×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

RŮŽIČKA, M. – LINDA, M. – KÜNZEL, G. Vliv přídavné tepelné izolace na chování transpondérů. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 7, s. 214-216. ISSN: 0447-6441.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Počítačové modelování dynamických soustav: zkušenosti s výukou. Media4u Magazine, 2010, roč. 2010, č. mimořádné, s. 115 - 119. ISSN: 1214-9187.

KÜNZEL, G. – RŮŽIČKA, M. Přechodová charakteristika transpondéru MOBY I - MDS 439 E. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 3, s. 68 - 69. ISSN: 0447-6441.

HROMASOVÁ, M. Vliv výstavby bioplynové stanice 1 MW na ekonomickou efektivnost podniku. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 4. ISSN: 1802-8942.

RŮŽIČKA, M. – KÜNZEL, G. Hot Standby PLC Redundancy Systems and Network Configuration in Industrial Environments. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 1, s. 237 - 242. ISSN: 1335-2393.

TRINKL, A. Nová konstrukce taktilních snímačů – základní měření jednotlivých měřicích bodů snímací matice potřebné pro kalibraci snímače.. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 4, s. 114 - 117. ISSN: 0447-6441.

HŮLA, P. – ŠINDELÁŘ, R. – TRINKL, A. Verification of applicability of ABB robots for. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 3, s. 155 - 162. ISSN: 1212-9151.

KÜNZEL, G. MODELING OF MECHATRONIC SYSTEM . Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 1, s. 101 - 106. ISSN: 1335-2393.

KÜNZEL, G. Měření měrné tepelné vodivosti izolačních materiálů. Acta Technologica Agriculturae, 2007, roč. 10, č. 12, s. 12 - 18. ISSN: 1335-2555.

Článek ve sborníku z akce

**RAVICHANDIRAN, A. – **MONKA, P. – **MONKOVA, K. – HROMASOVÁ, M. Effect of Surface Modification and Standoff Distance on Hydrodynamic Ductile Erosion. In Lecture Notes in Mechanical Engineering. Advances in Manufacturing Engineering and Materials II. Proceedings og the International Conference on Manufacturing Engineering and Materials. 21.06.2021, Nový Smokovec. Nový Smokovec: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2021. s. 111-119.

**NAG, A. – **HLOCH, S. – **BABU, A. – HROMASOVÁ, M. – **DIXIT, A. Effect of Acoustic Chamber Length on Disintegration of Ductile Material with Pulsating Water Jet. In Lecture Notes in Mechanical Engineering. Advances in Manufacturing Engineering and Materials II. Proceedings og the International Conference on Manufacturing Engineering and Materials. 21.06.2021, Nový Smokovec. Nový Smokovec: Springer international publishing, 2021. s. 120-131.

MÜLLER, M. – TICHÝ, M. – HROMASOVÁ, M. – **NOVOTNÝ, J. – **RUDAWSKA, A. – KOLÁŘ, V. Material Reuse of Waste Abrasive Particles from Abrasive Water Jet Technology in the Field of Polymer Particle Composite Systems. In International Conference on Manufacturing Engineering and Materials. Lecture Notes in Mechanical Engineering 17.03.2021, Smokovec, Sk. Springer, Cham: Springer, Cham, 2021. s. 0-0.

VOLF, J. – **STEBILA, J. – **ŠKEŘÍK, M. – RYŽENKO, V. – NOVÁK, V. Dependency of properties of a tactile sensor on the electrode design and conductive ink layer. In 23rd IEEE International Symposium on Measurement and Control in Robotics (ISMCR) 15.10.2020, Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. s. 0-0.

KEŠNER, A. – HROMASOVÁ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KUŘE, J. – **SUTANTO, H. Determination of boundary conditions for mathematical model of agricultural machine during transport ride. In 3rd International Conference on Agriculture, Environment and Food Security, AEFS 2019; IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 10.10.2019, Aryaduta HotelMedan; Indonesia. Aryaduta HotelMedan Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2020. s. 1-6.

MADER, D. – PEXA, M. – ČEDÍK, J. – PETERKA, B. – VONDRÁŠEK, Z. INFLUENCE OF OPERATING PARAMETERS OF THE VEHICLE ON THE ROLLING RESISTANCE SIZE WITH THE VARIABLE DIAMETER OF THE TEST ROLLER. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 347-354.

