×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Vyučované předměty

DTHX37Y Applications of the Robots in a Product
DTHX61Y Automated Production Control
THT18E Automatické řízení technologických procesů
THT85E Automatické řízení technologických procesů
THT03E Automatizace
THT73E Automatizace
THT21E Automatizované řízení výroby
DTHT30Y Elektronika v energetických obvodech a systémech
THT14E Elektrotechnika TF II.
THT74E Elektrotechnika TF II.
THT01E Energy Supply and Electric Drives
DTHT33Y Mechatronika
DTHT32Y Modelování v energetice
DTHX34Y Moderní měřicí systémy pro vědeckovýzkumnou činnost
THT34Z Návrh a simulace elektronických obvodů
THT22Z Praxe II - AŘT
THT02E Programování elektronických měřících systémů
THT92E Programování elektronických měřících systémů
THT33E Programování měřicích systémů II
THT98E Programování měřicích systémů II
DTHX31Y Racionalizace spotřeby elektrické energie
DTHX12Y Řídicí a kontrolní systémy
THT75E Řízení spotřeby elektrické energie
THT15E Řízení spotřeby elektrické energie
THT11E Roboty a manipulátory
THT81E Roboty a manipulátory
DTHT35Y Senzorové informační systémy
THT04E Teorie automatického řízení II.
THT84E Teorie automatického řízení II.
THT31E Vestavné mikropočítačové systémy
THT97E Vestavné mikropočítačové systémy
THT06E Výkonová elektronika
THL01E Základy elektrotechniky a automatizace DI
THL71E Základy elektrotechniky a automatizace DI
THT30E Základy mikroprocesové techniky