×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

VOLF, J. – NOVÁK, V. – **STEBILA, J. – **KVASNOVÁ, P. – RYŽENKO, V. – **NOVÁK, D. Measurement of static forces up to 50 N using piezo ceramics PZK 850. MEASUREMENT, 2021, roč. 176, č. May 2021, s. 0-0. ISSN: 0263-2241.

**JANKAUSKAS, V. – KATINAS, E. – **LASKAUSKAS, A. – **ANTONOV, M. – **VARNAUSKAS, V. – **GEDZEVICIUS, I. – **ALEKNEVICIENE, V. Effect of Electrode Covering Composition on the Microstructure, Wear, and Economic Feasibility of Fe-C-Cr Manual Arc-Welded Hardfacings. Coatings, 2020, roč. 10, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2079-6412.

**PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Effective control and battery charging system of an island PV power plant. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. S1, s. 1181-1190. ISSN: 1406-894X.

AKANGBE, O. – BLAHOVEC, J. – ADAMOVSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Effects of selected process parameters on the compaction of carob powder. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 1, s. 13-21. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – **NOVÁK, D. – NOVÁK, V. – PAPEŽOVÁ, S. Evaluation of foil transducers and their use in tactile sensors. MEASUREMENT, 2019, roč. 136, č. , s. 573-578. ISSN: 0263-2241.

VONDRÁŠEK, Z. – RYŽENKO, V. – LINDA, M. Thermal analysis of asynchronous machines under intermittent loading. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. Special Issue 1, s. 1246-1254. ISSN: 1406-894X.

**CARACH, J. – **HLOCH, S. – **PETRŮ, J. – **NAG, A. – **GOMBAR, M. – HROMASOVÁ, M. Hydroabrasive disintegration of rotating Monel K-500 workpiece. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, roč. 96, č. 1-4, s. 981-1001. ISSN: 0268-3768.

**PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Capacitive frost depth indicator. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S1, s. 1169-1177. ISSN: 1406-894X.

PAPEŽOVÁ, S. – **PAPEŽ, V. Battery capacity drop during operation. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S1, s. 1178-1189. ISSN: 1406-894X.

KODER, P. – NOVÁK, V. – RYŽENKO, V. – **HRUBÝ, D. – VOLF, J. – **DANIEL, N. Plantograf V18 - New construction and properties. Agronomy Research, 2018, roč. 2018, č. Special Issue 1, s. 1085-1094. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. – NOVÁK, V. Technical design of complex vision-tactile navigation system for using of blind persons navigation. Agronomy Research, 2018, roč. 2018, č. Special Issue 1, s. 1278-1288. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – NOVÁK, V. Use of Factor Analysis in Pattern Recognition. Journal of Physics: Conference Series, 2018, roč. 1065, č. 17, s. 1-4. ISSN: 1742-6588.

**KVASNOVÁ, P. – **KUČERKA, M. – **HRUBÝ, D. – **NOVÁK, D. – NOVÁK, V. Hardness tests and dimensional and shape precision analysis of construction and agricultural machinery components. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 6, s. 944-949. ISSN: 1213-2489.

LINDA, M. – **KŰNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. A dynamic model of electric resistor’s warming and its verification by micro-thermocouples. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1072-1083. ISSN: 1406-894X.

**DANIEL, N. – **PETRA, K. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Measurement of weld joint parameters and their mathematical modelling. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1127-1140. ISSN: 1406-894X.

**PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Optimization of the balancer for LiFePO4 battery charging. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1141-1151. ISSN: 1406-894X.

PAPEŽOVÁ, S. – **PAPEŽ, V. Endurance LiFePO4 battery testing. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1152-1161. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, V. – **NOVÁK, D. – VOLF, J. – RYZHENKO, V. Verification of mathematical model of pressure distribution in artificial knee joint. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1716-1724. ISSN: 1406-894X.

**VERONIKA, K. – NOVÁK, V. – **PETRA, K. – **DANIEL, N. Theoretical basis of fractographic methods and their application in fracture modelling for Cr-Ni steels. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 6, s. 869-876. ISSN: 1213-2489.

**DANIEL, N. – **PETRA, K. – NOVÁK, V. Laser welding of aluminium alloys. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 6, s. 892-898. ISSN: 1213-2489.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Analysis of rapid temperature changes. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 768-778. ISSN: 1406-894X.

