×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Software

Počítačové modelování dynamických soustav

GMSH -  free 3D finite element grid generator

http://gmsh.info/

ElmerFEM - open source multiphysical simulation software

https://www.csc.fi/web/elmer

https://sourceforge.net/projects/elmerfem/

ParaView - open-source, multi-platform data analysis and visualization application

http://www.paraview.org/

Scilab open source software with a GPL compatible licence

http://www.scilab.org/

ANSYS - nástroj pro modelování

https://www.ansys.com

RockyDEM - nástroj pro modelování chování partikulárních látek

https://rocky.esss.co

 

Automatizavané řízení technologických procesů a automatizace

CoDeSys - development system for the automation of energy generation and distribution development system for the automation of energy generation and distribution

https://www.codesys.com/

LOGO! soft Comfort - software pro programování PLC LOGO!8


 

Programování elektronických měřicích systémů

LabVIEW

http://czech.ni.com/labview