×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Beef meat electrical impedance spectroscopy and anisotropy sensing for non-invasive early assessment of meat ageing prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., -1

Equipment for determination of dielectric properties of specimens during their mechanical loading prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., -1

Využití bioimpedance pro diagnostiku akutních stavů v medicíně prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., -1

Schätzung der Handelsklasse von Rinderschlachtkörpern.Vorhersage der Genauigkeit mit Hilfe der Bioelektrischen Impedanzanalyse prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc.; prof. Dr. Branscheid Wolfgang; prof. Dr. Augustini Christoph, 2004

Přístupy v mechatronice Ing. Künzel Gunnar; Ing. Bezouška Vladislav, Ph.D., 2004

Elektromagnetický závěs Ing. Künzel Gunnar; Ing. Bezouška Vladislav, Ph.D., 2004

Modelování a řízení magnetického závěsu Ing. Künzel Gunnar; Ing. Bezouška Vladislav, Ph.D., 2004

Renewable Energy Resources - usage possibilities and benefits Ing. Růžička Michal; Ing. Künzel Gunnar, 2004

Vývoj řídicí jednotky pro měřicí systém. prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2004

Datový přenos po nízkonapěťové energetické síti prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc.; Ing. Nováková Helena, 2004

Mikrokonvertory – moderní jednočipové mikropočítače prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc.; Ing. Děd Pavel; Ing. Děd Pavel, 2004

Vývoj řídicí jednotky pro měřicí systém prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2004

Datový přenos po nízkonapěťové energetické síti prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc.; Ing. Nováková Helena, 2004

Mikrokonvertory – moderní jednočipové mikropočítače prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc.; Ing. Děd Pavel; Ing. Děd Pavel, 2004

Methods of measuring electrical properties of biological tissue and their use for fully automated classification of beef carcasses prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2004

Sledování délky a deformací jut na porážkové lince pomocí počítačové videoanalýzy prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2004

Methods of measuring electrical properties of biological tissue and their use for fully automated classification of beef carcasses prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2004

Renewable Energy Resources - usage possibilities and benefits Ing. Růžička Michal; Ing. Künzel Gunnar, 2004

Modelování přechodových jevů na synchronním stroji Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2004

Modelování přechodových jevů na synchronním stroji Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2004

Recipročný systém modelu synchronního stroje Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2004

Systém pro měření rozložení tlaku prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Nováková Helena; Ing. Vlček Josef, CSc.; doc. Ing. Papežová Stanislava, CSc.; prof. Ing. Holý Stanislav, CSc., 2004

Systém pro měření rozložení tlaku prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Nováková Helena; Ing. Vlček Josef, CSc.; doc. Ing. Papežová Stanislava, CSc.; prof. Ing. Holý Stanislav, CSc., 2004

Methods of measuring electrical properties of biological tissue and their use for fully automated classification of beef carcasses prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2004

Methods of measuring electrical properties of biological tissue and their use for fully automated classification of beef carcasses prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2004

Renewable Energy Resources - usage possibilities and benefits Ing. Růžička Michal; Ing. Künzel Gunnar, 2004

Renewable Energy Resources - usage possibilities and benefits Ing. Růžička Michal; Ing. Künzel Gunnar, 2004

Modelling and Controlling of The Magnetic Loop Ing. Künzel Gunnar; Ing. Bezouška Vladislav, Ph.D., 2004

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Nováková Helena, 2005

Ways of compensation output control Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2005

Ways of compensation output control Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2005

The Trends of the Information Systems Development prof. Ing. Pokorný Karel, CSc., dr.h.c.; Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2005

THE AUTOMATICS SYSTEM FOR MONITORING OF OWLS NESTING Ing. Bezouška Vladislav, Ph.D.; Ing. Děd Pavel; Ing. Děd Pavel, 2005

Chování sýce rousného Aegolius funereus v průběhu hnízdní sezóny Ing. Bezouška Vladislav, Ph.D.; Ing. Děd Pavel; Ing. Děd Pavel; Zárybnický Jan, 2005

Může být hnízdní chování samic sýce rousného ovlivněno potravními či klimatickými faktory? Ing. Bezouška Vladislav, Ph.D.; Ing. Děd Pavel; Ing. Děd Pavel; Ing. Děd Pavel; Ing. Děd Pavel; Zárybnický Jan, 2005

Development of data logger with data transfer by USB prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2005

Interference effect of power distribution network on data transfer by means of PLC prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2005

Development of data logger with data transfer by USB prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2005

Interference effect of power distribution network on data transfer by means of PLC prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2005

IMPLEMENTACE ROZHRANÍ USB DO MALÉHO SYSTÉMUS JEDNOČIPOVÝM MIKROPOČÍTAČEM prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2005

PŘENOS DAT PO NÍZKONAPĚŤOVÉ ROZVODNÉ SÍTI prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2005

Modelling of physical non-linearities Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2005

CONTROL OF MECHATRONICAL SYSTEMS Ing. Künzel Gunnar, 2005

DYNAMIC ECONOMICAL MODELS Ing. Künzel Gunnar, 2005

MODEL OF TENSIONING SERVOMECHANISM Ing. Künzel Gunnar, 2005

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ – I Ing. Künzel Gunnar, 2005

ENERGETICKÝ PŘÍSTUP V MODELOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ Ing. Künzel Gunnar, 2005

THE MECHATRONICS DESIGN PROCESS Ing. Künzel Gunnar, 2005

VYUŽITÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY V ELEKTROTECHNICE A ŘÍDÍCÍ TECHNICE - II Ing. Künzel Gunnar, 2005

THE ON LINE MEASUREMENTS OF BEEF CARCASS QUALITY AND COMPOSITION BY MEANS OF THE BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2005

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Nováková Helena, 2005

MODELOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ V MATLAB – SIMULINKU Ing. Künzel Gunnar; Ing. Bezouška Vladislav, Ph.D., 2005

Modelling of physical non-linearities Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2005

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH JEVŮ NA SYNCHRONNÍM STROJI Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2005

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH JEVŮ NA SYNCHRONNÍM STROJI Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2005

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH JEVŮ NA SYNCHRONNÍM STROJI Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2005

MINIMALIZACE BOOLEOVSKÝCH VÝRAZŮ METODOU KONSENSU Ing. Nováková Helena, 2006

REPORT TO HURWITZ CRITERION OF STABILITY OF SYSTEMS Ing. Künzel Gunnar, 2006

ENERGETICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ STABILITY NELINEÁRNÍCH DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ Ing. Künzel Gunnar, 2006

DYNAMIKA SNÍMAČE TAHU V OSNOVĚ TKACÍHO STROJE Ing. Künzel Gunnar, 2006

VYUŽITÍ ROBOTŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ Ing. Künzel Gunnar, 2006

Power measuring with network-quality-analyser Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2006

Power measuring with network-quality-analyser Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2006

Modelování interakcí fysikálních nelinearit Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2006

Modelování interakcí fysikálních nelinearit Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2006

Means for Microchip Identification under Extreme Condition Ing. Růžička Michal, 2006

Nová generace PLC - PACSystems RX3i firmy GE Fanuc Ing. Růžička Michal, 2006

Microchip Identification in Industrial Environment Ing. Růžička Michal, 2006

METODY MĚŘENÍ MĚRNÉ TEPELNÉ VODIVOSTI Ing. Künzel Gunnar, 2006

COMPARING THE AGILENT VEE AND TESTPOINT PROGRAMS QUALITIES WHEN CREATING MORE SOPHISTICATED MEASURING APPLICATIONS prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2006

Microchip Identification in Extreme Environment Ing. Růžička Michal, 2006

Microchip Identification in Extreme Environment Ing. Růžička Michal, 2006

Čipová identifikace v extrémních podmínkách Ing. Růžička Michal, 2006

Means for Microchip Identification under Extreme Condition Ing. Růžička Michal, 2006

Nová generace PLC - PACSystems RX3i firmy GE Fanuc Ing. Růžička Michal, 2006

DYNAMIKA SNÍMAČE TAHU V OSNOVĚ TKACÍHO STROJE Ing. Künzel Gunnar, 2006

ENERGETICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ STABILITY NELINEÁRNÍCH DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ Ing. Künzel Gunnar, 2006

METODY MĚŘENÍ MĚRNÉ TEPELNÉ VODIVOSTI Ing. Künzel Gunnar, 2006

REPORT TO HURWITZ CRITERION OF STABILITY OF SYSTEMS Ing. Künzel Gunnar, 2006

VYUŽITÍ ROBOTŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ Ing. Künzel Gunnar, 2006

COMPARING THE AGILENT VEE AND TESTPOINT PROGRAMS QUALITIES prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2006

COMPARING THE AGILENT VEE AND TESTPOINT PROGRAMS QUALITIES WHEN CREATING MORE SOPHISTICATED MEASURING APPLICATIONS prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2006

VÝVOJ SOFTWARE PRO MOBILNÍ MĚŘICÍ SYSTÉM S BEZDRÁTOVOU KOMUNIKACÍ prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2006

THE BEEF AND SHEEP CARCASSES ELECTRICAL STIMULATION prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2006

SMART SENZOR S BEZDRÁTOVOU KOMUNIKACÍ prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2006

ELEKTRICKÁ STIMULACE JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL SKOTU prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc.; Ing. Vybíralová Eva, 2006

A physical view on the energy transformation processes Ing. Nováková Helena, 2006

MINIMALIZACE BOOLEOVSKÝCH VÝRAZŮ METODOU KONSENSU Ing. Nováková Helena, 2006

Vehicle location systems Ing. Děd Pavel; Ing. Děd Pavel, 2006

Kapitoly v odborné knize

KÜNZEL, G. Mechatronika. Brno: ComputerPress Brno, a.s., 2006. 1s. ISBN 80-251-1299-3. s. Mechatronika, s. 3 - 36.