VONDRÁŠEK, Z. Numerical Modelling of Transient Phenomena in a Synchronous Machine . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue 1, s. 1232-1240. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Effect of conductive ink on transfer characteristics of pressure into electric signal for tactile sensors. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1123-1129. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, D. – PAVLOVKIN, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Optimization of vehicles’ trajectories by means of interpolation and approximation methods. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 862-872. ISSN: 1406-894X.

KŘÍŽ, M. – LINDA, M. – SVATOŠ, J. – HROMASOVÁ, M. Application of 3D cameras in agriculture when evaluating the quality of soil tillage. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 39-49. ISSN: 1212-9151.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Optimization of a solar power station with LiFePO4 accumulators. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1200-1211. ISSN: 1406-894X.

PAPEŽOVÁ, S. – PAPEŽ, V. Automated measuring station for accumulator testing. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1212-1221. ISSN: 1406-894X.

KVASNOVÁ, P. – NOVÁK, D. – NOVÁK, V. Chemical Analysis and Mechanical Properties of Selected Safety Components of Lifts. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 149-154. ISSN: 1213-2489.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. Pneumatic Stabilization of Vehicles. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 129-134. ISSN: 1211-3174.

KVASNOVÁ, P. – NOVÁK, D. – NOVÁK, V. – STEBILA, J. Computer simulation of laser welding technology of chrome-nickel steels in automotive industry and its verification by means of electron microscopy. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 998-1003. ISSN: 1213-2489.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. – NOVÁK, V. The possibilities of pneumatic reactive stabilization of vehicles. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1609-1618. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – SVATOŠ, J. – KODER, P. – NOVÁK, V. – PAPEŽOVÁ, S. – RYZHENKO, V. – HURTEČÁK, J. Pressure Distribution Measurement System PLANTOGRAF V12 and its Electrodes Configuration. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 732-738. ISSN: 1406-894X.

VOSÁTKA, M. – VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. Vlastnosti supravodivých materiálů v návaznosti na jejich praktické využití. Jemná mechanika a optika, 2015, roč. 60, č. 9, s. 265-267. ISSN: 0447-6441.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – LINDA, M. – KŘÍŽ, M. Detection of anchoring columns in low trellis. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1406-894X.

OLIVA, J. – VOLF, J. Senzor pro získávání taktilních informací. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 3, s. 72-74. ISSN: 0447-6441.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. VÝVOJOVÉ TRENDY ESP. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 9, s. 250-252. ISSN: 0447-6441.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. Taktilní navigační systém pro nevidomé. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 10, s. 300-305. ISSN: 0447-6441.

LINDA, M. – KÜNZEL, G. VLIV SENZORŮ TEPLOTY NA KVALITU MĚŘENÉ VELIČINY. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. – KÜNZEL, G. Aplikace bezdotykového a dotykového měření teploty. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

LIBRA, M. – TRINKL, A. Unikátní fotovoltaická elektrárna v Praze-Vršovicích. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 2, s. 62-63. ISSN: 0447-6441.

MAŠÍK, I. Dopředná korekce chyb nad MAC vrstvou pro standard ZigBee. Elektrorevue. , 2013, roč. 15, č. 3, s. 205-211. ISSN: 1213-1539 .

MAŠÍK, I. Spolehlivost ZigBee v zemědělském provozu. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 3, s. 1-2. ISSN: 1802-8942.

MAŠÍK, I. Metody pro zlepšení koexistenčních vlastností ZigBee standardu. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 2, s. 1-2. ISSN: 1802-8942.

MAŠÍK, I.; idPublikace = 63592; Název: Reliability of ZigBee transmission in agriculture production-- Neexistuje podtyp publikace --

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Problémy s použitím snímačů v precizním zemědělství. Agritech Science, 2011, roč. 13, č 2, s. 1-5. ISSN: 1802-8942.

RŮŽIČKA, M. – LINDA, M. – KÜNZEL, G. Vliv přídavné tepelné izolace na chování transpondérů. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 7, s. 214-216. ISSN: 0447-6441.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Počítačové modelování dynamických soustav: zkušenosti s výukou. Media4u Magazine, 2010, roč. 2010, č. mimořádné, s. 115 - 119. ISSN: 1214-9187.

KÜNZEL, G. – RŮŽIČKA, M. Přechodová charakteristika transpondéru MOBY I - MDS 439 E. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 3, s. 68 - 69. ISSN: 0447-6441.

