×
Katedra ekologie lesa
banner

Garantované předměty

Katedra Ekologie lesa je zapojena do výuky širokého spektra předmětů, od těch vyučovaných v prvních ročnících, jako základní (např. botanika, dendrologie) přes předměty navazující (Fytocenologie, Ekologie lesa, Arboristika) až po předměty výrazněji specializované (Péče o lesy chráněných území, Preparace rostlin...) a to jak v oborech českých, tak i anglických  (Forest ecology and management, Vegetation management, Forestry...). Katedra se také aktivně účastní v programech celoživotního vzdělávání, mezi které patří Univerzita třetího věku.


DLLX001Y Dynamics of Forest Ecosystems in the Context of Climate Change
DLLX002Y Fytocenologie a lesnická typologie
DLLX003Y Dynamika lesních ekosystémů
DLLX005Y Pokročilá dendrologie
DLLX006Y Pokročilá determinace rostlin
DLLX007Y Pracovní metody v ekologii a klasifikaci společenstev
DLLX009Y Dynamics of the Forest Ecosystems
DLLX011Y Methods in Quantitative Ecology
DLLX012Y Advanced dendrology
DLLX013Y Advanced plant determination
DLLX014Y Methods in ecology and community classification
LLA001E Hodnocení dřevin a stromová diagnostika
LLA01E Hodnocení dřevin a stromová diagnostika
LLL001E Botanika lesnická
LLL002E Dendrologie
LLL005E Dendrologie pro KPT
LLL007E Fytocenologie a typologie
LLL009E Arboristická dendrologie II
LLL010E Hodnocení dřevin a stromová diagnostika
LLL012E Soudní znalectví v oboru arboristika
LLL014E Classification of Vegetation
LLL015E Forest Ecology
LLL016E Classification of Vegetation
LLL017E Dendrology
LLL018E Forest Botany
LLL020E Péče o lesy ve zvláště chráněných územích
LLL021E Ochrana přírody
LLL024E Metody ošetřování dřevin
LLL025E Forest Ecology
LLL027E Ekologie lesa LS
LLL029E Phytosociology and Classification of Communities
LLL04E Fytocenologie a typologie
LLL701E Botanika lesnická
LLL702E Dendrologie
LLL704E Fytocenologie a typologie
LLL706E Péče o lesy v ZCHÚ
LLL710E Ekologie lesa LS
LLL74E Fytocenologie a typologie
LLX05E Classification of Vegetation
LLZ02E Krajinářská dendrologie
LLZ03Z Aplikovaná dendrologie
LLZ05Z Krajinná zeleň
LLZ06Z Krajinná zeleň
LLZ07Z Fytocenologie
LPZ03E Péče o lesy v CHÚ
LPZ71E Péče o lesy v CHÚ