×
Katedra ochrany lesa a entomologie
banner

Lidé

Ochrana lesa > Lidé

Katedra ochrany lesa a entomologie zajišťuje pedagogickou činnost a práci na výzkumném poli v několika hlavních disciplínách. Na katedře působí řada pracovníků se zaměřením na ochranu lesa proti škodlivému hmyzu (prof. Turčáni, doc. Nakládal), houbovým patogenům (RNDr. Čížková, doc. Šrůtka, doc. Pešková), na patologii hmyzu (prof. Holuša, dr. Lukášová), na biodiverzitu a využití hmyzu jako bioindikátorů (doc. Horák), na taxonomii (dr. Baňař, Ing. Trýzna, Ing. Synek a Háva), na modelování a predikci disturbačních jevů (doc. Hlásny) a na chemickou komunikaci hmyzu, včetně studia fylogenetických vztahů (doc. Šobotnik).

Holuša Jaroslav
Nakládal Oto
Turčáni Marek
Čížková Dana
Šrůtka Petr
Resnerová Karolina
Pešková Vítězslava
Šenfeld Petr
Horák Jakub
no photo
no photo
no photo
no photo