Technicky realizované výsledky

VÝVOJ SOFTWARE PRO MOBILNÍ MĚŘICÍ SYSTÉM S BEZDRÁTOVOU KOMUNIKACÍ prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2006

Ostatní výsledky

Vehicle location systems Ing. Hruška Michal; Ing. Děd Pavel; Ing. Děd Pavel, 2006

A physical view on the energy transformation processes Ing. Nováková Helena, 2006

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU Ing. Nováková Helena, 2007

VYJÁDŘENÍ OBRAZŮ LOGICKÝMI FUNKCEMI Ing. Nováková Helena, 2007

VYJÁDŘENÍ OBRAZŮ LOGICKÝMI FUNKCEMI Ing. Nováková Helena, 2007

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU Ing. Nováková Helena, 2007

TAKTILNÉ SNÍMAČE NOVEJ KONŠTRUKCIE A ICH AUTOMATIZOVANÁ VÝROBA Ing. Trinkl Aleš, 2007

TRENDY VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2007

ANALÝZA POUŽÍVÁNÍ ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2007

ANALÝZA POUŽÍVÁNÍ ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2007

TRENDY VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2007

Inteligentní materiály a struktury, nanomateriály a nanostruktury Ing. Künzel Gunnar, 2007

Supravodivé materiály Ing. Künzel Gunnar, 2007

Vybrané technologie v mechatronice, povrchové vrstvy a úpravy Ing. Künzel Gunnar, 2007

Models of Tension Control in Textile Materials Ing. Künzel Gunnar, 2007

Modely vibrací elektrických strojů Ing. Künzel Gunnar, 2007

Metoda vazebních grafů v elektromechanických obvodech Ing. Künzel Gunnar, 2007

Booleovské dynamické systémy Ing. Künzel Gunnar, 2007

Mechanické a elektrické modely textilních vláken I Ing. Künzel Gunnar, 2007

Účinnost při nabíjení kondenzátoru Ing. Künzel Gunnar, 2007

Použití elektromechanické analogie k vyšetřování deformací textilních materiálů II. Ing. Künzel Gunnar, 2007

Měření měrné tepelné vodivosti izolačních materiálů Ing. Künzel Gunnar, 2007

Energetický přístup v modelování fyzikálních soustav Ing. Künzel Gunnar, 2007

Booleovské dynamické systémy Ing. Künzel Gunnar, 2007

Inteligentní materiály a struktury, nanomateriály a nanostruktury Ing. Künzel Gunnar, 2007

Mechanické a elektrické modely textilních vláken I Ing. Künzel Gunnar, 2007

Měření měrné tepelné vodivosti izolačních materiálů Ing. Künzel Gunnar, 2007

Metoda vazebních grafů v elektromechanických obvodech Ing. Künzel Gunnar, 2007

Models of Tension Control in Textile Materials Ing. Künzel Gunnar, 2007

Modely vibrací elektrických strojů Ing. Künzel Gunnar, 2007

Použití elektromechanické analogie k vyšetřování deformací textilních materiálů II. Ing. Künzel Gunnar, 2007

Supravodivé materiály Ing. Künzel Gunnar, 2007

Účinnost při nabíjení kondenzátoru Ing. Künzel Gunnar, 2007

Vybrané technologie v mechatronice, povrchové vrstvy a úpravy Ing. Künzel Gunnar, 2007

Biomass - Raising of faster growing species Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2007

Biomass - Raising of faster growing species Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2007

Racionalizace spotřeby elektrické energie Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2007

AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ KMITOČTOVÝCH CHARAKTERISTIK prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2007

PLC REDUNDANCY SYSTEMS IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTS Ing. Růžička Michal, 2007

AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ KMITOČTOVÝCH CHARAKTERISTIK prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2007

Vývoj laboratorní úlohy z lineární regulace prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2007

Vývoj laboratorní úlohy z lineární regulace prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2007

Bezdrátově komunikující multifunkční řídicí modul prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2007

Bezdrátově komunikující multifunkční řídicí modul prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2007

Kapitoly v odborné knize

KÜNZEL, G. Matlab – Simulink řešené příklady. Lanškroun: SOŠ a SOU Lanškroun 2007, 2007. 1s. ISBN 978-80-239-9532-9. s. Matlab – Simulink řešené příklady, s. 93 - 122.

Ostatní výsledky

Konfigurace redundantních systémů ve výrobě Ing. Růžička Michal, 2007

Hot Standby PLC Redundancy Systems and Network Configuration in Industrial Environments Ing. Růžička Michal; Ing. Künzel Gunnar, 2008

TROJFÁZOVÝ FREKVENČNÍ MĚNIČ TECO 7300CV Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2008

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH JEVŮ NA SYNCHRONNÍM STROJI Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2008

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH JEVŮ NA SYNCHRONNÍM STROJI Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2008

TROJFÁZOVÝ FREKVENČNÍ MĚNIČ TECO 7300CV Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2008

ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ TAKTILNÍHO SNÍMAČE POTŘEBNÉ PRO JEHO KALIBRACI Ing. Trinkl Aleš; Ing. Hůla Petr, PhD., 2008

DYNAMICKÉ VLASTNOSTI TRANSPONDÉRU FASTTRACK LRP 250 HTS Ing. Růžička Michal; Ing. Künzel Gunnar, 2008

Přechodová charakteristika transpondéru MOBY D - MDS D139 Ing. Růžička Michal; Ing. Künzel Gunnar, 2008

APLIKACE TECHNOLOGIÍ V MECHATRONICE Ing. Künzel Gunnar, 2008

DYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY PRŮTOČNÝCH SYSTÉMŮ Ing. Künzel Gunnar, 2008

INTELIGENTNÍ MATERIÁLY A STRUKTURY Ing. Künzel Gunnar, 2008

Racionalizační metody snižování spotřeby Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2008

Pěstování dřevin k energetickému využití Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2008

Využití slunečního záření v budovách pomocí architektonických prvků Ing. Hromasová Monika, Ph.D.; Ing. Nováková Helena, 2008

Problémy rozvoje větrné energetiky Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2008

Racionalizační metody snižování spotřeby Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2008

Pěstování dřevin k energetickému využití Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2008

Využití slunečního záření v budovách pomocí architektonických prvků Ing. Hromasová Monika, Ph.D.; Ing. Nováková Helena, 2008

Problémy rozvoje větrné energetiky Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2008

E-learning a jeho aplikace Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2008

Přechodová charakteristika transpondéru MOBY D - MDS D139 Ing. Růžička Michal, 2008

PROSPECTIVE METHODS OF OBJECT IDENTIFICATION Ing. Růžička Michal; Ing. Hůla Petr, PhD., 2008

MODELOVÁNÍ DISKRÉTNÍCH UDÁLOSTÍ – GRAFCET Ing. Nováková Helena, 2008

MODELOVÁNÍ DISKRÉTNÍCH UDÁLOSTÍ – GRAFCET Ing. Nováková Helena, 2008

Měření vlhkosti vzorků dřeva Ing. Künzel Gunnar, 2008

Měření vlhkosti vzorků dřeva Ing. Künzel Gunnar, 2008

SUPRAVODIVÉ MATERIÁLY Ing. Künzel Gunnar, 2008

SUPRAVODIVÉ MATERIÁLY Ing. Künzel Gunnar, 2008

ČASOVÉ KONSTANTY A PŘENOSY VYBRANÝCH SNÍMAČŮ TEPLOTY Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2008

ČASOVÉ KONSTANTY A PŘENOSY VYBRANÝCH SNÍMAČŮ TEPLOTY Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2008

Analysis of some temperature sensors‘ parameters Ing. Künzel Gunnar, 2008

Analysis of some temperature sensors‘ parameters Ing. Künzel Gunnar, 2008

Aplikace Grafcetu v diskrétních systémech Ing. Künzel Gunnar, 2008

Aplikace Grafcetu v diskrétních systémech Ing. Künzel Gunnar, 2008

Modely systémové dynamiky Ing. Künzel Gunnar, 2008

Modely systémové dynamiky Ing. Künzel Gunnar, 2008

Petriho sítě a jejich použití Ing. Nováková Helena, 2008

Petriho sítě a jejich použití Ing. Nováková Helena, 2008

Dynamická měření oteplení rezistoru Ing. Künzel Gunnar, 2008

Dynamická měření oteplení rezistoru Ing. Künzel Gunnar, 2008

MODELING OF MECHATRONIC SYSTEM Ing. Künzel Gunnar, 2008

Bezkontaktní měření konduktivity biologické tkáně prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

Bezkontaktní měření konduktivity biologické tkáně prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

PROSPECTIVE METHODS OF OBJECT IDENTIFICATION Ing. Růžička Michal; Ing. Hůla Petr, PhD., 2008

Využití informačních technologii v mechatronice Ing. Künzel Gunnar, 2008

APLIKACE TECHNOLOGIÍ V MECHATRONICE Ing. Künzel Gunnar, 2008

INTELIGENTNÍ MATERIÁLY A STRUKTURY Ing. Künzel Gunnar, 2008

Hot Standby PLC Redundancy Systems and Network Configuration in Industrial Environments Ing. Künzel Gunnar; Ing. Růžička Michal, 2008

MODELING OF MECHATRONIC SYSTEM Ing. Künzel Gunnar, 2008

Energetický přístup v obvodech s aktivními prvky Ing. Künzel Gunnar, 2008

Energetický přístup v obvodech s aktivními prvky Ing. Künzel Gunnar, 2008

VÝUKOVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ POMOCÍ GSM prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

Bezkontaktní měření konduktivity biologické tkáně prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

THE PERSPECTIVES OF BIA APPLICATION FOR BEEF CARCASS COMPOSITION ANALYSIS AND MEAT QUALITY EVALUATION prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

VÝUKOVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ POMOCÍ GSM prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

Bezkontaktní měření konduktivity biologické tkáně prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

