×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Vyučované předměty

DTHT30Y Elektronika v energetických obvodech a systémech
DTHT32Y Modelování v energetice
DTHT33Y Mechatronika
DTHT35Y Senzorové informační systémy
DTHX12Y Řídicí a kontrolní systémy
DTHX34Y Moderní měřicí systémy pro vědeckovýzkumnou činnost
DTHX37Y Applications of the Robots in a Product
DTHX61Y Automated Production Control
THL01E Základy elektrotechniky a automatizace DI
THL71E Základy elektrotechniky a automatizace DI
THT01E Energy Supply and Electric Drives
THT02E Programování elektronických měřících systémů
THT03E Automatizace
THT04E Teorie automatického řízení II.
THT07E Technická kybernetika
THT102E Energy Supply and Electric Drives
THT104E Počítačové modelování dynamických soustav II.
THT11E Roboty a manipulátory
THT14E Elektrotechnika TF II.
THT15E Řízení spotřeby elektrické energie
THT18E Automatické řízení technologických procesů
THT21E Automatizované řízení výroby
THT22Z Praxe II - IŘT
THT23E Základy elektrotechniky OPT, OT
THT29E Senzory pro měření a regulaci
THT30E Základy mikroprocesorové techniky
THT33E Programování měřicích systémů II
THT34E Návrh a simulace elektronických obvodů
THT35Z Praxe I.
THT37E Počítačové modelování dynamických soustav II.
THT43Z Praxe III
THT44Z Praxe II.
THT701E Návrh a simulace elektronických obvodů
THT73E Automatizace
THT74E Elektrotechnika TF II.
THT75E Řízení spotřeby elektrické energie
THT77E Technická kybernetika
THT81E Roboty a manipulátory
THT83E Základy elektrotechniky - OPT
THT84E Teorie automatického řízení II.
THT85E Automatické řízení technologických procesů
THT92E Programování elektronických měřících systémů
THT95E Senzory pro měření a regulaci
THT96E Základy mikroprocesorové techniky
THT98E Programování měřicích systémů II
THT99Z Praxe I.
THX003E Sensors For Measurements And Regulations