×
Katedra ekologie lesa
banner

Garantované předměty

Katedra Ekologie lesa je zapojena do výuky širokého spektra předmětů, od těch vyučovaných v prvních ročnících, jako základní (např. botanika, dendrologie) přes předměty navazující (Fytocenologie, Ekologie lesa, Arboristika) až po předměty výrazněji specializované (Péče o lesy chráněných území, Preparace rostlin...) a to jak v oborech českých, tak i anglických  (Forest ecology and management, Vegetation management, Forestry...). Katedra se také aktivně účastní v programech celoživotního vzdělávání, mezi které patří Univerzita třetího věku.


DLLX001Y Dynamics of Forest Ecosystems in the Context of Climate Change
DLLX002Y Fytocenologie a lesnická typologie
DLLX003Y Dynamika lesních ekosystémů
DLLX004Y Metody kvantitativní ekologie
DLLX005Y Pokročilá dendrologie
DLLX006Y Pokročilá determinace rostlin
DLLX007Y Pracovní metody v ekologii a klasifikaci společenstev
DLLX008Y Phytosociology and Forest typology
DLLX009Y Dynamics of the Forest Ecosystems
DLLX010Y Phytosociology and Forest Site Classification
DLLX011Y Methods in Quantitative Ecology
DLLX012Y Advanced dendrology
DLLX013Y Advanced plant determination
DLLX014Y Methods in ecology and community classification
LLL001Z Úvod do arboristiky
LLL002Z Lesnická fytopatologie
LLL003E Obecná a systematická botanika
LLL004E Botanika pro KPT
LLL006E Ekologie lesa
LLL008E Arboristická dendrologie I
LLL011E Dendroekologie
LLL012E Soudní znalectví v oboru arboristika
LLL013E Advance Forest Ecology
LLL019E Dendrologie
LLL01E Ekologie lesa
LLL023E Plánování a projektování zeleně
LLL02E Základy lesnické botaniky
LLL07E Dendrologie dřevařská
LLL07Z Dendrologie dřevařská - TC
LLL08E Dendrologie
LLL08Z Aplikovaná geobiocenologie
LLL16E Botanika pro KPT
LLL17Z Preparace rostlin a jejich částí
LLL1AZ Odborná lesnická angličtina
LLL703E Ekologie lesa
LLL705E Dendrologie
LLL71E Ekologie lesa
LLL72E Základy lesnické botaniky
LLL74E Fytocenologie a typologie
LLL78E Basics of Botany
LLL80E Dendrologie
LLL80Z Aplikovaná geobiocenologie
LLX01E Forest Ecology
LLX02Z Applied Dendrology
LLX03E Forest Ecology
LLX04E Forest Ecology and Management
LLX06E Vegetation in Land Management
LLZ01E Dendrologie
LLZ02Z Ekologie lesa
LLZ03E Prvky zeleně v pozemkových úpravách KPU
LLZ04Z Krajinná zeleň
LPZ03E Péče o lesy v CHÚ
LPZ71E Péče o lesy v CHÚ