×
Katedra statistiky
banner

Publikace

Dosažené výsledky vědeckovýzkumné práce prezentují pracovníci katedry na vědeckých konferencích respektive přednáškových turné na univerzitách v České republice, Slovensku, Španělsku, Francii, Rakousku,Polsku, Maďarsku, Lotyšsku, Tchajwanu, Indii a Turecku a rovněž na tradičních odborných seminářích Statistica didactica a Statistica practica, které katedra pravidelně pořádá.

Článek v odborném periodiku

SVATOŠOVÁ, L. Methodological starting points of regional development analyses. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 2, s. 64 - 68. ISSN: 0139-570X.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. Procesní analýza jako nástroj hodnocení dynamiky rozvoje regionů. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 1, č. 1, s. 5 - 7. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. Metodologická východiska hodnocení dopadů vložených prostředků na regionální rozvoj. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 0, č. 2, s. 57 - 61. ISSN: 1212-3285.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. Monitoring of regional development dynamics with use of process analysis. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 3, s. 112 - 116. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠOVÁ, L. – PRÁŠILOVÁ, M. Analýza regionálního rozvoje s využitím vícerozměrných statistických metod,. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2006, roč. 54, č. 6, s. 70 - 77. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. Analýza potenciálu lidských zdrojů v regionech. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2006, roč. 9, č. 1, s. 71 - 74. ISSN: 1212-3285.

PRÁŠILOVÁ, M. Agricultural Price Statistics in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2006, roč. 52, č. 11, s. 7 - 12. ISSN: 0139-570X.

KÁBA, B. – SVATOŠOVÁ, L. Využitelnost kombinovaných modelů časových řad pro tvorbu předpovědí ukazatelů regionálního trhu práce. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2007, roč. 10, č. 2, s. 25 - 32. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. Lidské zdroje jako předpoklad regionálního rozvoje. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2007, roč. 55, č. 6, s. 157 - 162. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – QUIROGA NARANJO, M. – KREPL, V. UTILIZATION OF ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY IN CHILE . Agricultura tropica et subtropica, 2007, roč. 40, č. 3, s. 126 - 133. ISSN: 0231-5742.

PRÁŠILOVÁ, M. – HLAVSA, T. EMPIRICKÝ VÝZKUM V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2007, roč. 2, č. 10, s. 17 - 24. ISSN: 1212-3285.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – PRÁŠILOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Obsah vodorozpustného fosforu v rhizosféře rostlin pěstovaných na kambizemi s rozdílným organickým hnojením. Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 4, s. 15 - 20. ISSN: 1335-2415.

SVATOŠOVÁ, L. Regionální rozdíly ve vydáních domácností . Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2007, roč. 10, č. 2, s. 16 - 112. ISSN: 1212-3285.

HLAVSA, T. The impact of the LFA payments on the FADN farms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 10, s. 489 - 497. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠOVÁ, L. Charakteristika regionálních rozdílů příjmové situace domácností ČR. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2008, roč. 0, č. 1, s. 14 - 20. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. Human Resources Development in Rural Areas of the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 2, s. 23 - 28. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠOVÁ, L. – KÁBA, B. Možnosti posouzení faktorů determinujících regionální rozvoj v České republice. Acta regionalia et environmentalica, 2008, roč. 5, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 1336-5452.

PRÁŠILOVÁ, M. – HLAVSA, T. Šance a rizika v rozvoji nejmenších obcí kraje Vysočina. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 0, č. 3, s. 165 - 174. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – HLAVSA, T. – KREPL, V. – PACÁKOVÁ, Z. QUANTIFICATION OF THE CHANCES AND RISKS OF IMPORTANT ASPECTS OF AN EMPIRICAL SURVEY IN THE COMMUNITIES OF VYSOČINA REGION . Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 4, s. 335 - 341. ISSN: 1211-3174.

