×
Katedra ekologie lesa
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

SVOBODA, M. – MATĚJKA, K. – KOPÁČEK, J. Biomass and element pools of understory vegetation in the catchments of Čertovo Lake and Plešné Lake in the Bohemian Forest. Biologia, 2006, roč. 61, č. 20, s. 509 - 521. ISSN: 0006-3088.

SVOBODA, M. – MATĚJKA, K. – KOPÁČEK, J. Biomass and elements pools of the selected spruce trees in the catchments of Plešné and Čertovo Lakes in the Bohemian Forest. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 10, s. 471 - 485. ISSN: 1212-4834.

KUBIŠTOVÁ, L. – SVOBODA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – ŠANTRŮČKOVÁ, H. Can 13C stable isotope record of Norway spruce tree rings display the effect of environmental conditions?. Journal of Forest Science, 2008, roč. 54, č. 6, s. 255 - 261. ISSN: 1212-4834.

ŠANTRŮČKOVÁ, H. – ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODA, M. – KOPÁČEK, J. – ŠETLÍK, J. Carbon isotopes in tree rings of Norway spruce exposed to atmospheric pollution.. Environmental Science & Technology, 2007, roč. 41, č. 16, s. 5778 - 5782. ISSN: 0013-936X.

HEJCMAN, M. – ČEŠKOVÁ, M. – PAVLŮ, V. Control of Molinia caerulea by cutting management on sub-alpine grassland. Flora, 2010, roč. 205, č. 9, s. 577-582. ISSN: 0367-2530.

KOBLIHA, J. – JANEČEK, V. Development of Fir Hybrid Clonal Material. Journal of Forest Science, 2005, roč. 51, č. 51, s. 3 - 12. ISSN: 1212-4834.

KOBLIHA, J. – JANEČEK, V. Development of progenies from spontaneous hybrids within genus Abies. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, 2005, roč. 22, č. 1, s. 53 - 60. ISSN: 1211-2992.

ŠAMONIL, P. – ANTOLÍK, L. – SVOBODA, M. – ADAM, D. DYNAMICS OF WINDTHROW EVENTS IN A NATURAL FIR-BEECH FOREST IN THE CARPATHIAN MOUNTAINS. Forest Ecology and Management, 2009, roč. 257, č. 8, s. 1148 - 1156. ISSN: 0378-1127.

SVOBODA, M. – KOPÁČEK, J. – MATĚJKA, K. – ŽALOUDÍK, J. Estimation of tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest. Biologia, 2006, roč. 61, č. 20, s. 523 - 532. ISSN: 0006-3088.

NAGEL, T. – SVOBODA, M. Gap disturbance regime in an old-growth Fagus–Abies forest in the Dinaric Mountains, Bosnia-Herzegovina. Canadian Journal of Forest Research-Revue Canadienne de Recherche Forestiere, 2008, roč. 38, č. 11, s. 2728 - 2737. ISSN: 0045-5067.

NAGEL, T. – SVOBODA, M. – RUGANI, T. – DIACI, J. Gap regeneration and replacement patterns in an old-growth Fagus-Abies forest of Bosnia-Herzegovina. Plant Ecology, 2010, roč. 208, č. 2010, s. 1 - 12. ISSN: 1385-0237.

KOBLIHA, J. – JANEČEK, V. Growth of Hybrid Clonal Material within Genus Abies. Zeszyty Naukove, 2007, roč. 439, č. 92, s. 63 - 74. ISSN: 0239-9342.

SVOBODA, M. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. Historický vývoj a současný stav lesa v NP Šumava kolem „Kalamitní svážnice“ v oblasti Trojmezné. Příroda, 2009, roč. 28, č. 1, s. 71 - 119. ISSN: 1211-3603.

KARLÍK, P. – POSCHLOD, P. History or abiotic filter: which is more important in determining the species composition of calcareous grasslands?. Preslia, 2009, roč. 81, č. 0, s. 321 - 340. ISSN: 0032-7786.

BAŽANT, V. – JAKL, J. INTRODUKCE A VYUŽITÍ MAGNOLIA SECT. RYTIDOSPERMUM SPACH V SADOVNICTVÍ. Acta Pruhoniciana, 2010, roč. 2009, č. 93, s. 63 - 67. ISSN: 0374-5651.

SVOBODA, M. Les ve druhé zóně v oblasti Trojmezné není hospodářskou smrčinou: změní se management dříve než vznikne rozsáhlá asanovaná plocha?. Silva Gabreta, 2007, roč. 13, č. 2, s. 171 - 187. ISSN: 1211-7420.

