×
Katedra statistiky
banner

Katedra statistiky

Statistika jako vědní disciplína představuje nezastupitelnou součást vzdělávání ekonomů, systémových inženýrů či informatiků. Katedra statistiky PEF je základním pracovištěm ČZU orientovaným na pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost v oblastech aplikované statistiky, teorie pravděpodobnosti, finanční a pojistné matematiky.

"Chápeme-li statistiku jako nástroj, pak je to nástroj značně účinný. Při zodpovědném zacházení poskytuje nedocenitelné a jinak nezískatelné rozbory kvantitativní stránky světa."