PRÁŠILOVÁ, M. – GROSZ, J. – HOŠKOVÁ, P. KOMPARACE DEMOGRAFICKÉHO CHOVÁNÍ KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY POMOCÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 0, č. 6, s. 103 - 112. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – ŠTOLC, L. – HLAVSA, T. Support of Agricultural Insurance in the Czech Republic. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 3, č. 50, s. 33 - 43. ISSN: 0139-7265.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – KOZLOVSKÝ, O. – PRÁŠILOVÁ, M. – ČERNÝ, J. – LIPAVSKÝ, J. Výživa rostlin na bázi amonné formy dusíku. Agrochémia, 2008, roč. 48, č. 12, s. 26 - 30. ISSN: 1335-2415.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SCHWEITZER, K. – VANĚK, V. – PRÁŠILOVÁ, M. Evaluating of phosphorus quantity/intensity parameters in soil with different systems of organic fertilising. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 9, s. 389 - 394. ISSN: 1214-1178.

PRÁŠILOVÁ, M. – KUNA, Z. – KREPL, V. – HOŠKOVÁ, P. – MACHÁČEK, O. – PACÁKOVÁ, Z. DEMOGRAPHIC EXPANSION IN DEVELOPING COUNTRIES. Agricultura tropica et subtropica, 2009, roč. 42, č. 4, s. 201 - 207. ISSN: 0231-5742.

SVATOŠOVÁ, L. Diferencovanost demografického vývoje v regionech ČR. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 261 - 266. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. The development of incomes and expenditures of households in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 183 - 188. ISSN: 1211-3174.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOS, M. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of nitrogen fertilizer injection (CULTAN) on yield, yield components formation and quality of winter wheat grain. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 12, s. 536 - 543. ISSN: 1214-1178.

KOUŘIMSKÁ, L. – BABIČKA, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – MIHOLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – KOUDELA, M. The effect of fertilization with fermented pig slurry on the quantitative and qualitative parameters of tomatoes (Solanum lycopersicum). Soil and Water Research, 2009, roč. 3, č. 4, s. 116 - 121. ISSN: 1801-5395.

SVATOŠOVÁ, L. Komparace demografického vývoje v České a Slovenské republice. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2009, roč. 0, č. 3, s. 27 - 32. ISSN: 1212-3285.

PRÁŠILOVÁ, M. – GROSZ, J. – HOŠKOVÁ, P. – MACHÁČEK, O. RISK ELIMINATION IN CZECH AGRICULTURE BY MEANS OF AGRICULTURAL INSURANCE INSTRUMENTS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 245 - 252. ISSN: 1211-3174.

ŠTOLBOVÁ, M. – HLAVSA, T. – LEKEŠOVÁ, M. Methods of calculating the handicaps of less favoured natural conditions. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 5, s. 215-223. ISSN: 0139-570X.

HLAVSA, T. Výběr ukazatelů pro hodnocení ekonomiky regionů. Ekonomická revue, 2010, roč. 13, č. 3, s. 145 - 151. ISSN: 1212-3951.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. SVĚTOVÁ POPULACE A JEJÍ OČEKÁVANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 3, s. 197 - 205. ISSN: 1211-8516.

HLAVSA, T. – ČERVENÁ, G. SOUHRNNÝ INDIKÁTOR JAKO NÁSTROJ KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ REGIONŮ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 1, s. 67 - 73. ISSN: 1212-3285.

DURILA, M. – KALINČÍK, T. – PACÁKOVÁ, Z. – CVACHOVEC, K. Discard volume necessary for elimination of heparin flush effect on thromboelastography. Blood Coagulation & Fibrinolysis, 2010, roč. 21, č 2, s. 192-195. ISSN: 0957-5235.

HLAVSA, T. The possibilities of complex assessment of the development and categorization of rural areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 151 - 160. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. Vývoj základních demografických ukazatelů ve vztahu k velikostním skupinám obcí. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 2, s. 51 - 59. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. Subjektivní hodnocení životních podmínek obyvatelstva v regionech ČR. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 515 - 522. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. ANALÝZA VÝVOJE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 379 - 388. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. Comparison of demographic development in the CR and the EU countries. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 4, s. 176-182. ISSN: 0139-570X.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. Názory prvovýrobců mléka na současný stav evropského trhu a jejich předpokládané strategie do roku 2015. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2010, roč. LII/191, č. 3, s. 75 - 83. ISSN: 0139-7265.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. Vyhodnocení dotazníkového šetření pomocí korespondenční analýzy. Ekonomická revue, 2010, roč. 13, č. 3, s. 173 - 178. ISSN: 1212-3951.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K VÝUCE STATISTIKY. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 2, č. 1, s. 14 - 27. ISSN: 1803-1617.