THE PERSPECTIVES OF BIA APPLICATION FOR BEEF CARCASS COMPOSITION ANALYSIS AND MEAT QUALITY EVALUATION prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

Technicky realizované výsledky

Automatizovaná výroba taktilních snímačů na školním robotizovaném pracovišti Turbo Scara SR60 – projekt řešený v rámci IGA Ing. Trinkl Aleš, 2008

Ostatní výsledky

Informační a řídicí systémy v zemědělské a potravinářské výrobě ICS 2008 prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

Poloprovoz, ověřená technologie

Automatický měřicí systém bioelektrické impedance prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

BEZDRÁTOVĚ KOMUNIKUJÍCÍ MULTIFUNKČNÍ ŘÍDICÍ MODUL prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2008

Ostatní výsledky

Obrazové senzory Simatic VS120 společnosti Siemens kontrolují karoserie Ing. Růžička Michal, 2008

Optimal Size Determination of Tactile Sensor Plantograf V08 and its Electrodes prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Trinkl Aleš; Ing. Růžička Michal; Ing. Novák Martin, Ph.D., 2009

Využití bioplynu v zemědělství Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2009

Využití bioplynu v zemědělství Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2009

Bodoucnost větrné energetiky Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2009

Ekonomika zemědělské bioplynové stanice Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2009

Modelování přechodových jevů na synchronním stroji pomocí reciprokých obvodů Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2009

Modelování přechodových jevů na synchronním stroji pomocí reciprokých obvodů Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2009

Modely dynamických vlastností senzorů teploty Ing. Künzel Gunnar, 2009

Modelování průběhů vnitřních teplot transpondérů Ing. Künzel Gunnar; Ing. Růžička Michal, 2009

Model nelineárního obvodu s diodou Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2009

Simulace průběhů vnitřních teplot transpondéru MOBY D – MDS D139 Ing. Künzel Gunnar; Ing. Růžička Michal, 2009

Dynamická měření L a C Ing. Künzel Gunnar; Ing. Nováková Helena, 2009

ANALOGIE PROCESŮ TRANSPORTU VLHKOSTI A ELEKTRICKÉHO OBVODU – I Ing. Künzel Gunnar; Ing. Nováková Helena, 2009

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TEXTILIÍ Ing. Künzel Gunnar, 2009

FORMULACE MODELU VOLNÉHO PÁDU KULIČKY V KAPALINĚ Ing. Künzel Gunnar; Ing. Nováková Helena, 2009

MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ VODIVÝCH POLYMERŮ Ing. Künzel Gunnar, 2009

MODEL NELINEÁRNÍHO ELEKTRICKÉHO OBVODU Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2009

MODEL NELINEÁRNÍHO ŘÍDICÍHO OBVODU Ing. Künzel Gunnar, 2009

SIMULACE REGULAČNÍHO OBVODU S FUZZY PI REGULÁTOREM Ing. Künzel Gunnar, 2009

SIMULACE PROUDOVÉHO NAMÁHÁNÍ SPÍNAČŮ U KAPACITNÍCH BATERIÍ Ing. Künzel Gunnar, 2009

PŘENOS DAT V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH PROSTŘEDNICTVÍM IWLAN Ing. Künzel Gunnar; Ing. Růžička Michal, 2009

MODELOVÁNÍ LINEÁRNÍCH ELEKTRICKÝCH OBVODŮ Ing. Linda Miloslav; Ing. Künzel Gunnar, 2009

Dynamická měření L a C Ing. Künzel Gunnar; Ing. Nováková Helena, 2009

Model nelineárního obvodu s diodou Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2009

Simulace průběhů vnitřních teplot transpondéru MOBY D – MDS D139 Ing. Künzel Gunnar; Ing. Růžička Michal, 2009

Pattern Recognition of Tactile Images in General Position by Discriminatory Analysis prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Neděla René; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Pattern Recognition of Tactile Images in General Position by Discriminatory Analysis prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Neděla René; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Snímač rozložení tlaků a smyku ve více osách prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Novák Petr; Ing. Novák Martin, Ph.D.; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Snímač rozložení tlaků a smyku ve více osách prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Novák Petr; Ing. Novák Martin, Ph.D.; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER USING THE SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Neděla René; Ing. Novák Petr; Ing. Novák Martin, Ph.D.; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ RYCHLÝCH ČASOVÝCH PRŮBĚHŮ TEPLOTY - I. Ing. Linda Miloslav; Ing. Künzel Gunnar, 2009

METODY PRO ZVÝŠNÍ SPOLEHLIVOSTI A BEZPEČNOSTI KOMUNIKACE NA BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍCH Ing. Mašík Ilja; prof. Ing. Bohuslávek Zdeněk, CSc., 2009

Optimal Size Determination of Tactile Sensor Plantograf V08 and its Electrodes prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Trinkl Aleš; Ing. Růžička Michal; Ing. Novák Martin, Ph.D., 2009

MODELOVÁNÍ LINEÁRNÍCH ELEKTRICKÝCH OBVODŮ Ing. Linda Miloslav; Ing. Künzel Gunnar, 2009

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ RYCHLÝCH ČASOVÝCH PRŮBĚHŮ TEPLOTY - I. Ing. Linda Miloslav; Ing. Künzel Gunnar, 2009

ANALOGIE PROCESŮ TRANSPORTU VLHKOSTI A ELEKTRICKÉHO OBVODU – I Ing. Künzel Gunnar, 2009

MODEL NELINEÁRNÍHO ELEKTRICKÉHO OBVODU Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2009

FORMULACE MODELU VOLNÉHO PÁDU KULIČKY V KAPALINĚ Ing. Künzel Gunnar, 2009

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TEXTILIÍ Ing. Künzel Gunnar, 2009

MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ VODIVÝCH POLYMERŮ Ing. Künzel Gunnar, 2009

MODEL NELINEÁRNÍHO ŘÍDICÍHO OBVODU Ing. Künzel Gunnar, 2009

PŘENOS DAT V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH PROSTŘEDNICTVÍM IWLAN Ing. Künzel Gunnar, 2009

SIMULACE PROUDOVÉHO NAMÁHÁNÍ SPÍNAČŮ U KAPACITNÍCH BATERIÍ Ing. Künzel Gunnar, 2009

SIMULACE REGULAČNÍHO OBVODU S FUZZY PI REGULÁTOREM Ing. Künzel Gunnar, 2009

PŘENOS DAT V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH PROSTŘEDNICTVÍM IWLAN Ing. Růžička Michal, 2009

VYUŽITÍ MATLAB-SIMULINKU PRO ÚČELY SIMULACÍ PRŮBĚHŮ Ing. Růžička Michal; Ing. Künzel Gunnar, 2009

REGULACE TEPLOTY V PRŮTOKOVÉM OHŘÍVAČI KAPALINY Ing. Künzel Gunnar; Ing. Linda Miloslav, 2009

Technicky realizované výsledky

SOFTWARE MODULÁRNÍHO SYSTÉMU PRO MĚŘENÍ TAKTILNÍCH SNÍMAČŮ Ing. Trinkl Aleš, 2009

Automatická robotická měřicí hlavice zatěžovací síly prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Trinkl Aleš, 2009

Taktilní vložka rozložení tllaků do boty prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc., 2009

Víceosový snímač plošného rozložení tlaku a smykové síly prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; Ing. Novák Martin, Ph.D.; Ing. Novák Petr; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Plantograf V07 prof. Ing. Volf Jaromír, DrSc.; doc. Ing. Papežová Stanislava, CSc.; Ing. Trinkl Aleš; Ing. Neděla René; Ing. Novák Petr; Ing. Novák Martin, Ph.D.; Ing. Vlček Josef, CSc., 2009

Ostatní výsledky

Modely dynamických vlastností senzoru teploty Ing. Künzel Gunnar, 2009

Bezdrátová komunikace v aplikacích automobilového průmyslu Ing. Růžička Michal, 2009

Porovnání modelů synchronního stroje Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2010

Měření rychlých průběhů teploty termočlánky Ing. Linda Miloslav; Ing. Künzel Gunnar; Ing. Mašík Ilja, 2010

BOND GRAPHS AND ITS USE IN MECHATRONICS Ing. Neděla René; Ing. Künzel Gunnar, 2010

DYNAMIC ECONOMICAL MODELS Ing. Neděla René; Ing. Künzel Gunnar, 2010

STANOVENÍ ZAŤĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKY FSR SNÍMAČE Ing. René Neděla, 2010

UMĚLÁ INTELIGENCE A TAKTILNÍ SENZORY Ing. René Neděla, 2010

Technicky realizované výsledky

Sada 5 přípravků k experimentální analýze elektrických obvodů Ing. Gunnar Künzel, 2010

Numerický model synchronního stroje v jazyku Famulus Ing. Vondrášek Zbyněk, Ph.D., 2010

Procesorový zdroj pulsního signálu LM003 Ing. Linda Miloslav; Ing. Mašík Ilja; Ing. Hromasová Monika, Ph.D., 2010

Zařízení na měření tepelné vodivosti izolačních materiálů Ing. Gunnar Künzel, 2010

Zařízení na měřené elektrických vlastností vodivých polymerů Ing. Gunnar Künzel, 2010

Automatická diagnostická linka s robotem Scara prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Ing. Jan Bílek, Ing. Helena Nováková, Aleš Trinkl, Ing (externí), 2010

Ostatní výsledky

MERENÍ TEPLOT PRI IMPULSNÍM ZATEŽOVÁNÍ Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

Technicky realizované výsledky

Model výtahu řízený číslicovým regulátorem prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Ing. Helena Nováková, 2010

Ostatní výsledky

TEPELNÝ MODEL TRANSPONDÉRU Ing. Gunnar Künzel, Ing. Michal Růžička, PhD. (externí), 2010

Technicky realizované výsledky

Poloha kuličky, snímaná taktilním snímačem a řízená číslicovým regulátorem prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Ing. René Neděla, 2010