ČEŠKOVÁ, M. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, V. Long-term residual effect of short-term fertilizer application on Ca, N and P concentrations in grasses Nardus stricta L. and Avenella flexuosa L. . Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 85, č. 2, s. 187-193. ISSN: 1385-1314.

SVOBODA, M. – FRAVER, S. – JANDA, P. – BAČE, R. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. Natural development and regeneration of a Central European mountain spruce forest. Forest Ecology and Management, 2010, roč. 260, č. 2010, s. 1 - 9. ISSN: 0378-1127.

ULBRICHOVÁ, I. Natural regeneration of the spruce on the selected wet sites in the Jizerské Mountains. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 3, s. 135 - 141. ISSN: 1211-3174.

LEUGNEROVÁ, G. – JANEČEK, V. Populace měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze) v severní zátoce Máchova jezera (severní Čechy). Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2010, roč. 28, č. 28, s. 21 - 38. ISSN: 0375-1686.

HÉDL, R. – ROLEČEK, J. – BOUBLÍK, K. – DOUDA, J. – SVOBODA, M. Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti - , 2009, roč. 44, č. 24, s. 3 - 7. ISSN: 1211-5258.

NAGEL, T. – SVOBODA, M. Regeneration patterns after intermediate wind disturbance in an old-growth Fagus-Abies forest in southeastern Slovenia. Forest Ecology and Management, 2006, roč. 226, č. 0, s. 268 - 278. ISSN: 0378-1127.

JANEČEK, V. – KOBLIHA, J. Spontaneous hybrids within the genus Abies - growth and development. Journal of Forest Science, 2007, roč. 53, č. 5, s. 193 - 203. ISSN: 1212-4834.

SVOBODA, M. – POUSKA, V. Structure of a Central-European mountain spruce old-growth forest with respect to historical development. Forest Ecology and Management, 2008, roč. 255, č. 4, s. 2177 - 2188. ISSN: 0378-1127.

BAŽANT, V. Study of natural hybridization between Alnus incana (L.) Moench. and Alnus glutinosa (L.) Gaertn.. Journal of Forest Science, 2007, roč. 53, č. 2, s. 66 - 73. ISSN: 1212-4834.

KOPÁČEK, J. – CUDLÍN, P. – SVOBODA, M. – CHMELÍKOVÁ, E. – KAŇA, J. – PICEK, T. The composition of Norway spruce litter and foliage in atmospherically acidified and nitrogen-saturated Bohemian Forest stands, Czech Republic.. Boreal Environment Research, 2010, roč. 15, č. 4, s. 413 - 426. ISSN: 1239-6095.

POUSKA, V. – SVOBODA, M. – LEPŠOVÁ, A. The diversity of wood fungi in relation to changing site conditions in an old-growth mountain spruce forest, Central Europe. European Journal of Forest Research, 2010, roč. 129, č. 2010, s. 1 - 13. ISSN: 1612-4669.

HEJCMAN, M. – ČEŠKOVÁ, M. – SCHELLBERG, J. – PÄTZOLD, S. The Rengen Grassland Experiment: Effect of Soil Chemical Properties on Biomass Production, Plant Species Composition and Species Richness. Folia Geobotanica, 2010, roč. 45, č. 2, s. 125 - 142. ISSN: 1211-9520.

HEJCMAN, M. – ČEŠKOVÁ, M. – HONSOVÁ, D. – SCHELLBERG, J. The Rengen Grassland Experiment: plant species composition after 64 years of fertilizer application. Agriculture Ecosystems & Environment, 2007, roč. 122, č. 5, s. 259 - 266. ISSN: 0167-8809.

JANDA, P. – BAČE, R. – SVOBODA, M. – STARÝ, M. Věková a prostorová struktura horského smrkového lesa v I. zóně „Trojmezná“ v NP Šumava. Silva Gabreta, 2010, roč. 16, č 1, s. 43-59. ISSN: 1211-7420.

BAČE, R. – JANDA, P. – SVOBODA, M. Vliv mikrostanoviště a horního stromového patra na stav přirozené obnovy v horském smrkovém lese na Trojmezné. Silva Gabreta, 2009, roč. 15, č. 1, s. 67 - 84. ISSN: 1211-7420.

HÁJEK, F. – SVOBODA, M. Vyhodnocení odumírání horského smrkového lesa na Trojmezné (NP Šumava) metodou automatizované klasifikace leteckých snímků. Silva Gabreta, 2007, roč. 13, č. 1, s. 69 - 81. ISSN: 1211-7420.