PROCHÁZKOVÁ, R. – HOŠKOVÁ, P. Základy statistiky pro zemědělské praktiky. Úroda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 61 - 63. ISSN: 0139-6013.

PREININGER, D. – LOJKA, B. – BECHYNĚ, M. – HLAVSA, T. Dynamics of weed species under different land use systems in Peruivan Amazon. Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 1, s. 42 - 48. ISSN: 0231-5742.

PACÁKOVÁ, Z. – JINDROVÁ, A. Information benefit of graduates follow-up surveys. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 3, s. 129-141. ISSN: 1803-1617.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. Measurement of Life Satisfaction across the Czech Republic. Statistika, 2011, roč. 48, č 3, s. 35-45. ISSN: 0322-788X.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. ASSESSMENT OF SUBJECTIVE ASPECTS OF THE QUALITY OF LIFE IN THE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 7, s. 267-274. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – ZEIPELT, R. Sample representativeness verification of the FADN CZ farm business sample. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 4, s. 251-255. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. Comparison of development tendencies of unemployment rate in CR regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 4, s. 343-347. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. State and Development Analysis of Human Resources in Region South-West. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 387-394. ISSN: 1211-8516.

PACÁKOVÁ, Z. – HLAVSA, T. Complex assessment of poverty using composite indicator. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 3, č 2, s. 84-91. ISSN: 1804-1930.

GROSZ, J. Identifikace vlivných bodů v modelu lineární regrese. Statistika, 2011, roč. 48, č 1/2011, s. 71-76. ISSN: 0322-788X.

PROCHÁZKOVÁ, R. Posouzení hlukových poměrů vyvolaných provozem posklizňové linky (II.) – měření a protihluková opatření. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 59, č 3, s. 80-83. ISSN: 0373-6776.

PROCHÁZKOVÁ, R. – HACKL, O. – FLEISCHMAN, R. Posouzení hlukových poměrů vyvolaných provozem posklizňové linky (I.). Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 59, č 2, s. 68-70. ISSN: 0373-6776.

JINDROVÁ, A. – POLÁČKOVÁ, J. DIMENSIONALITY REDUCTION OF QUALITY OF LIFE INDICATORS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7/2012, s. 147-154. ISSN: 1211-8516.

PACÁKOVÁ, Z. Variables selection for quality of life evaluation in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 199-206. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – VARVAŽOVSKÁ, P. A RESIDENTIAL AREA CITIZENS´ ATTITUDE TOWARDS ENVIRONMENT OF LIVING IN THE DOMESTIC AND EUROPEAN CONTEXT . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 225-232. ISSN: 1211-8516.

POLÁČKOVÁ, J. – PACÁKOVÁ, Z. Multivariate Statistical Analysis of the E-Communication Indicators in the European Union. Statistika, 2012, roč. 49, č. 4, s. 48-58. ISSN: 0322-788X.

SVATOŠOVÁ, L. – NOVOTNÁ, Z. REGIONÁLNÍ DISPARITY A JEJICH VÝVOJ V ČR V LETECH 1996-2010. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2012, roč. 15, č. 1, s. 103-110. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. The Development of Regional Disparities in Czech Republic over the 2005-2010 years. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 337-344. ISSN: 1211-8516.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. POSSIBILITIES OF EFFECTIVENESS EVALUATION OF DEVELOPMENT COOPERATION OF EVROPEAN UNION. Agricultura tropica et subtropica, 2012, roč. 45, č. 2, s. 50-57. ISSN: 0231-5742.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. Specifické poruchy učení u studentů Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Media4u Magazine, 2012, roč. 9. ročník, č. 1/2012, s. 31-34. ISSN: 1214-9187.

