×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Katedra elektrotechniky a automatizace

Historie

Katedra s původním názvem Katedra elektrifikace vznikla v roce 1952. Prvotním úkolem bylo vybavení katedry základním technickým zařízením, elektronickými přístroji, měřicí a přístrojovou technikou pro pedagogickou a výzkumnou činnost. V roce 1960 dochází ke sloučení s Katedrou využití strojně traktorového parku do Katedry vnitropodnikové mechanizace a elektrizace. V roce 1965 došlo k rozdělení a Katedra elektrotechniky a automatizace fungovala samostatně až do roku 1970, kdy došlo k opětovnému spojení kateder pod název Katedra vnitropodnikové mechanizace a elektrizace. 
Dynamický rozvoj výpočetní a automatizační techniky spojený s potřebami absolventů fakulty pro praxi byl základním důvodem návrhu vedení fakulty pro znovuzřízení samostatné Katedry elektrotechniky a automatizace. Katedra byla ustanovena ke dni 1.9.1986. V roce 1986 bylo zavedeno pětileté mezioborové studium Mechanizační fakulty VŠZ a Fakulty strojní ČVUT s názvem „Automatizace a robotizace technologických procesů v zemědělské výrobě". Katedra též organizovala a zajišťovala pětisemestrové postgraduální studium s názvem Mikroelektronika a automatizace v zemědělství. V roce 1993 na základě potřeb praxe a zkušeností z mezioborového studia MF VSZ a FS ČVUT katedra elektrotechniky a automatizace sestavila a garantovala studijní plán specializace „Automatizační a řídicí technika“. Dnešním garantovaným oborem je "Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu".

Zaměření

Katedra elektrotechniky a automatizace se zaměřuje na pedagogickou, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblastech aplikované elektrotechniky, elektrických pohonů, elektroenergetiky, elektrických měření, modelování a simulace systémů, automatizace, robotizace a pružných výrobních systémů. Katedra vlastní automatickou třídicí linku, která se skládá ze soustavy pásových dopravníků a z manipulačního robotu SR60. K systému jsou vytvořeny vizualizace dílčích uzlů a jsou vytvořeny modulové systémy pro komunikaci s dalšími periferiemi. 

Výzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost katedry je orientována na energeticky úsporné systémy, elektrické vlastnosti masa skotu ve vztahu k obsahu tuku, racionalizaci spotřeby elektrické energie, efektivní využívání obnovitelných energetických zdrojů, regulaci elektrických pohonů, zavádění automatizační, informační a řídicí techniky, modelování a simulace systémů, elektronické měřicí přístroje. Katedra nabízí odborné konzultace v oblastech vědeckého zaměření svých pedagogů.

V rámci doktorského studijního programu fakulty je katedra garantem jednoho společného předmětu pro všechny doktorské studijní obory. Katedra má tři pracovníky v oborových radách studijních oborů doktorského studijního programu.

Pracovníci katedry

Volf Jaromír

Papežová Stanislava

Křečková Monika

Ernestová Hana