AKANGBE, O. – BLAHOVEC, J. – ADAMOVSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. A DEVICE TO MEASURE WALL FRICTION DURING UNIAXIAL COMPRESSION OF BIOMATERIALS. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 14-19.

KUŘE, J. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. DATA COLLECTION FOR NON LINEAR SOIL MODEL OF DEM. In PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019 11.06.2019, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 325-330.

VONDRÁŠEK, Z. – POLÁK, M. Measurement of Performance Parameters in Systems with Frequency Inverters. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 587-592.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYŽENKO, V. Method of Pattern Recognition of Biochips in Genetic Engineering. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 577-582.

**SRIVASTAVA, M. – **HLOCH, S. – MÜLLER, M. – HROMASOVÁ, M. – **CAIS, J. – **CHATTOPADHYAYA, S. – **DIXIT, A. – **KLICH, J. Effect of Frequency Change During Pulsed Waterjet Interaction with Stainless Steel. In ADVANCES IN MANUFACTURING ENGINEERING AND MATERIALS, ICMEM 2018 18.06.2018, Novy Smokovec, SLOVAKIA. BERLIN, GERMANY: SPRINGER-VERLAG BERLIN, 2019. s. 85-96.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Utilization of FEM model for steel microstructure determination. In International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security; IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 07.11.2017, Maulana Lubis No. 8Medan; Indonesia. Maulana Lubis No. 8 Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-6.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – LINDA, M. – KOLÁŘ, V. Research on water jet cutting of composites based on epoxy/microparticles from coconut shell. In MATEC WEB of Conference - 3rd Innovative Technologies in Engineering Production 05.09.2018, Bojnice, SK. Bojnice Slovakia: EDP Sciences, 2018. s. 0-0.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Utilization of numerical simulation for steel hardness determination. In Proceedings of 58th international conference of machine design departments (ICMD 2017) 06.09.2017, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 154-159.

**KŰNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Profilography and analysis of surface structures of materials. In Engineering for Rural Development, 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.04.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 898-903.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. The effect of microstructure on abrasive wear of steel. In 1st Nommensen International Conference on Technology and Engineering 11.07.2017, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2017. s. 1-6.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Model analysis of temperature sensors. In 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 566-573.

PRIKNER, P. – VOLF, J. Contact pressure distribution in tyre tread pattern. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic. Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2016. s. 522-527.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. – NOVÁK, D. Measurement of pressure distribution in knee joint replacement. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 685-689.

NOVÁK, V. – VOLF, J. – NOVÁK, D. – RYZHENKO, V. Measurement of pressure converter with conductive ink. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 438-441.

VONDRÁŠEK, Z. – DLABAL, L. Determination of loading characteristics of a generator for a bladeless turbine. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 690-694.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. ANALYSIS OF RAPID TEMPERATURE CHANGES OF THE OBJECT WITH HIGHER THERMAL CONSTANT. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 366-374.

VOLF, J. – NOVÁK, V. Pressure Distribution Measurement in Knee Arthoplasty. In 30th Eurosensors Conference, Eurosensors 2016 04.09.2016, Budapest; Hungary. Budapest; Hungary: Elsevier Ltd, 2016. s. 892-895.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KABUTEY, A. DETECTION OF AUSTENITE TRANSFORMATION OF ADI CAST IRON USING ELECTROMAGNETIC SENSOR. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 211-215.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. A NUMERICAL SIMULATION OF STEEL QUENCHING. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 300-305.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Non-linearity diagnostics of nominally linear components. In 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 14.10.2015, Nis, Serbia. Niš, Srbsko : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 323-326.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Transformer short-Time overload testing . In 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 14.10.2015, Niš, Srbsko . Niš, Srbsko : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2015. s. 327-330.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. – HURTEČÁK, J. Effect of Circle Electrodes with Conductive Ink on Properties of Tactile Sensors . In 2015 International Conference on Applied Electronics (AE) 08.09.2015, Plzeň. Plzeň: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2015. s. 271-274.

