×
Katedra statistiky
banner

Certifikáty SAS

Katedra statistiky PEF ČZU je zapojena do Akademického programu společnosti SAS. V rámci této participace je studentům a zaměstnancům univerzity dána možnost získat velmi výhodnou akademickou licenci na tento špičkový a celosvětově uznávaný programový systém.

Dále mohou studenti PEF usilovat o získání certifikátu, který prokazuje schopnost zpracovávat komplexní datové úlohy v softwarových nástrojích statistického programového systému SAS. Podmínkou je úspěšné absolvování curricula zahrnujícího několik vybraných statistických kurzů s podporou nástrojů SAS (zabezpečovaných katedrou statistiky PEF) a dokončení dvou nebo více e-learningových kurzů (určených a zajišťovaných společností SAS Institute ČR), ke kterým mají studenti přístup zdarma. Podmínky získání certifikátu důsledně zohledňují studijní plány jednotlivých oborů PEF ČZU. Udělením tohoto certifikátu společnost SAS Institute ČR a ČZU v Praze, zastoupená katedrou statistiky PEF, osvědčují kvalifikaci absolventů zmíněného programu, jejich schopnost fundovaně využívat klíčové moduly programového systému SAS a úspěšně zvládat statistické analýzy rozsáhlých datových souborů. Lze oprávněně očekávat, že nositelé certifikátu získají významnou konkurenční výhodu při uplatňování se na stále náročnějším trhu práce.