KÁNSKÁ, E. – JAROLÍMEK, J. – HLAVSA, T. – ŠIMEK, P. – VANĚK, J. – VOGELTANZOVÁ, T. Using social networks as an integration tool in rural areas of the Czech Republic -- agricultural enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 173-180. ISSN: 1211-8516.

ULBRICHOVÁ, I. – HOŠKOVÁ, P. – MACH, J. – KYLAR, J. – NOHA, T. Extensive production of maple large-sized planting stock in forest nurseries . Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 153-159. ISSN: 1211-3174.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. MODELLING DEPENDENCE INDICATORS OF LABOR MARKET USING ADVANCED STATISTICAL METHODS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 165-172. ISSN: 1211-8516.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – NOVOTNÁ, Z. Evaluation of disparities in living standards regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 407-414. ISSN: 1211-8516.

HLAVSA, T. – AULOVÁ, R. Analysis of the Effect of Legal Form and Size Group on the Capital Structure of Agricultural Businesses of Legal Entities. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 91-104. ISSN: 1804-1930.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Analýza postoje občanů karlovarského kraje k životnímu prostředí. Auspicia, 2013, roč. ročník X, č. 1, s. 184-187. ISSN: 1214-4967.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. HODNOCENÍ TRHU PRÁCE V ČR POMOCÍ ANALÝZY PŘEŽITÍ A COXOVA REGRESNÍHO MODELU . Auspicia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 10-18. ISSN: 1214-4967.

JINDROVÁ, A. COMPOSITE INDICATOR IN EVALUATION OF THE REGIONAL DISPARITIES IN QUALITY OF LIFE IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2239-2248. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – HARVILÍKOVÁ, M. Representativeness of the FADN CZ sample of agricultural enterprises and ways of its verification. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2639-2648. ISSN: 1211-8516.

PACÁKOVÁ, Z. – POLÁČKOVÁ, J. Hierarchical Cluster Analysis – Various Approaches to Data Preparation. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 3, s. 53-63. ISSN: 1804-1930.

POLÁČKOVÁ, J. – SVATOŠOVÁ, L. RELATIONSHIP OF SUCCESS IN UNIVERSITY STUDY AND ADMISSION EXAM RESULTS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 4, s. 281-293. ISSN: 1803-1617.

KORBA, J. – ŠILLEROVÁ, J. – PAPRŠTEIN, F. – SEDLÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – HOŠKOVÁ, P. Evaluation of susceptibility level of pear cultivars to fire blight (Erwinia amylovora) in the Czech Republic. Horticultural Science, 2013, roč. 40, č. 2, s. 58-64. ISSN: 0862-867X.

AULOVÁ, R. – HLAVSA, T. Capital structure of agricultural businesses and its determinants. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 2, s. 23-36. ISSN: 1804-1930.

PROCHÁZKOVÁ, R. Zásady budování pevných základů obilných sil. Mechanizace zemědělství, 2013, roč. LXIII, č. 5, s. 82-85. ISSN: 0373-6776.

NOVOTNÁ, Z. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. European Union Member States Disparity Based on the Europe 2020 Agenda Indicators . Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 47-54. ISSN: 1211-3174.

HAVLÍČEK, Z. – ŠMEJKALOVÁ, M. – GROSZ, J. – LOHR, V. – BENDA, P. Agritourism Farms - Evaluation of Their Websites Quality and Web 2.0. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 31-38. ISSN: 1804-1930.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – VÁLEK, P. – PACÁKOVÁ, Z. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. Faecal excretion dynamic during subacute oral exposure to different Pb species in Rattus norvegicus . Biological Trace Element Research, 2013, roč. 152, č. 2, s. 225-232. ISSN: 0163-4984.

MOŠNA, F. From Newton to Kepler. One simple derovation of Kepler´s laws form Newton´s ones.. Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 2014, roč. 32, č. , s. 393-400. ISSN: 1126-8042.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Lifelong education at the Faculty of Economics and Management at the Czech University of Life Sciences in Prague. New Educational Review, 2014, roč. 38, č. 4, s. 115-126. ISSN: 1732-6729.

