×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Vyučované předměty

DTHT30Y Elektronika v energetických obvodech a systémech
DTHT32Y Modelování v energetice
DTHT33Y Mechatronika
DTHT35Y Senzorové informační systémy
DTHX12Y Řídicí a kontrolní systémy
DTHX34Y Moderní měřicí systémy pro vědeckovýzkumnou činnost
DTHX37Y Applications of the Robots in a Product
DTHX61Y Automated Production Control
THL71E Základy elektrotechniky a automatizace DI
THT05E Elektrotechnika TF I
THT06E Výkonová elektronika
THT09E Teorie automatického řízení I.
THT100E Počítačové modelování dynamických soustav I.
THT101E Programovatelné logické automaty
THT103E Speciální senzorika
THT105E Vestavné mikropočítačové systémy
THT106E Teorie automatického řízení I.
THT107E Automatizované řízení výroby
THT12E Pružné výrobní systémy
THT13E Electrical engineering
THT21E Automatizované řízení výroby
THT23E Základy elektrotechniky OPT, OT
THT27Z Seminář k bakalářské práci
THT28E Technické prostředky informačních systémů
THT31E Vestavné mikropočítačové systémy
THT36E Počítačové modelování dynamických soustav I.
THT40E Základy automatického řízení
THT41E Programovatelné logické automaty
THT42E Speciální senzorika
THT71E Automatizované řízení výroby
THT76E Výkonová elektronika
THT79E Teorie automatického řízení I.
THT82E Pružné výrobní systémy
THT83E Základy elektrotechniky - OPT
THT89E Elektrotechnika I
THT91E Technické prostředky informačních systémů
THT94E Základy automatického řízení
THX002E Engineering Cybernetics