×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Katedra elektrotechniky a automatizace

Katedra s původním názvem Katedra elektrifikace vznikla v roce 1952 a do dnešní podoby názvu přešla v roce 1986. Katedra garantuje obor Informační a řídicí technika v APK, který je garantován jak v bakalářském stupni studia, tak i magisterském. Katedra zabezpečuje výuku napříč obory Technické fakulty. Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena na racionalizační metody pro snižování spotřeby elektrické energie, efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie, regulaci elektrických pohonů, zavádění automatizační a řídicí techniky, elektronické měřicí přístroje a aktivní aplikace výpočetní techniky v řídicích systémech.

Katedra úzce spolupracuje s katedrou materiálu a strojírenské technologie. Podílí se na řešení projektů z oblasti analýzy materiálů a analýzy chování partikulárních látek. Katedry společně vytvořily laboratoře přípravy materiálu, metalografie, mikroskopie a počítačového modelování.

Katedra vlastní několik laboratoří, ve kterých zajišťuje výuku předmětů garantovaného oboru, tak i výuku předmětů oborů vyučovaných na Technické fakultě. Mezi laboratořemi je např. laboratoř elektrotechniky, automatizace, pohonů a průmyslové automatizace a snímací techniky.