BEZDRÁTOVĚ KOMUNIKUJÍCÍ SMART SENZOR VĚTRU prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2010

Poloha kuličky, snímaná průmyslovou kamerou FESTO řízená číslicovým regulátorem prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Ing. Miloslav Linda, Aleš Trinkl, Ing (externí), 2010

Digitální záznamník pro měření a archivaci dat ze čtyř miskových anemometrů. prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2010

Ostatní výsledky

Dynamic temperature changes at resistor measured by thermocouples Ing. Miloslav Linda, Ing. Monika Hromasová, Ph.D., Ing. Ilja Mašík, 2010

Zpracování signálů externími zařízeními pomocí programu GUI MATLAB Ing. Miloslav Linda, 2010

Počítačové modelování dynamických soustav: zkušenosti s výukou Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

MODELS OF VIBRATING BODIES IN LIQUID Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

MODEL OF TENSIONING SERVOMECHANISM Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

MODEL OF TENSIONING SERVOMECHANISM Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

MERENÍ TEPLOT PRI IMPULSNÍM ZATEŽOVÁNÍ Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

Mechatronika ve vzdělávání učitelů Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

Bond Graphs and Its Use in Mechatronics Ing. Gunnar Künzel, Ing. Miloslav Linda, 2010

MODELOVÁNÍ SYNCHRONNÍHO STROJE PŘI VZDÁLENÉM ZKRATU Ing. Zbyněk Vondrášek, Ph.D., 2010

PŘÍNOS FREKVENČNÍHO MĚNIČE K RACIONALIZACI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ELEKTRICKÉHO POHONU Ing. Zbyněk Vondrášek, Ph.D., 2010

PŘÍNOS FREKVENČNÍHO MĚNIČE K RACIONALIZACI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ELEKTRICKÉHO POHONU Ing. Zbyněk Vondrášek, Ph.D., 2010

TEPELNÝ MODEL TRANSPONDÉRU Ing. Gunnar Künzel, Ing. Michal Růžička, PhD. (externí), 2010

TEPELNÝ MODEL TRANSPONDÉRU Ing. Gunnar Künzel, Ing. Michal Růžička, PhD. (externí), 2010

PŘÍSTUPY K MODELOVÁNÍ VEDENÍ TEPLA V ELEKTRONICE Ing. Gunnar Künzel, 2010

MOISTURE TRANSPORT AND CONTROL Ing. Gunnar Künzel, 2010

MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ VODIVÝCH POLYMERŮ Ing. Gunnar Künzel, 2010

MĚŘENÍ MĚRNÉ TEPELNÉ VODIVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ Ing. Gunnar Künzel, 2010

MECHATRONIC SYSTEMS IN A VEHICLE Ing. Gunnar Künzel, Ing. René Neděla, 2010

MEASURING OF CONDUCTING POLYMER PROPERTIES Ing. Gunnar Künzel, 2010

IZOLACNÍ MATERIÁLY A TEPELNÁ VODIVOST Ing. Gunnar Künzel, 2010

CHARAKTERISTIKY SENZORU S PIEZOREZISTIVNÍMI ELASTOMERY Ing. Gunnar Künzel, Ing. Pavel Děd (externí), 2010

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTÍ VODIVÝCH POLYMERU Ing. Gunnar Künzel, 2010

ČINITEL JAKOSTI DYNAMICKÉ SOUSTAVY II. ŘÁDU Ing. Helena Nováková, Ing. Gunnar Künzel, 2010

Bond Graphs and their use in Mechatronics Ing. Gunnar Künzel, Ing. René Neděla, 2010

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DIAGNOSTICKÉ METODY V ANALOGOVÝCH OBVODECH. 2010. ISBN: 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 10; Název nakladatele: CZU, TF, KEA;Datum zahájení: 2010; Strana od: 25; Strana do: 34.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DYNAMIKA KOREKČNÍCH OBVODŮ. 2010. ISBN: 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 7; Název nakladatele: CZU, TF, KEA;Datum zahájení: 2010; Strana od: 35; Strana do: 42.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DYNAMIKA U-MANOMETRU. 2010. ISBN: 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 6; Název nakladatele: CZU, TF, KEA;Datum zahájení: 2010; Strana od: 43; Strana do: 49.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); POROVNÁNÍ REGULAČNÍHO PROCESU S PID A PSD REGULÁTOREM. 2010. ISBN: 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 7; Název nakladatele: CZU, TF, KEA;Datum zahájení: 2010; Strana od: 102; Strana do: 109.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VÝMLADKOVÉ PLANTÁŽE RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN. 2010. ISBN CD (plný příspěvek): 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 4; Název nakladatele: CZU, TF, KEA; Datum zahájení: 2010; Strana od: 127; Strana do: 130 ISBN (abstrakt): 978-80-213-2112-0.

HROMASOVÁ, M. – JANÁČOVÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využívání energetické biomasy pro vytápění budov. 2010. ISBN CD (plný příspěvek): 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 4; Název nakladatele: CZU, TF, KEA; Datum zahájení: 2010; Strana od: 138; Strana do: 141 ISBN (abstrakt): 978-80-213-2112-0.

RŮŽIČKA, M. – HROMASOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ekonomické hodnocení nasazení identifikačních systémů v automobilovém průmyslu. 2010. ISBN CD (plný příspěvek): 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 4; Název nakladatele: CZU, TF, KEA; Datum zahájení: 2010; Strana od: 50; Strana do: 56 ISBN (abstrakt): 978-80-213-2112-0.

HROMASOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bioplynová stanice 245 kw a její vliv na ekonomickou efektivnost podniku. 2010. ISBN CD (plný příspěvek): 978-80-213-2113-7; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 4; Název nakladatele: CZU, TF, KEA; Datum zahájení: 2010; Strana od: 20; Strana do: 24 ISBN (abstrakt): 978-80-213-2112-0.

Technicky realizované výsledky

VOLF, J. VOLMAT 500/3, VOLMAT 500/3, safety, mat, carpet, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, VOLMAT 500/3, ČZU TF KEA, rozměry 500x360 mm, výstupní odpor < 10 Ohm v sepnutém stavu, výstupní odpor > 20 MOhm v rozepnutém stavu, spínací citlivost < 100N, vhodný pro vnitřní prostředí, cena 1080 Kč, Technická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VOLF, J. – DOUBEK, ING, J. Inteligentní zabezpečovací podložka, Intelligent Safety Mat, intelligent, safety, mat, carpet, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, IZP, ČZU TF KEA, rozměry aktivního pole190x180mm, celokvé rozměry 210x230 mm, výstupní odpor proměnný 1kOhm - 100kOhm, 132 senzorů o průměru 9,5 mm s roztečí 15 mm, maximální zatížení 2000 N.., cena 9 000 Kč., Technická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VOLF, J. – KODER, P. – DOUBEK, ING, J. IZP modul, IZP Modul, electronic, modul, microprocessor, A/D converter, visualization, 2011, JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace, B - Funkční vzorek, IZP modul, ČZU TF KEA, rozměry 70 x 115 x 30 mm, napájení 9 V= nebo baterie, 8 bit A/D převodník, max. 132 vstupů, USB výstup, mikroprocesor PIC 18F4420, snímková frekvence 100 sn/s, cena 2000 Kč, Technická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VOLF, J. – ŠIPLER ING., M. Adaptivní mikroprocesorový regulátor topení, Adaptive Microprocessor Heating Regulator , microprocessor, regulator, heating, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, AMRT, ČZU TF KEA, Mikroprocesorem řízený regulátor, vstup: pokojový termostat, bezkontatní výkonové výstupy pro spínání čerpadla (5A/230V), časem řízený výstup pro řízení směšovacího ventilu (0 - 90 s, 5A/230V), možnost ruč. řízení, cena 5 000 Kč, Technická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Ostatní výsledky

VONDRÁŠEK, Z. – NEDĚLA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plánovaná modernizace laboratoře elektrických strojů a pohonů . 2011. SEKEL 2011 - International Conference Czech and Slovak Teachers of Electrical Engineering and Computer Science and SEKEL 2011 - Green. Místo a doba konání: Horní Lomná, 07. - 09.09.2011. Místo, rok, pořadí vydání: Ostrava, 2011, první. Stran: 199 (sborník tištěný). Vydavatel: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Katedra elektrotechniky. Rozsah příspěvku: 126 - 129. .

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ VE VÝUCE ELEKTROTECHNIKY. 2011. ISBN: 978-80-7435-110-5;ISSN:1214-0554 Místo vydání: Hradec Králové, CZ; Počet stran: 3; Název nakladatele: UHK; Datum zahájení: 2011; Strana od: 44; Strana do: 46..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); MECHATRONIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ. 2011. MVVTP Hradec Králové 2011, ISBN: 978-80-7435-110-5;ISSN:1214-0554 Místo vydání: Hradec Králové, CZ; Počet stran: 3; Název nakladatele: UHK; Datum zahájení: 24.3.2011; Strana od: 92; Strana do: 94..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TEPLOTNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ. 2011. ISBN: 978-80-552-0595-3; Místo vydání: Nitra, SK; Počet stran: 7; Název nakladatele: SPU NITRA; Datum zahájení: 2011; Strana od: 166; Strana do: 172; Sborník: Kvalita a spolahlivosť technických systémov..

KÜNZEL, G. – RŮŽIČKA, M. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SIMULATION OF INTERNAL TRANSPONDER’S TEMPERATURE. 2011. ISBN: 978-80-904877-4-1; ETTN 028-11-11008-06-1; Místo vydání: Hradec Králové, CZ; Počet stran: 10; Datum zahájení: 2011; Strana od: 28; Strana do: 37; Sborník: Technológia Europea 2011..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); MEASURING OF CONDUCTING POLYMER PROPERTIES. 2011. ISBN: 978-80-904877-4-1; ETTN 028-11-11008-06-1; Místo vydání: Hradec Králové, CZ; Počet stran: 6; Datum zahájení: 2011; Strana od: 65; Strana do: 70; Sborník: Technológia Europea 2011..

