×
Katedra ochrany lesa a entomologie
banner

Historie fakulty

HISTORIE FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ

1844 - v Praze se začíná vyučovat zemědělství na dnešním ČVUT

1919 - otevírá se lesnický odbor /tamtéž /

1920 - v rámci ČVUT se zřizuje Vysoká škola lesního a zemědělského inženýrství

1951 - vzniká samostatná Lesnická fakulta (LF)

1952 - vzniká Vysoká škola zemědělská (VŠZ)

1959 - Lesnická fakulta přechází z ČVUT na Vysokou školu zemědělskou

1964 - Lesnická fakulta je zavřena ( během tohoto období pracují zaměstnanci lesnické fakulty na  Lesnickém ústavu v Kostelci nad Černými lesy)

1990 - na VŠZ je obnovena Lesnická fakulta

1995 - VŠZ získává název Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

2003 - název Lesnická fakulta (LF) se mění na Fakultu lesnickou a environmentální (FLE)

2007 - Fakulta lesnická a environmentální (FLE) se rozděluje na Fakultu životního prostředí (FŽP) a Fakultu lesnickou a dřevařskou (FLD)