×
Katedra ochrany lesa a entomologie
banner

Pedagogická činnost

Katedra zajišťuje výuku široké avšak specializované palety předmětů biologické povahy. Základ výuky tvoří předměty, které se týkají především problematiky ochrany lesa (lesnická fytopatologie a lesnická entomologie).Katedra vypisuje každoročně volitelné předměty také pro zájemce z ostatních fakult ČZU (např. Ochrana rostlin).

Průběžně se akreditují nové předměty, které pomáhají dotvářet profil absolventa tak, aby jeho vzdělání odpovídalo současným požadavkům praktického ale i vědecko-výzkumného uplatnění.

DLOX001Y Integrated Pest Management under Global Change
DLOX002Y Integrovaná ochrana lesů
DLOX004Y Biologická ochrana lesa
DLOX005Y Ekologie obratlovců
DLOX006Y Chemická komunikace hmyzu
DLOX007Y Lesnická fytopatologie
DLOX008Y Management velkoplošných kalamit
DLOX009Y Obecná entomologie
DLOX010Y Reprodukce zvěře
DLOX011Y Smyslová biologie zvěře
DLOX012Y Systematická entomologie
DLOX013Y Taxonomie kůrovcovitých
DLOX014Y Využití GIS v ochraně lesa
DLOX015Y Ekologie hmyzu
DLOX016Y Systematika hmyzu
DLOX017Y Integrated Pest Management
DLOX018Y Biological forest protection
DLOX019Y Ecology of vertebrates
DLOX020Y Chemical communication in Insects
DLOX021Y Forest pathology
DLOX022Y Large-scale disturbances management
DLOX023Y General entomology
DLOX024Y Game reproduction
DLOX025Y Sensory biology of game
DLOX026Y Systematic entomology
DLOX027Y Taxonomy of bark beetles
DLOX028Y GIS in forest protection
DLOX029Y Insect Ecology
DLOX032Y Insect Systematics
DLOX17Y Chemická komunikace hmyzu
DLXX003Y Prevence vzniku lesních požárů
DLXX004Y Modelování a prevence vzniku velkoplošných kalamit v lesích
DLXX005Y Zdolávání lesních požárů
DLXX016Y Modelling and preventive measures of disturbance in forests
LOA01E Základy ochrany lesů
LOL001E Stresové faktory dřevin v městském prostředí
LOL002E Metody sběru přírodnin
LOL005E Ochrana lesů
LOL009E Preparace rostlin a hub
LOL02E Ochrana lesů II.
LOL04E Ochrana lesa (vč. fytopatologie)
LOL07Z Ochrana rostlin
LOL09E Ochrana lesů II.
LOL37Z Komplexní terénní cvičení
LOL702E Ochrana lesů
LOL73E Ochrana lesů II.
LOL78E Ochrana lesa (vč. Fytopatologie)
LOL86Z Ochrana rostlin
LOX09E Forest Protection I.
LOX12E Forest Protection
LOX17E Forest Protection