×
Katedra statistiky
banner

Pedagogická činnost

Cílem pedagogických aktivit katedry je formování statistického myšlení a získání metodologických, analytických a výpočetních znalostí a dovedností. Z těchto důvodů katedra systematicky rozšiřuje podporu výuky prostřednictvím statistických programových paketů SAS, STATISTICA a SPSS, připravuje nové studijní materiály (v českém i anglickém jazyce) s důrazem na zvyšování podílu samostatné práce studentů, zavádí prvky e-learningu do kombinovaného studia a výuky v konzultačních střediscích, zařazuje přednášky odborníků z praxe do výuky v magisterské formě studia a pravidelně rozšiřuje výuku v anglickém jazyce.