×
Katedra ekologie lesa
banner

Garantované předměty

Katedra Ekologie lesa je zapojena do výuky širokého spektra předmětů, od těch vyučovaných v prvních ročnících, jako základní (např. botanika, dendrologie) přes předměty navazující (Fytocenologie, Ekologie lesa, Arboristika) až po předměty výrazněji specializované (Péče o lesy chráněných území, Preparace rostlin...) a to jak v oborech českých, tak i anglických  (Forest ecology and management, Vegetation management, Forestry...). Katedra se také aktivně účastní v programech celoživotního vzdělávání, mezi které patří Univerzita třetího věku.


DLLX001Y Dynamics of Forest Ecosystems in the Context of Climate Change
DLLX002Y Fytocenologie a lesnická typologie
DLLX003Y Dynamika lesních ekosystémů
DLLX004Y Metody kvantitativní ekologie
DLLX005Y Pokročilá dendrologie
DLLX006Y Pokročilá determinace rostlin
DLLX007Y Pracovní metody v ekologii a klasifikaci společenstev
DLLX008Y Phytosociology and Forest typology
DLLX009Y Dynamics of the Forest Ecosystems
DLLX010Y Phytosociology and Forest Site Classification
DLLX011Y Methods in Quantitative Ecology
DLLX012Y Advanced dendrology
DLLX013Y Advanced plant determination
DLLX014Y Methods in ecology and community classification
LLA01E Hodnocení dřevin a stromová diagnostika
LLL001E Botanika lesnická
LLL002E Dendrologie
LLL005E Dendrologie pro KPT
LLL007E Fytocenologie a typologie
LLL009E Arboristická dendrologie II
LLL010E Hodnocení dřevin a stromová diagnostika
LLL012E Soudní znalectví v oboru arboristika
LLL014E Classification of Vegetation
LLL015E Forest Ecology
LLL016E Classification of Vegetation
LLL017E Dendrology
LLL018E Forest Botany
LLL020E Péče o lesy ve zvláště chráněných územích
LLL024E Metody ošetřování dřevin
LLL027E Ekologie lesa LS
LLL04E Fytocenologie a typologie
LLL701E Botanika lesnická
LLL702E Dendrologie
LLL704E Fytocenologie a typologie
LLL706E Péče o lesy v ZCHÚ
LLL710E Ekologie lesa LS
LLL71E Ekologie lesa
LLL74E Fytocenologie a typologie
LLX02E Forest Ecology
LLX05E Classification of Vegetation
LLZ01E Dendrologie
LLZ02E Krajinářská dendrologie
LLZ03Z Aplikovaná dendrologie
LLZ05Z Krajinná zeleň
LLZ06Z Krajinná zeleň
LLZ07Z Fytocenologie
LLZ71E Dendrologie
LPZ03E Péče o lesy v CHÚ
LPZ71E Péče o lesy v CHÚ