Hungary: Elsevier Ltd, 2016. s. 892-895.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KABUTEY, A. DETECTION OF AUSTENITE TRANSFORMATION OF ADI CAST IRON USING ELECTROMAGNETIC SENSOR. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 211-215.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. A NUMERICAL SIMULATION OF STEEL QUENCHING. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 300-305.

**KŰNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Profilography and analysis of surface structures of materials. In Engineering for Rural Development, 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.04.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 898-903.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. The effect of microstructure on abrasive wear of steel. In 1st Nommensen International Conference on Technology and Engineering 11.07.2017, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2017. s. 1-6.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Utilization of FEM model for steel microstructure determination. In International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security; IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 07.11.2017, Maulana Lubis No. 8Medan; Indonesia. Maulana Lubis No. 8 Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-6.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – LINDA, M. – KOLÁŘ, V. Research on water jet cutting of composites based on epoxy/microparticles from coconut shell. In MATEC WEB of Conference - 3rd Innovative Technologies in Engineering Production 05.09.2018, Bojnice, SK. Bojnice Slovakia: EDP Sciences, 2018. s. 0-0.