VOLF, J. – SVATOŠ, J. – RYZHENKO, V. PLANTOGRAF V12-New Transducer for Measurement Pressure Distribution Biomechanics and Technique . In PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015) 27.03.2015, Tianjin, PEOPLES R CHINA. Tianjin, PEOPLES R CHINA: ATLANTIS PRESS, 29 AVENUE LAVMIERE, PARIS, 75019, FRANCE , 2015. s. 19-22.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. Pneumatic Stabilization of Vehicles . In PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015) 27.03.2015, Tianjin, PEOPLES R CHINA. Tianjin, PEOPLES R CHINA: ATLANTIS PRESS, 29 AVENUE LAVMIERE, PARIS, 75019, FRANCE, 2015. s. 118-120.

SVATOŠ, J. – LINDA, M. Polyharmonic metal detector. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 817-822.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Isolated Solar Power Station. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 458-465.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Effect of conductive ink properties of tactile sensors. In Procedia Engineering, Vol. 120, 2015 06.09.2015, Freiburg, Germany. : Elsevier, 2015. s. 200-205.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. – NOVÁK, V. Tactile navigation system for navigation of blind persons. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement , 2015. s. 1742-1745.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Using of conductive ink in the plantograf measuring system. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement, 2015. s. 1699-1704.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Equipment for the automatic testing of power capacitors . In 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014 12.05.2014, Belgrade, Serbia. Neuvedeno: IEEE, 2014. s. 341-344.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. High sensitivity phase noise measuring equipment. In 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014 12.05.2014, Belgrade, Serbia. Neuvedeno: IEEE, 2014. s. 337-340.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor indicated gripping force and slipping. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 480-483.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Low Level Phase Noise Measurement Techniques. In 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 16.10.2013, Niš, Serbia. Serbia, Niš: NAIS PRINT Design, Niš, 2013. s. 493-496.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Frequency Compensated High Power Matrix. In 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 16.10.2013, Niš, Serbia. Serbia, Niš: NAIS PRINT Design, Niš, 2013. s. 497-500.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Study of the quasi-isothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 254-258.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 599-601.

PAPEŽOVÁ, S. – PAPEŽ, V. Air-conditioner Control System for Foodstuffs Storing. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012 05.12.2012, CTU in Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2012, 2012. s. 161-164.

LINDA, M. – KÜNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. TEMPERATURE MEASUREMENT IN TECHNICAL APPLICATIONS. In Engineering for Rural Development. 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 145-150.

VOLF, J. – TRINKL, A. – BÍLEK, J. – PRIKNER, P. – NEUBERGER, P. – NOVÁK, M. Plantograf V12 with optimal size determination sensor electrodes and its using for pressure distribution between tire and road . In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY, 2012. s. 262-265.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor for scanning of force and slip. In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: , 2012. s. 266-268.

TRINKL, A. – VOLF, J. – NOVÁK, M. – RŮŽIČKA, M. – VLČEK, J. Plantograf V09 and optimal size determination sensor electrodes. In WMSCI 2011 - The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings 19.07.2011, Orlando, FL, USA. Orlando, FL, USA: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2011. s. 32-35.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Simulation of impact sensors for precision agriculture. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011. s. 121-125.

VOLF, J. Tactile information and its using by measurement and analysis of human functions. In 4th International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions 2010, ISHF 2010 14.06.2010, Prague, Czech Republic. ISHF 2010;Prague: CVUT Prague, Czech Republic, 2010. s. 9-10.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Measurement and evaluation of textile straining. In EAN 2010 31.52010, Velké Losiny. Olomouc: UP Olomouc, 2010. s. 209 - 215.

PHOTOVOLTAIC POWER SUPPLY FOR A DISTANT STANDPOINT doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc., Václav Papež (externí), 2010

Processing of Tactile Infirmation by Using of Helmholtz Equation prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Miroslav Dvořák (externí), Ing. Josef Vlček, CSc. (externí), 2010

KUNZEL, M. – BENDA, B. – KÜNZEL, G. MEASURING OF CONDUCTING POLYMER PROPERTIES. In TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2010 07.09.2010, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2010. s. 368-372.

VOLF, J. – NOVÁK, P. – VÍTEK, K. – NOVÁK, M. – ŠŤASTNÝ, J. – NEDĚLA, R. Multi-Axes Force Transducer Using the System for Acting Pressure Image Visualisation. In XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology 06.09.2009, Lisboa, Portugal. Lisboa, Portugal: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY , 2009. s. 2278-2281.