×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Vyučované předměty

THT75E Řízení spotřeby elektrické energie
THT04E Teorie automatického řízení II.
THT84E Teorie automatického řízení II.
THT31E Vestavné mikropočítačové systémy
THT97E Vestavné mikropočítačové systémy
THT06E Výkonová elektronika
THL01E Základy elektrotechniky a automatizace DI
THL71E Základy elektrotechniky a automatizace DI
THT30E Základy mikroprocesové techniky
DTHX37Y Applications of the Robots in a Product
DTHT33Y Mechatronika
DTHX61Y Automated Production Control
DTHT30Y Elektronika v energetických obvodech a systémech
DTHT32Y Modelování v energetice
DTHX34Y Moderní měřicí systémy pro vědeckovýzkumnou činnost
DTHX31Y Racionalizace spotřeby elektrické energie
DTHX12Y Řídicí a kontrolní systémy
DTHT35Y Senzorové informační systémy
THT18E Automatické řízení technologických procesů
THT85E Automatické řízení technologických procesů
THT03E Automatizace
THT73E Automatizace
THT21E Automatizované řízení výroby
THT14E Elektrotechnika TF II.
THT74E Elektrotechnika TF II.
THT01E Energy Supply and Electric Drives
THT34Z Návrh a simulace elektronických obvodů
THT22Z Praxe II - AŘT
THT02E Programování elektronických měřících systémů
THT92E Programování elektronických měřících systémů
THT33E Programování měřicích systémů II
THT98E Programování měřicích systémů II
THT11E Roboty a manipulátory
THT81E Roboty a manipulátory
THT15E Řízení spotřeby elektrické energie