HROMASOVÁ, M. Vliv výstavby bioplynové stanice 1 MW na ekonomickou efektivnost podniku. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 4. ISSN: 1802-8942.

RŮŽIČKA, M. – KÜNZEL, G. Hot Standby PLC Redundancy Systems and Network Configuration in Industrial Environments. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 1, s. 237 - 242. ISSN: 1335-2393.

TRINKL, A. Nová konstrukce taktilních snímačů – základní měření jednotlivých měřicích bodů snímací matice potřebné pro kalibraci snímače.. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 4, s. 114 - 117. ISSN: 0447-6441.

HŮLA, P. – ŠINDELÁŘ, R. – TRINKL, A. Verification of applicability of ABB robots for. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 3, s. 155 - 162. ISSN: 1212-9151.

KÜNZEL, G. MODELING OF MECHATRONIC SYSTEM . Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 1, s. 101 - 106. ISSN: 1335-2393.

KÜNZEL, G. Měření měrné tepelné vodivosti izolačních materiálů. Acta Technologica Agriculturae, 2007, roč. 10, č. 12, s. 12 - 18. ISSN: 1335-2555.

Článek ve sborníku z akce

**RAVICHANDIRAN, A. – **MONKA, P. – **MONKOVA, K. – HROMASOVÁ, M. Effect of Surface Modification and Standoff Distance on Hydrodynamic Ductile Erosion. In Lecture Notes in Mechanical Engineering. Advances in Manufacturing Engineering and Materials II. Proceedings og the International Conference on Manufacturing Engineering and Materials. 21.06.2021, Nový Smokovec. Nový Smokovec: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2021. s. 111-119.

**NAG, A. – **HLOCH, S. – **BABU, A. – HROMASOVÁ, M. – **DIXIT, A. Effect of Acoustic Chamber Length on Disintegration of Ductile Material with Pulsating Water Jet. In Lecture Notes in Mechanical Engineering. Advances in Manufacturing Engineering and Materials II. Proceedings og the International Conference on Manufacturing Engineering and Materials. 21.06.2021, Nový Smokovec. Nový Smokovec: Springer international publishing, 2021. s. 120-131.

VOLF, J. – **STEBILA, J. – **ŠKEŘÍK, M. – RYŽENKO, V. – NOVÁK, V. Dependency of properties of a tactile sensor on the electrode design and conductive ink layer. In 23rd IEEE International Symposium on Measurement and Control in Robotics (ISMCR) 15.10.2020, Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. s. 0-0.

AKANGBE, O. – BLAHOVEC, J. – ADAMOVSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. A DEVICE TO MEASURE WALL FRICTION DURING UNIAXIAL COMPRESSION OF BIOMATERIALS. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 14-19.

VONDRÁŠEK, Z. – POLÁK, M. Measurement of Performance Parameters in Systems with Frequency Inverters. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 587-592.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYŽENKO, V. Method of Pattern Recognition of Biochips in Genetic Engineering. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 577-582.

**KŰNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Profilography and analysis of surface structures of materials. In Engineering for Rural Development, 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.04.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 898-903.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Model analysis of temperature sensors. In 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 566-573.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. – NOVÁK, D. Measurement of pressure distribution in knee joint replacement. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 685-689.

NOVÁK, V. – VOLF, J. – NOVÁK, D. – RYZHENKO, V. Measurement of pressure converter with conductive ink. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 438-441.

VONDRÁŠEK, Z. – DLABAL, L. Determination of loading characteristics of a generator for a bladeless turbine. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 690-694.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. ANALYSIS OF RAPID TEMPERATURE CHANGES OF THE OBJECT WITH HIGHER THERMAL CONSTANT. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 366-374.

VOLF, J. – NOVÁK, V. Pressure Distribution Measurement in Knee Arthoplasty. In 30th Eurosensors Conference, Eurosensors 2016 04.09.2016, Budapest; Hungary. Budapest; Hungary: Elsevier Ltd, 2016. s. 892-895.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Non-linearity diagnostics of nominally linear components. In 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 14.10.2015, Nis, Serbia. Niš, Srbsko : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 323-326.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Transformer short-Time overload testing . In 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 14.10.2015, Niš, Srbsko . Niš, Srbsko : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2015. s. 327-330.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. – HURTEČÁK, J. Effect of Circle Electrodes with Conductive Ink on Properties of Tactile Sensors . In 2015 International Conference on Applied Electronics (AE) 08.09.2015, Plzeň. Plzeň: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2015. s. 271-274.

