×
Katedra ochrany lesa a entomologie
banner

Pedagogická činnost

Katedra zajišťuje výuku široké avšak specializované palety předmětů biologické povahy. Základ výuky tvoří předměty, které se týkají především problematiky ochrany lesa (lesnická fytopatologie a lesnická entomologie).Katedra vypisuje každoročně volitelné předměty také pro zájemce z ostatních fakult ČZU (např. Ochrana rostlin).

Průběžně se akreditují nové předměty, které pomáhají dotvářet profil absolventa tak, aby jeho vzdělání odpovídalo současným požadavkům praktického ale i vědecko-výzkumného uplatnění.

LOX12E Forest Protection
LOL85Z Monitoring a management chráněných druhů
LOX09E Forest Protection I.
LOX07Z Forest Protection I. - Field Lecture
LOL01Z Metody sběru přírodnin - TC
LOL03E Metody sběru přírodnin I. (živočichové)
LOL36Z Monitoring a management chráněných druhů
LOL73E Ochrana lesů II.
LOL85E Ochrana lesů II.
LOL07Z Ochrana rostlin
LOL86Z Ochrana rostlin
LOL38Z Praxe I.
LOL29Z Základy ochrany lesů HSSL - TC
LOL37Z Komplexní terénní cvičení
LOZ71Z Ochrana lesa
LOL04E Ochrana lesa (vč. fytopatologie)
LOL78E Ochrana lesa (vč. Fytopatologie)
LOL02E Ochrana lesů II.
LOL09E Ochrana lesů II.
LOL13Z Ochrana lesů II. - TC
LOL30Z Ochrana lesů II. - TC
LOL83Z Ochrana lesů II. - TC
LOL33Z Ochrana lesů (vč. fytopatologie) - TC
LOA01E Základy ochrany lesů
DLOX9Y Integrovaná ochrana lesů
DLOX01Y Ochrana lesů - abitiotičtí škodliví činitelé a obratlovci
DLOX02Y Lesnická fytopatologie
DLOX03Y Mykologie
DLOX04Y Obecna fytopatologie
DLOX05Y Ochrana lesů - hmyzí škůdci
DLOX06Y Obecná entomologie
DLOX07 Systematická entomologie
DLOX07Y Systematická entomologie
DLOX09Y Integrovaná ochrana lesů
DLOX10Y Management velkoplošných kalamit
DLOX11Y Využití GIS v ochraně lesa
DLOX12Y Biologická ochrana lesa
DLOX15Y Anatomie lovné zvěře
DLOX16Y Reprodukce zvěře
DLOX17Y Chemická komunikace hmyzu
DLOX18Y Modelování abiotického poškozování lesních porostů
DLOX19Y Taxonomie kůrovcovitých
DL0X08Y Myslivecký management