×
Katedra ochrany lesa a entomologie
banner

O nás

Ochrana lesa > O nás

Katedra ochrany lesa a entomologie zajišťuje pedagogickou činnost a práci na výzkumném poli v několika hlavních disciplínách. Na katedře působí řada pracovníků se zaměřením na ochranu lesa proti škodlivému hmyzu (prof. Turčáni, doc. Nakládal), houbovým patogenům (RNDr. Čížková, doc. Šrůtka, doc. Pešková), na patologii hmyzu (prof. Holuša, dr. Lukášová), na biodiverzitu a využití hmyzu jako bioindikátorů (doc. Horák), na taxonomii (dr. Baňař, Ing. Trýzna, Ing. Synek a Háva), na modelování a predikci disturbačních jevů (doc. Hlásny) a na chemickou komunikaci hmyzu, včetně studia fylogenetických vztahů (doc. Šobotnik).