VOLF, J. – SVATOŠ, J. – RYZHENKO, V. PLANTOGRAF V12-New Transducer for Measurement Pressure Distribution Biomechanics and Technique . In PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015) 27.03.2015, Tianjin, PEOPLES R CHINA. Tianjin, PEOPLES R CHINA: ATLANTIS PRESS, 29 AVENUE LAVMIERE, PARIS, 75019, FRANCE , 2015. s. 19-22.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. Pneumatic Stabilization of Vehicles . In PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015) 27.03.2015, Tianjin, PEOPLES R CHINA. Tianjin, PEOPLES R CHINA: ATLANTIS PRESS, 29 AVENUE LAVMIERE, PARIS, 75019, FRANCE, 2015. s. 118-120.

SVATOŠ, J. – LINDA, M. Polyharmonic metal detector. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 817-822.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Isolated Solar Power Station. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 458-465.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Effect of conductive ink properties of tactile sensors. In Procedia Engineering, Vol. 120, 2015 06.09.2015, Freiburg, Germany. : Elsevier, 2015. s. 200-205.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. – NOVÁK, V. Tactile navigation system for navigation of blind persons. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement , 2015. s. 1742-1745.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Using of conductive ink in the plantograf measuring system. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement, 2015. s. 1699-1704.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Equipment for the automatic testing of power capacitors . In 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014 12.05.2014, Belgrade, Serbia. Neuvedeno: IEEE, 2014. s. 341-344.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. High sensitivity phase noise measuring equipment. In 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014 12.05.2014, Belgrade, Serbia. Neuvedeno: IEEE, 2014. s. 337-340.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor indicated gripping force and slipping. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 480-483.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Low Level Phase Noise Measurement Techniques. In 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 16.10.2013, Niš, Serbia. Serbia, Niš: NAIS PRINT Design, Niš, 2013. s. 493-496.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Frequency Compensated High Power Matrix. In 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 16.10.2013, Niš, Serbia. Serbia, Niš: NAIS PRINT Design, Niš, 2013. s. 497-500.

PAPEŽOVÁ, S. – PAPEŽ, V. Air-conditioner Control System for Foodstuffs Storing. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012 05.12.2012, CTU in Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2012, 2012. s. 161-164.

LINDA, M. – KÜNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. TEMPERATURE MEASUREMENT IN TECHNICAL APPLICATIONS. In Engineering for Rural Development. 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 145-150.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor for scanning of force and slip. In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: , 2012. s. 266-268.

TRINKL, A. – VOLF, J. – NOVÁK, M. – RŮŽIČKA, M. – VLČEK, J. Plantograf V09 and optimal size determination sensor electrodes. In WMSCI 2011 - The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings 19.07.2011, Orlando, FL, USA. Orlando, FL, USA: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2011. s. 32-35.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Simulation of impact sensors for precision agriculture. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011. s. 121-125.

VOLF, J. Tactile information and its using by measurement and analysis of human functions. In 4th International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions 2010, ISHF 2010 14.06.2010, Prague, Czech Republic. ISHF 2010;Prague: CVUT Prague, Czech Republic, 2010. s. 9-10.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Measurement and evaluation of textile straining. In EAN 2010 31.52010, Velké Losiny. Olomouc: UP Olomouc, 2010. s. 209 - 215.

PHOTOVOLTAIC POWER SUPPLY FOR A DISTANT STANDPOINT doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc., Václav Papež (externí), 2010

Processing of Tactile Infirmation by Using of Helmholtz Equation prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Miroslav Dvořák (externí), Ing. Josef Vlček, CSc. (externí), 2010

KUNZEL, M. – BENDA, B. – KÜNZEL, G. MEASURING OF CONDUCTING POLYMER PROPERTIES. In TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2010 07.09.2010, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2010. s. 368-372.

VOLF, J. – NOVÁK, P. – VÍTEK, K. – NOVÁK, M. – ŠŤASTNÝ, J. – NEDĚLA, R. Multi-Axes Force Transducer Using the System for Acting Pressure Image Visualisation. In XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology 06.09.2009, Lisboa, Portugal. Lisboa, Portugal: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY , 2009. s. 2278-2281.