BORÁK, J. – NOVOTNÁ, Z. – KOVÁŘOVÁ, K. Statistická analýza smyslového hodnocení spotřebitelů vybraných odrůd bílého vína. Ekonomická revue, 2014, roč. 17, č. 4, s. 217-224. ISSN: 1212-3951.

VYPLELOVÁ, P. – VOKÁLEK, V. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Individual human odor fallout as detected by trained canines. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2014, roč. 2014, č. 234, s. 13-15. ISSN: 0379-0738.

ČERMÁKOVÁ, O. – JANEČEK, M. – JINDROVÁ, A. – KOŘÍNEK, J. The impact of farming and land ownership on soil erosion. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 5, s. 883-890. ISSN: 1211-8516.

URBANCOVÁ, H. – HLAVSA, T. Age Management Principles in Czech Agrarian Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 3, s. 93-102. ISSN: 1804-1930.

HLAVSA, T.; idPublikace = 69906; Název: Approaching the service-based economy: regionally differentiated employment growth in Czechia-- Neexistuje podtyp publikace --

JINDROVÁ, A.; idPublikace = 68330; Název: Application of Multivariate Statistical Methods in the Analysis of Czech Population Life Quality with Attention to Regional Differentiation-- Neexistuje podtyp publikace --

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – VARVAŽOVSKÁ, P. PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 607-616. ISSN: 1211-8516.

DVOŘÁK, J. – WALCZYK, J. – NATOV, P. – HOŠKOVÁ, P. Structure of the operating time of the harvesters during casual logging. Sylwan, 2015, roč. 159, č. 4, s. 300-306. ISSN: 0039-7660.

HLAVSA, T. – URBANCOVÁ, H. – RICHTER, P. Ways of Human Resource Branding in Czech Agricultural Companies. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 112-120. ISSN: 1211-3174.

MOŠNA, F. Trigonometric functions - one possible definition. ..., 2016, roč. , č. 36, s. 509-518. ISSN: N.

HAQ, A. – SVOBODOVÁ, J. – IMRAN, S. – STANFORD, C. – S. RAZZAQUE, M. Vitamin D deficiency: A single centre analysis of patients from 136 countries. JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2016, roč. 11/2016, č. 164, s. 209-213. ISSN: 0960-0760.

SVOBODOVÁ, J. – URBANCOVÁ, H. THE STATISTICAL RESULTS OF ACTIVITIES CATEGORIZATION IN CZECH AGRICULTURAL COMPANIES. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 3/2016, č. 47, s. 129-139. ISSN: 1211-3174.

KÖPPELOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. PŘENOSITELNOST MOBILNÍCH ČÍSEL V ČR A JEJÍ VLIV NA TRŽNÍ KONCENTRACI A KONKURENČNÍ POSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍŤOVÝCH OPERÁTORŮ. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2017, roč. 39, č. 1, s. 87-97. ISSN: 1211-555X.

**HAVLÍČEK, V. – PROCHÁZKOVÁ, R. Moderní technologie skladování a posklizňové úpravy zrnin. Mechanizace zemědělství, 2017, roč. 67, č. 6, s. 50-51. ISSN: 0373-6776.

SVATOŠOVÁ, L. – KÖPPELOVÁ, J. Možnosti využití kombinovaných modelů pro tvorbu prognóz spotřeby potravin v ČR. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 4, s. 81-89. ISSN: 1804-1930.

MOŠNA, F.; idPublikace = 77073; Název: Hyperbolic equations with memory-- Neexistuje podtyp publikace --

KÖPPELOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. Komparativní studie modelů krátkodobých časových řad: využívání mobilních telekomunikačních služeb v jednotlivých regionech ČR. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 1, s. 77-89. ISSN: 1804-1930.

**HAQ, A. – SVOBODOVÁ, J. – **SOFI, N. – JINDROVÁ, A. – KÁBA, B. – **RAJAH, J. – **AL ANOUTI, F. – **ABDEL-WARETH, L. – **J. WIMALAWANSA, S. – **RAZZAQUE, M. Vitamin D status among the juvenile population: A retrospective study. JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2017, roč. 175, č. January 2018, s. 49-54. ISSN: 0960-0760.