×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Granty

Analýza a zpracování signálů programem MATLAB

GA TF, Ing. Miloslav Linda, Ph.D., 2010-2010

Analýza parametrů supravodivé levitace, konstrukce

GA TF, Ing. Martin Vosátka, 2013-2013

Automatizovaná výroba taktilních snímačů na školním robotizovaném pracovišti Turbo Scara SR60

GA TF, Ing. Aleš Trinkl, 2007-2007

Elektrické vlastnosti jatečně opracovaných půlek skotu ve vztahu k obsahu a rozdeleni tuku v těle

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2001-2003

Elektrotepelná diagnostika izolačních materiálů

CIGA, Ing. Miloslav Linda, Ph.D., 2011-2012

Fázové přeměny feromagnetických materiálů sledovaných pomocí magnetických polí

GA TF, Ing. Miloslav Linda, Ph.D., 2014-2014

Měření a kalibrace taktilních snímačů na školním robotizovaném pracovišti Turbo Scara SR60

GA TF, Ing. Aleš Trinkl, 2008-2008

Měření rychlých průběhů teploty mikrotermočlánky, jejich užití

GA TF, Ing. Miloslav Linda, Ph.D., 2009-2009

Návrh, konstrukce a realizace snímačů teploty v tepelné diagnostice strojů

GA TF, Ing. Miloslav Linda, Ph.D., 2012-2012

Sběr dat a zpracování taktilní informace ze zařízení PLANTOGRAF

GA TF, Ing. Jan Bílek, 2010-2010

Vlastnosti bioplastu s nanočásticemi pro 3D tisk

GA TF, Ing. Miloslav Linda, Ph.D., 2013-2013

Vyhodnocování styčné plochy pneumatik pomocí elektronických snímačů tlaku

GA TF, Ing. Jan Bílek, 2011-2011

Vývoj nového měřícího systému Plantograf V16

GA TF, Ing. Viktor Novák, 2016-2016

Vývoj testovací stolice servopohonů pro zkoušení a nastavování elektrických servomotorů MODACT

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., 2012-2013

Zvyšování spolehlivosti elektrických pohonů s proměnnými otáčkami

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2008-2010