Technicky realizované výsledky

LINDA, M. – BÍLEK, J. – DĚD, P. – KÜNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. – VOSÁTKA, M. – ŠKEŘÍK, F. TCmeter 1.0, TCmeter 1.0, Temperature, measurement, thermal conductivity, sensor, application, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, TCmeter 1.0, Katedra elektrotechniky a automatizace, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Měření teploty a vlhkosti, připojení až 16 snímačů, univerzální sběrnicové provedení, napájecí externí adaptér 12 V / 2 A, ovládaný výstup pomocí PWM, signalizace činnosti pomocí LED., zařízení bylo financováno z projektu CIGA ČZU v Praze, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LINDA, M. – DĚD, P. – KÜNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. – BÍLEK, J. – VOSÁTKA, M. – ŠKEŘÍK, F. ADtherm 1.0, ADtherm 1.0, Temperature, measurement, sensor, thermocouple, microvolt, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, ADtherm 1.0, Katedra elektrotechniky a automatizace, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Měření malého napětí, připojení 4 termočlánků do dvou párů - diferenční měření, sběrnice SPI, napájecí externí adaptér 8 V, signalizace pomocí LED, zařízení bylo financováno z projektu CIGA ČZU v Praze, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PAPEŽOVÁ, S. – BOROVIČKA, ING. CSC., J. – LINDA, M. Řídicí jednotka otopné soustavy, Control unit of heating system , řídicí jednotka, číslicová regulace, otopná soustava, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, DRKF1, Warbler s.r.o. Kladno, Zařízení umožňuje regulaci žádaných veličin ve dvou navzájem vázaných smyčkách s proporcionálními výstupy 0 až 10 V na akční členy, vstupní napětí ze senzorů v rozsahu 0 až 5 V s možností průběžného záznamu sledovaných veličin., 45 000 Kč bez DPH, Warbler Kladno, 27607712, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VOLF, J. – NEDĚLA, R. – NOVÁK, P. – BÍLEK, J. – VLČEK, J. Plantograf V11, Plantograf V11, tactile transducer, pressure distribution, biomechanics, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, A - Prototyp, Plantograf V11, ČZU v Praze, TF, KEA, 7500 senzorů, snímací plocha 400x300 mm, hmotnost pacienta do 120 kg, měřicí rozsah 5-2000 kPa, rozměr senzoru 2x2 mm, rozlišovací schopnost 4 mm, snímková frekvence 300 Hz, 130 000 Kč bez DPH, ČZU v Praze, Tf, KEA, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BOHUSLÁVEK, Z.; idPublikace = 51824; Název: Modul pro rychlá tenzometrická měření -- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

Ostatní výsledky

VONDRÁŠEK, Z. – NEDĚLA, R.; idPublikace = 51847; Název: PLÁNOVANÁ MODERNIZACE LABORATOŘE ELEKTRICKÝCH STROJŮ A POHONŮ -- Neexistuje podtyp publikace --

TRINKL, ING, A. – VOLF, J. – NOVÁK, M. – RŮŽIČKA, M. – VLČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plantograf V09 and Optimal Size Determination Sensor Electrodes. 2011. ISBN: 978-1-936338-30-6, The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2011), Orlando, Florida, USA, 2011, vydavatel: International Institute of Informatics and systemivcs (IIIS), str. 32-35.

KÜNZEL, G. – VOSÁTKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM SUPRAVODIVÝCH MATERIÁLŮ . 2011. ISBN: 978-80-7395-431-4; Místo vydání: Pardubice, CZ; Počet stran: 7; Datum zahájení: 10.11.2011; Strana od: 50; Strana do: 56; Sborník: TechMat 11..

KÜNZEL, G. – DĚD, P. – HOLCMAN, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ VODIVÝCH ELASTOMERŮ . 2011. ISBN: 978-80-7395-431-4; Místo vydání: Pardubice, CZ; Počet stran: 4; Datum zahájení: 10.11.2011; Strana od: 57; Strana do: 60; Sborník: TechMat 11..

KÜNZEL, G. – OLEJÁR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamické vlastnosti a bloková schemata tepelných obvodů. 2011. ISBN: 978-80-248-2452-9; Místo vydání: Ostrava, CZ; Počet stran: 5; Datum zahájení: 7.9.2011; Strana od: 54; Strana do: 58; Sborník: SEKEL 2011..

KÜNZEL, G. – NOVÁKOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jsou Beukenovy tepelné modely správné?. 2011. ISBN: 978-80-248-2452-9; Místo vydání: Ostrava, CZ; Počet stran: 6; Datum zahájení: 7.9.2011; Strana od: 48; Strana do: 53; Sborník: SEKEL 2011..

Technicky realizované výsledky

SOLSKÝ, M. – DĚD, P. – LINDA, M. – VOJAR, J. Půdní teplotní snímač, Soil temperature senzor, soil, temperature measurement, senzor, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, STsenzor 1.0, Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Teplotní senzor navržené do prostorů méně mechanicky namáhaných. Rozsah meřených teplot je od -20 °C do 100°C. Rozměry snímače jsou 25 x 25 x 45 mm., 5 000 Kč s DPH, Vývoj zařízení byl podpořen grantem Technické agentury ČR (TA01020881), Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Ostatní výsledky

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulation of rain-on-snow events by ranfall simulator. 2011. Presentation of newly constructed rainfall simulator, which investigates water behaviour in snowpack..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TEPELNÉ POMĚRY VE SKLENÍKU. 2011. ISBN: 978-80-903844-6-0; Místo vydání: Praha, CZ; Počet stran: 4; Datum zahájení: 11. 2011; Strana od: 105; Strana do: 108; Sborník: Automatizace, regulace a procesy 2011..

Technicky realizované výsledky

VOLF, J. VOLMAT 500W/6, VOLMAT 500W/6, safety, mat, carpet, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, VOLMAT 500W/6, ČZU TF KEA, rozměry 500x720 mm, výstupní odpor < 10 Ohm v sepnutém stavu, výstupní odpor > 20 MOhm v rozepnutém stavu, spínací citlivost < 100N, vhodný pro venkovní prostředí, cena 2520 Kč, Technická fakulta ČZU v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

MÜLLER, M. – ŠTEFAN, P. Přípravek pro výrobu zkušebních těles určených pro měření elektrického odporu lepidla a systémů na bázi polymerních částicových kompozitů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023286.pdf). 23286. 19.01.2012.

Ostatní výsledky

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); OPTRONY A JEJICH CHARAKTERISTIKY. 2012, ISBN: 978-80-552-0773-5;Místo vydání: SPU v Nitre, SK; Počet stran: 6; Datum zahájení: 2012; Strana od: 82; Strana do: 87; Sborník: Informačné a automatizačné technológie v riadení procesov..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); URČOVÁNÍ PŘENOSŮ V AKTIVNÍCH ELEKTRICKÝCH OBVODECH. 2012, ISBN: 978-80-552-0773-5;Místo vydání: SPU v Nitre, SK; Počet stran: 4; Datum zahájení: 2012; Strana od: 88; Strana do: 91; Sborník: Informačné a automatizačné technológie v riadení procesov..

Technicky realizované výsledky

VOLF, J. Nový snímač pro mšřicí systém Plantograf , New Transducer for Measure System Plantograf , tactile transducer, pressure distribution, biomechanics, tire, 2012, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, A - Prototyp, Nový snímač pro Plantograf, ČZU v Praze, TF, KEA, 16 384 senzorů (maticové uspořádání 128x128), snímací plocha 500x500 mm, maximální zatížení 30 000N, rozměr senzoru 2,5 mm., 75 000 Kč bez DPH, ČZU v Praze, TF, KEA, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Ostatní výsledky

VONDRÁŠEK, Z. – NEDĚLA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PROBLEMATIKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ PODPOROVANÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE . 2012, Příspěvek je zaměřen na obnovitelné zdroje energie. Téma energie z obnovitelných zdrojů je velmi široké, je nyní populární i kontroverzní. Možných obnovitelných zdrojů je celá řada, proto se omezujeme na podmínky České republiky, tedy spalovací zdroje s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, především bioplynové. Kontroverznost je dána rozpory mezi relativní čistotou a možným diskomfortem provozu (zápach, teplo spalin), dále možnou produkcí skleníkových plynů a produkčními nároky využívaných energetických plodin. Z výše uvedených důvodů je provozování těchto zařízení upraveno zákony..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Náhradní schéma tepelného objektu a jeho přenos bez vztahu ke struktuře. 2012, ISBN: 978-80-227-3781-4;Místo vydání: STU Bratislava, SK; Počet stran: 4; Datum zahájení: 2012; Strana od: 122; Strana do: 125; Sborník: SEKEL 2012..

