×
Katedra ochrany lesa a entomologie
banner

Historie katedry

1919
Otevírá se samostatný lesnický odbor na pražské Polytechnice v Praze (dnešní ČVUT)
Významné osobnosti, které se zabývaly ochranou lesů v letech 1919-1939:
Prof.  Szalatnay, prof. Nechleba, prof. Jirsík, prof. Pfeffer (Ústav ochrany lesů)
Prof. Šámal (Ústav zemědělské a lesnické entomologie)
Prof. Bubák, prof. Peklo (Fytopatologický ústav).
 
1951
Vzniká nezávislá Lesnická fakulta vzniká teprve po druhé světové válce v roce 1951 a v roce 1959 přechází z ČVUT
 
1959
Lesnická fakulta přechází z ČVUT na Vysokou školu zemědělskou (VŠZ, vznik 1952). Významné osobnosti, které se zabývaly ochranou lesů v letech 1945-1964: prof. Kavina a doc. Příhoda
 
1964
Na Lesnické fakultě (LF) byla zrušena pedagogická činnost a fakulta přeměněna na Vědecký lesnický ústav VŠZ a její pracoviště bylo přesunuto za Prahu do Kostelce nad Černými lesy.  Období Vědeckého lesnického ústavu v Kostelci n. Č. l. je spjato s následujícími jmény: prof. Černý, prof. Kalina.
 
1990
Byla obnovena výuka odborných lesnických předmětů na znovuotevřené Lesnické fakultě, která byla dočasně umístěna v provizorní budově v areálu VŠZ v Praze Suchdol.  Jako vedoucí samostatné Katedry ochrany lesa byl jmenován doc. Kalina, který se svými spolupracovníky už v nové budově, kde sídlí fakulta dodnes, postupně, s přibývajícím počtem studentů rozvíjel nejen pedagogickou, ale také vědeckou činnost.
 
1995
V roce 1995 se mění název VŠZ na Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a v devadesátých letech prošel úpravou také název Katedry ochrany lesa, který se změnil na Katedru ochrany lesa a myslivosti (KOLM) tak, aby lépe vystihoval odborné zaměření katedry v celé šíři. 
 
2003
V roce 2003 došlo ke změně názvu Lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a environmentální (FLE), která se později, v polovině roku 2007 rozdělila na dvě samostatné fakulty - Fakultu lesnickou a dřevařskou (FLD) a Fakultu životního prostředí (FŽP).  Ještě před rozdělením FLE doznalo změny obsazení místa vedoucího katedry KOLM, které od roku 2006 zastával prof. Turčáni.
 
2013
KOLM se rozpadá na dvě samostatné katedry Katedru ochrany lesa a entomologie (KOLE) a  Katedru myslivosti s lesnické zoologie (KMLZ)
Vedoucím Katedry ochrany lesa a entomologie se stal prof. Holuša