KÜNZEL, G.; idPublikace = 55263; Název: METODA PŘÍMÉHO MODELOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ, BLOKOVÉ SCHÉMA A SIMULINK-- Neexistuje podtyp publikace --

Technicky realizované výsledky

KÜNZEL, G. – MARIANOVIČ, M. Funkční vzorek obvodu pro měření vlastností a chování filtrů, topologie Sallen-Key, Functional sample circuit for measuring the properties and behavior of filters, Sallen-Key topology, electrical circuit, active filter, the quality factor, frequency band, 2012, JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika, A - Prototyp, Filtr Sallen–Key, Katedra elektrotechniky a automatizace, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, max. napájecí napětí ±30 V, max. výstupní napěťový rozkmit ±13,5 V, přenosová šířka pásma 100 kHz, nastavitelná zlomová frekvence a jakost filtru, 2200 Kč, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KÜNZEL, G. – MARIANOVIČ, M. Funkční vzorek obvodu pro měření vlastností a chování filtrů s vícenásobnou zpětnou vazbou MFB, Functional sample circuit for measuring the properties and behavior of filters with multiple feedback MFB, electrical circuit, active filter, the quality factor, frequency band, 2012, JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika, A - Prototyp, Filtr MFB, Katedra elektrotechniky a automatizace, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, max. napájecí napětí ±30 V, max. výstupní napěťový rozkmit ±13,5 V, přenosová šířka pásma 100 kHz, nastavitelná zlomová frekvence a jakost filtru, 2000 Kč, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KÜNZEL, G. – MARIANOVIČ, M. – LINDA, M. Funkční vzorek obvodu pro měření vlastností a chování filtrů, topologie BiQuad, Functional sample circuit for measuring the properties and behavior of filters, BiQuad, electrical circuit, active filter, the quality factor, frequency band, band pass, band stop filter, 2012, JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika, A - Prototyp, Filtr BiQuad, Katedra elektrotechniky a automatizace, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, max. napájecí napětí ±30 V, max. výstupní napěťový rozkmit ±13,5 V, přenosová šířka pásma 100 kHz, nastavitelná zlomová frekvence a jakost filtru, 2500 Kč, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VONDRÁŠEK, Z. Třífázový zdířkový adaptér NN , Three-phase socket adaptor for low-voltage-circuits , low-voltage-circuits, switchboard, field of terminals , 2012, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, A - Prototyp, , Katedra elektrotechniky a automatisace, Technická fakulta, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, Napětí 430 V, Proud 16 A, určeno pro třífázové obvody střídavého proudu (přepětí do 1000 V)., cena Kč 1000,-, Katedra elektrotechniky a automatisace, Technická fakulta, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha , 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VONDRÁŠEK, Z. Jednofázový zdířkový adaptér NN , One-phase socket adaptor for low-voltage-circuits , low-voltage-circuits, switchboard, field of terminals , 2012, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, A - Prototyp, , Katedra elektrotechniky a automatisace, Technická fakulta, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, napětí 250 V , proud 16 A, určeno pro jednofázové obvody střídavého proudu (přepětí do 1000 V) , cena Kč 1000,-, Katedra elektrotechniky a automatisace, Technická fakulta, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BOHUSLÁVEK, Z. Testovací a kalibrační simulátor tenzometrického můstku, Test and calibration gauge bridge simulator, Gauge bridge simulator, tester weights, calibration weights with strain gauges, 2012, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, A - Prototyp, Testovací a kalibrační simulátor, Laboratoř senzoriky KEA, Obvodový simulátor tenzometrického můstku s odporem v rozsahu 120 až 350 ohmů. Přístroj umožňuje simulovat nulový stav můstku ( 0 mV), přesnou hodnotu kalibračního napětí (2 mV) a manuální plynulou změnu napětí (-1,5 až 3,5 mV) na výstupu odporového můstku. Obvody simulátoru vykazují požadovanou vysokou teplotní a časovou stabilitu výstupního napětí. Teplotní koeficient lepší než 1ppm/ o C. , Cena kompletu cca 20 000 Kč, TF ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BOHUSLÁVEK, Z. Generátor impulsů pro měření vlastností piezoelektrických ultrazvukových sond , Pulse generator for measuring properties of piezoelectric ultrasonic probes, Ultrasonic tranducer, pulse generator, pulse echo attenuation, 2012, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, A - Prototyp, Generátor impulsů ultrazvukových, Laboratoř senzoriky KEA, Technické parametry Generátor umožňuje zkoušet ultrazvukové sondy v rozsahu rezonančních frekvencí od 1MHz až 15MHz. Lze měřit sondy přímé i imerzní s elektroakustickým měničem pro podélné vlny. Generátor budí sondy impulsy o amplitudě 200 V a délce t1 = 1µs s dlouhou periodou t0 = 1,96ms. , Cena kompletu cca 18 000 Kč, TF ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PAPEŽOVÁ, S. – PAPEŽ, V. Klimatizační řídicí systém pro uskladnění potravin, Air conditioning control system for the storage of food, řídicí jednotka; klimatizace; skladování potravin; řízení spotřeby, 2012, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, Klima_Kos_Hora, Kosova Hora, Systém umožňuje pro každou ze tři hal nastavení požadovaného režimu chlazení nebo osušování. V režimu chlazení je možná volba přednastavení požadované teploty v dané hale v rozmezí 2 až 6 oC, a zobrazení indikované vnější a vnitřní teploty. V režimu osušování umožňuje přednastavení požadované doby osušování, na displeji se zobrazuje čas zbývající do ukončení cyklu. , 85 000 Kč bez DPH, Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s., 00107956, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

NOVÁKOVÁ, H. Sada pro testování integrovaných obvodů, Set for testing of integral circuits, integral, circuit, set, 2012, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, A - Prototyp, Sada pro testování IO, ČZU v Praze, TF, KEA, 3 desky o rozměrech 120 x 80 mm, osazene svorkami, paticemi, kontrolními LED, sedmisegmentovými zobrazovači. Napájecí napětí 5V. Součástí je i sada propojovacích vodičů., cena 1 200 Kč bez DPH, ČZU v Praze, TF, KEA, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Ostatní výsledky

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM. 2012, ISBN: 978-80-970519-4-5;Místo vydání: Bratislava, SK; Počet stran: 5; Datum zahájení: 2012; Sborník: TCB 2012..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TRANSPORT VLHKOSTI VE VZORCÍCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ. 2012, ISBN: 978-80-970519-4-5;Místo vydání: Bratislava, SK; Počet stran: 9; Datum zahájení: 2012; Sborník: TCB 2012..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tepelné poměry ve skleníku. 2012, ISBN: 978-80-552-0895-4;Místo vydání: SPU v Nitre, SK; Počet stran: 7; Datum zahájení: 2012; Strana od: 117; Strana do: 123; Sborník: Technika v technológiách agrosektora 2012..

KÜNZEL, G.; idPublikace = 55812; Název: TELEMETRICKÉ MĚŘENÍ TEPLOTY POHYBUJÚCI SE PLOŠNÉ TEXTÍLIE-- Neexistuje podtyp publikace --

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TEPELNÉ POMĚRY VE SKLENÍKU. 2012, ISBN: 978-80-228-2410-1;Místo vydání: TU Zvolen, SK; Počet stran: 7; Datum zahájení: 2012; Strana od: 60; Strana do: 66; Sborník: FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY, KATEDRA INFORMATIKY A AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY..

RŮŽIČKA, M. – KÜNZEL, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); MODEL TRANSPONDÉRU A JEHO PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA. 2012, ISBN: 978-80-228-2410-1;Místo vydání: TU Zvolen, SK; Počet stran: 6; Datum zahájení: 2012; Strana od: 79; Strana do: 84; Sborník: FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY, KATEDRA INFORMATIKY A AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY..

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TEPLOTNÍ DIAGNOSTIKA TOČIVÝCH STROJŮ. 2012, ISSN: 1337-8252;Místo vydání: Košice, SK; Počet stran: 9; Datum zahájení: 2012; Strana 13- 16; Sborník: DIS..

NEDĚLA, R.; idPublikace = 59342; Název: Podpora KVET dle ERÚ-- Neexistuje podtyp publikace --

NEDĚLA, R.; idPublikace = 59344; Název: Podpora vysokoúčinné KVET a výsledky průzkumu provozovatelů-- Neexistuje podtyp publikace --

Patent

NOVÁK, M. – VOLF, J. Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem . European Patent Office. EP 2 414 799 B1. 13.02.2013.

Ostatní výsledky

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – VOSÁTKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transmission of biomedical signals. 2013, .

NEDĚLA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cíle ERÚ v oblasti KVET s využitím stávající legislativy. 2013, Seminář Hospodárnost výroby energie Seminář byl zaměřen na energetickou koncepci, přípravu výstavby nových JE, řešení paliva pro teplárenství v ČR, poznatky z rozvoje SE, dále vzorkování uhlí, KVET, techniku ochrany ovzduší, nové technologie. Seminář byl určen pracovníkům v energetice, energetických provozech, nebo průmyslových podnicích, zejména pak tepelným technikům, resp. provozním analytikům. .

NEDĚLA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ENERGY EFFICIENCY A KOGENERACE – úloha ERÚ. 2013, Workshop pořádaný Českým plynárenským svazem na téma: ENERGY EFFICIENCY Směrnice 2012/27/EU ISO 50 001 (Energy Management System) Workshop byl určen manažerům a zaměstnancům kolektivních členů, obchodníkům, technikům, vedoucím pracovníkům, energetikům resp. legislativním pracovníkům odpovědným za dosahování úspor energie..

VONDRÁŠEK, Z. – NEDĚLA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ZÁKLADNÍ POROVNÁNÍ GENERÁTORŮ STŘÍDAVÉHO PROUDU . 2013, Příspěvek je zaměřen na základní porovnání vlastností generátorů střídavého proudu. Jedná se o jejich výhody a nevýhody v provozu samostatném (ostrovním) i v provozu síťovém (paralelně) s distribuční soustavou. Udává přehled možných interakcí malých energetických zdrojů s hlavní sítí z hledisek omezování tohoto druhu spolupráce kvůli stabilitě chodu energetické sítě. ISBN 978-80-7395-625-7.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference TAE 2013 Trends in Agricultural Engineering 2013 03.09.2013, Praha, ČR. Praha, Česká republika: 2013 Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2013. s. 599-601.

KŘÍŽ, M. – LINDA, M. – PAPEŽOVÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); APPLICATION OF THE PROXIMITY SENSORS FOR MEASURING OF SOIL SURFACE ROUGHNESS . 2013, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 4. vyd. 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, ETTN 042-13-13025-12-6. .

NEDĚLA, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak popírat fyzikální zákony. 2013, PRO-ENERGY Magazín ISSN 1802-4599 .

VONDRÁŠEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NUMERICAL MODELLING OF TRANSIENT EFFECTS AT SYNCHRONOUS MACHINE. 2013, ISBN 978-80-87952-00-9 Název sborníku: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 Počet stran: 9 Strana od: 3238 Strana do: 3246 Nakladatel: Akademické sdružení Magnanimitas, Čs. armády 300, Hradec Králové, http://www.magnanimitas.cz/ Datum zahájení 09.12.2013 Místo konání: Elektronická konference Typ akce EUR - Evropská akce .

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – LINDA, M. – KŘÍŽ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); DETEKCE NOSNÝCH SLOUPŮ V NÍZKÉ CHMELNICOVÉ KONSTRUKCI. 2014, Sborník z mezinárodní vědecké konference Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství Zvláštní vydání časopisu Komunální technika Místo a datum konání konference: Praha, 28.-30. dubna 2014 Počet stran 6 Strana od 104 Strana do 109 ISSN 1802-2391 .

KŘÍŽ, M.; idPublikace = 64743; Název: APPLICATION OF INDUSTRY SENSORS FOR MEASURING OF THE SOIL ROUGHNESS BEFORE TILLAGE-- Neexistuje podtyp publikace --

NEDĚLA, R. – VONDRÁŠEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPELNÉ ENERGIE. 2014, ISBN: 978-80-213-2480-0 ; Název sborníku: Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky - SEKEL 2014 ; Počet stran: 5 ; Strana od: 79 ; Strana do 83 ; Nakladatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol ; Datum zahájení: 17. 09. 2014 ; Místo konání: Praha 6 - Suchdol ; Typ akce: EUR - Evropská akce .

Poloprovoz, ověřená technologie

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – PRAŽAN, R. – KUMHÁLA, F. – VONDŘIČKA, J. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. – VONDRÁŠEK, Z. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1, The contract for the application of proven technology No. TA03010138/1, proven technology; mulcher; energy savings; , 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Smlouva TA03010138/1, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 je k dispozici na ČZU v Praze., Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 mezi ČZU v Praze a Rolnickou a.s. Králíky, IČO25978438, uzavřená dne 5.9.2016, Snížením otáček mulčovače ze jmenovitých 1000 otáček za minutu na 850 otáček za minutu lze dosáhnout úspory paliva až 42 % na 1 hektar (pokles z 5,54 l/ha na 3,19 l/ha) při průměrné výkonnosti stroje asi 5,5 hektarů za hodinu. Kvalita práce mulčovače klesla pouze mírně., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – NÝČ, M. Mobilní zařízení pro smykovou zkoušku zeminy. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika http://www.upv.cz/cs/. 29836. 04.10.2016.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Výzkumná zpráva Farmet a.s.. Praha: Farmet a.s., 2016, 20s. ISBN: ,

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Kontrola materiálu. Praha: Farmet a.s., 2017, 15s. ISBN: ,

Článek v odborném periodiku

KÜNZEL, G. Měření měrné tepelné vodivosti izolačních materiálů. Acta Technologica Agriculturae, 2007, roč. 10, č. 12, s. 12 - 18. ISSN: 1335-2555.

RŮŽIČKA, M. – KÜNZEL, G. Hot Standby PLC Redundancy Systems and Network Configuration in Industrial Environments. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 1, s. 237 - 242. ISSN: 1335-2393.

TRINKL, A. Nová konstrukce taktilních snímačů – základní měření jednotlivých měřicích bodů snímací matice potřebné pro kalibraci snímače.. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 4, s. 114 - 117. ISSN: 0447-6441.

HŮLA, P. – ŠINDELÁŘ, R. – TRINKL, A. Verification of applicability of ABB robots for. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 3, s. 155 - 162. ISSN: 1212-9151.

KÜNZEL, G. MODELING OF MECHATRONIC SYSTEM . Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 1, s. 101 - 106. ISSN: 1335-2393.

BOHUSLÁVEK, Z. Postřehy z 54. ICoMSTu. Maso, 2008, roč. 19, č. 6, s. 16 - 17. ISSN: 1210-4086.

KÜNZEL, G. – RŮŽIČKA, M. Přechodová charakteristika transpondéru MOBY I - MDS 439 E. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 3, s. 68 - 69. ISSN: 0447-6441.

HROMASOVÁ, M. Vliv výstavby bioplynové stanice 1 MW na ekonomickou efektivnost podniku. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 4. ISSN: 1802-8942.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Počítačové modelování dynamických soustav: zkušenosti s výukou. Media4u Magazine, 2010, roč. 2010, č. mimořádné, s. 115 - 119. ISSN: 1214-9187.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Problémy s použitím snímačů v precizním zemědělství. Agritech Science, 2011, roč. 13, č 2, s. 1-5. ISSN: 1802-8942.

RŮŽIČKA, M. – LINDA, M. – KÜNZEL, G. Vliv přídavné tepelné izolace na chování transpondérů. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 7, s. 214-216. ISSN: 0447-6441.

BÍLEK, J. – NEUBERGER, P. – VOLF, J. – PRIKNER, P. Stanovení velikosti kontaktní plochy pneumatik na tvrdé podložce pomocí plošného elektronic-kého snímače tlaku. Agritech Science, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. – TOMÁŠEK, V. – MÁCA, P. A portable simulator for investigating rain-on-snow events. ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, 2013, roč. 57, č. Suppl. 1, s. 73-89. ISSN: 0372-8854.

LINDA, M. – KÜNZEL, G. VLIV SENZORŮ TEPLOTY NA KVALITU MĚŘENÉ VELIČINY. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. – KÜNZEL, G. Aplikace bezdotykového a dotykového měření teploty. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

LIBRA, M. – TRINKL, A. Unikátní fotovoltaická elektrárna v Praze-Vršovicích. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 2, s. 62-63. ISSN: 0447-6441.

MAŠÍK, I. Dopředná korekce chyb nad MAC vrstvou pro standard ZigBee. Elektrorevue. , 2013, roč. 15, č. 3, s. 205-211. ISSN: 1213-1539 .

MAŠÍK, I. Spolehlivost ZigBee v zemědělském provozu. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 3, s. 1-2. ISSN: 1802-8942.

MAŠÍK, I. Metody pro zlepšení koexistenčních vlastností ZigBee standardu. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 2, s. 1-2. ISSN: 1802-8942.

MAŠÍK, I.; idPublikace = 63592; Název: Reliability of ZigBee transmission in agriculture production-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. – LINDA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Využití 3D tiskáren pro výrobu zkušebních těles určených pro praktickou výuku studentů. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 2, s. 46-48. ISSN: 0447-6441.

LINDA, M. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Evaluation of Mechanical Properties of Samples Printed by FDM Method . Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1213-2489.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Evaluation of friction force using a rubber wheel instrument . Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 247-254. ISSN: 1406-894X.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – LINDA, M. – KŘÍŽ, M. Detection of anchoring columns in low trellis. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. Modelling of the anisothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 616, č. , s. 44-51. ISSN: 1660-9336.

OLIVA, J. – VOLF, J. Senzor pro získávání taktilních informací. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 3, s. 72-74. ISSN: 0447-6441.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. VÝVOJOVÉ TRENDY ESP. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 9, s. 250-252. ISSN: 0447-6441.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. Taktilní navigační systém pro nevidomé. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 10, s. 300-305. ISSN: 0447-6441.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Prediction of mechanical properties of quench hardening steel. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 26-32. ISSN: 1211-3174.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. FEM based numerical simulation for heat treatment of the agricultural tools. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 629-638. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – SVATOŠ, J. – KODER, P. – NOVÁK, V. – PAPEŽOVÁ, S. – RYZHENKO, V. – HURTEČÁK, J. Pressure Distribution Measurement System PLANTOGRAF V12 and its Electrodes Configuration. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 732-738. ISSN: 1406-894X.

VOSÁTKA, M. – VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. Vlastnosti supravodivých materiálů v návaznosti na jejich praktické využití. Jemná mechanika a optika, 2015, roč. 60, č. 9, s. 265-267. ISSN: 0447-6441.

ČEDÍK, J. – PEXA, M. – CHYBA, J. – VONDRÁŠEK, Z. – PRAŽAN, R. Influence of blade shape on mulcher blade air resistance. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 337-344. ISSN: 1406-894X.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Analysis of rapid temperature changes. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 768-778. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of chemical content of soil particle for abrasive wear test. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 975-983. ISSN: 1406-894X.

VONDRÁŠEK, Z. Numerical Modelling of Transient Phenomena in a Synchronous Machine . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue 1, s. 1232-1240. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Effect of conductive ink on transfer characteristics of pressure into electric signal for tactile sensors. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1123-1129. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, D. – PAVLOVKIN, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Optimization of vehicles’ trajectories by means of interpolation and approximation methods. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 862-872. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of the heat flux of steel for the heat treatment model of agricultural tools. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1004-1014. ISSN: 1406-894X.

KŘÍŽ, M. – LINDA, M. – SVATOŠ, J. – HROMASOVÁ, M. Application of 3D cameras in agriculture when evaluating the quality of soil tillage. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 39-49. ISSN: 1212-9151.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Optimization of a solar power station with LiFePO4 accumulators. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1200-1211. ISSN: 1406-894X.

PAPEŽOVÁ, S. – PAPEŽ, V. Automated measuring station for accumulator testing. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1212-1221. ISSN: 1406-894X.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – VITVAR, T. – ŠANDA, M. – HOLUB, J. – JANKOVEC, J. – LINDA, M. Isotopic tracing of the outflow during artificial rain-on-snow event. Journal of Hydrology, 2016, roč. 2016, č. 541, s. 1145-1154. ISSN: 0022-1694.

KVASNOVÁ, P. – NOVÁK, D. – NOVÁK, V. Chemical Analysis and Mechanical Properties of Selected Safety Components of Lifts. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 149-154. ISSN: 1213-2489.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – MÜLLER, M. – SVOBODOVÁ, J. – LEBEDĚV, A. – YUROV, A. – PEXA, M. – LINDA, M. Influence of abrasive - free ultrasonic finishing process of steel on wear. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 4-5. ISSN: 1213-2489.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Pneumatic Stabilization of Vehicles. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 129-134. ISSN: 1211-3174.

KVASNOVÁ, P. – NOVÁK, D. – NOVÁK, V. – STEBILA, J. Computer simulation of laser welding technology of chrome-nickel steels in automotive industry and its verification by means of electron microscopy. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 998-1003. ISSN: 1213-2489.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. The possibilities of pneumatic reactive stabilization of vehicles. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1609-1618. ISSN: 1406-894X.

NEDĚLA, R. – **NEDĚLA, R. Support scheme for CHP and its sensitivity on heat wasting. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1652-1658. ISSN: 1406-894X.

LINDA, M. – **KŰNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. A dynamic model of electric resistor’s warming and its verification by micro-thermocouples. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1072-1083. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determining the specific heat capacity and thermal conductivity for adjusting boundary conditions of FEM model. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1033-1040. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Wear and stress analysis of chisel. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 971-980. ISSN: 1406-894X.

HROMASOVÁ, M. – KIC, P. – MÜLLER, M. – LINDA, M. Evaluation of quality and efficiency of ventilation equipment by scanning electron microscopy. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1014-1023. ISSN: 1406-894X.

**DANIEL, N. – **PETRA, K. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Measurement of weld joint parameters and their mathematical modelling. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1127-1140. ISSN: 1406-894X.

**PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Optimization of the balancer for LiFePO4 battery charging. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1141-1151. ISSN: 1406-894X.

PAPEŽOVÁ, S. – **PAPEŽ, V. Endurance LiFePO4 battery testing. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1152-1161. ISSN: 1406-894X.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – **SVOBODOVÁ, J. – **KUČERA, M. – HROMASOVÁ, M. – PEXA, M. Impact of contaminants in motor oil on the wear of aluminum parts of the internal combustion engine. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 5, s. 647-652. ISSN: 1213-2489.

NOVÁK, V. – **NOVÁK, D. – VOLF, J. – RYZHENKO, V. Verification of mathematical model of pressure distribution in artificial knee joint. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1716-1724. ISSN: 1406-894X.

**VERONIKA, K. – NOVÁK, V. – **PETRA, K. – **DANIEL, N. Theoretical basis of fractographic methods and their application in fracture modelling for Cr-Ni steels. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 6, s. 869-876. ISSN: 1213-2489.

**DANIEL, N. – **PETRA, K. – NOVÁK, V. Laser welding of aluminium alloys. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 6, s. 892-898. ISSN: 1213-2489.

Článek ve sborníku z akce

VOLF, J. – NOVÁK, P. – VÍTEK, K. – NOVÁK, M. – ŠŤASTNÝ, J. – NEDĚLA, R. Multi-Axes Force Transducer Using the System for Acting Pressure Image Visualisation. In XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology 06.09.2009, Lisboa, Portugal. Lisboa, Portugal: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY , 2009. s. 2278-2281.

VOLF, J. Tactile information and its using by measurement and analysis of human functions. In 4th International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions 2010, ISHF 2010 14.06.2010, Prague, Czech Republic. ISHF 2010;Prague: CVUT Prague, Czech Republic, 2010. s. 9-10.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Measurement and evaluation of textile straining. In EAN 2010 31.52010, Velké Losiny. Olomouc: UP Olomouc, 2010. s. 209 - 215.

PHOTOVOLTAIC POWER SUPPLY FOR A DISTANT STANDPOINT doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc., Václav Papež (externí), 2010

Processing of Tactile Infirmation by Using of Helmholtz Equation prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Miroslav Dvořák (externí), Ing. Josef Vlček, CSc. (externí), 2010

Development of data logger for data acquisition from four cup anemometers. prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2010

WIRELESS COMMUNICATED SMART WIND SENSOR prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2010

KUNZEL, M. – BENDA, B. – KÜNZEL, G. MEASURING OF CONDUCTING POLYMER PROPERTIES. In TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2010 07.09.2010, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2010. s. 368-372.

TRINKL, A. – VOLF, J. – NOVÁK, M. – RŮŽIČKA, M. – VLČEK, J. Plantograf V09 and optimal size determination sensor electrodes. In WMSCI 2011 - The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings 19.07.2011, Orlando, FL, USA. Orlando, FL, USA: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2011. s. 32-35.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Simulation of impact sensors for precision agriculture. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011. s. 121-125.

PAPEŽOVÁ, S. – PAPEŽ, V. Air-conditioner Control System for Foodstuffs Storing. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012 05.12.2012, CTU in Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2012, 2012. s. 161-164.

LINDA, M. – KÜNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. TEMPERATURE MEASUREMENT IN TECHNICAL APPLICATIONS. In Engineering for Rural Development. 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 145-150.

VOLF, J. – TRINKL, A. – BÍLEK, J. – PRIKNER, P. – NEUBERGER, P. – NOVÁK, M. Plantograf V12 with optimal size determination sensor electrodes and its using for pressure distribution between tire and road . In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY, 2012. s. 262-265.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor for scanning of force and slip. In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: , 2012. s. 266-268.

NEDĚLA, R. – NEDĚLA, R. PRESENT AND FUTURE COMBINED HEAT AND POWER IN CZECH REPUBLIC. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 446-450.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor indicated gripping force and slipping. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 480-483.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Low Level Phase Noise Measurement Techniques. In 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 16.10.2013, Niš, Serbia. Serbia, Niš: NAIS PRINT Design, Niš, 2013. s. 493-496.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Frequency Compensated High Power Matrix. In 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 16.10.2013, Niš, Serbia. Serbia, Niš: NAIS PRINT Design, Niš, 2013. s. 497-500.

BOHUSLÁVEK, Z. THE PROPERTIES OF ELECTRODE CONDUCTIVITY MEASUREMENT METHODS OF BIOLOGICAL TISSUES. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Czech University of Life Science (CULS in Prague. Czech University of Life Science, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2013. s. 89-93.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Study of the quasi-isothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 254-258.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 599-601.

SVATOŠ, J. – KŘÍŽ, M. Education methods of analogue to digital converters testing at fe culs. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 19.05.2014, Jelgava; Latvia. Latvia University of Agriculture: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 571-576.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Equipment for the automatic testing of power capacitors . In 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014 12.05.2014, Belgrade, Serbia. Neuvedeno: IEEE, 2014. s. 341-344.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. High sensitivity phase noise measuring equipment. In 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014 12.05.2014, Belgrade, Serbia. Neuvedeno: IEEE, 2014. s. 337-340.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Non-linearity diagnostics of nominally linear components. In 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 14.10.2015, Nis, Serbia. Niš, Srbsko : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 323-326.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Transformer short-Time overload testing . In 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 14.10.2015, Niš, Srbsko . Niš, Srbsko : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2015. s. 327-330.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. – HURTEČÁK, J. Effect of Circle Electrodes with Conductive Ink on Properties of Tactile Sensors . In 2015 International Conference on Applied Electronics (AE) 08.09.2015, Plzeň. Plzeň: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2015. s. 271-274.

VOLF, J. – SVATOŠ, J. – RYZHENKO, V. PLANTOGRAF V12-New Transducer for Measurement Pressure Distribution Biomechanics and Technique . In PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015) 27.03.2015, Tianjin, PEOPLES R CHINA. Tianjin, PEOPLES R CHINA: ATLANTIS PRESS, 29 AVENUE LAVMIERE, PARIS, 75019, FRANCE , 2015. s. 19-22.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. Pneumatic Stabilization of Vehicles . In PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015) 27.03.2015, Tianjin, PEOPLES R CHINA. Tianjin, PEOPLES R CHINA: ATLANTIS PRESS, 29 AVENUE LAVMIERE, PARIS, 75019, FRANCE, 2015. s. 118-120.

SVATOŠ, J. – LINDA, M. Polyharmonic metal detector. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 817-822.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Isolated Solar Power Station. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 458-465.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Effect of conductive ink properties of tactile sensors. In Procedia Engineering, Vol. 120, 2015 06.09.2015, Freiburg, Germany. : Elsevier, 2015. s. 200-205.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. – NOVÁK, V. Tactile navigation system for navigation of blind persons. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement , 2015. s. 1742-1745.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Using of conductive ink in the plantograf measuring system. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement, 2015. s. 1699-1704.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Model analysis of temperature sensors. In 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 566-573.

PRIKNER, P. – VOLF, J. Contact pressure distribution in tyre tread pattern. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic. Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2016. s. 522-527.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KABUTEY, A. DETECTION OF AUSTENITE TRANSFORMATION OF ADI CAST IRON USING ELECTROMAGNETIC SENSOR. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 211-215.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. A NUMERICAL SIMULATION OF STEEL QUENCHING. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 300-305.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. – NOVÁK, D. Measurement of pressure distribution in knee joint replacement. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 685-689.

NOVÁK, V. – VOLF, J. – NOVÁK, D. – RYZHENKO, V. Measurement of pressure converter with conductive ink. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 438-441.

VONDRÁŠEK, Z. – DLABAL, L. Determination of loading characteristics of a generator for a bladeless turbine. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 690-694.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. ANALYSIS OF RAPID TEMPERATURE CHANGES OF THE OBJECT WITH HIGHER THERMAL CONSTANT. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 366-374.

VOLF, J. – NOVÁK, V. Pressure Distribution Measurement in Knee Arthoplasty. In 30th Eurosensors Conference, Eurosensors 2016 04.09.2016, Budapest; Hungary. Budapest; Hungary: Elsevier Ltd, 2016. s. 892-895.

**KŰNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Profilography and analysis of surface structures of materials. In Engineering for Rural Development, 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.04.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 898-903.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. The effect of microstructure on abrasive wear of steel. In 1st Nommensen International Conference on Technology and Engineering 11.07.2017, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2017. s. 1-6.