×
Katedra udržitelných technologií
banner

Katedra udržitelných technologií FTZ ČZU v Praze

Katedra udržitelných technologií (KUT) je jednou ze čtyř kateder Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze. KUT se v současné době zaměřuje na výuku a výzkum v technicko-environmentálních oborech, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova v oblastech tropů a subtropů. Základním zaměřením katedry je orientace na tzv. „vhodné technologie“ (tzv. Appropriate technologies) v oblastech tropů a subtropů a rozvojových zemí. Základem těchto technologií jsou minimální negativní dopady na životní prostředí, využívání obnovitelných energií a v neposlední řadě i jejich dobrá adopce ze strany příjemce.

KUT se podílí na výuce ve většině akreditovaných oborů FTZ. Společně s Katedrou ekonomického rozvoje garantuje tříletý bakalářský studijní obor "Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů" (TUR), vyučováný v českém jazyce. Je hlavním garantem dvouletého navazujícího magisterského oboru „Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics“, který je vyučován v angličtině. V současné době zajišťuje výuku cca 15 předmětů v bakalářském a magisterském stupni. Kromě výše uvedených předmětů se katedra podílí i na výuce doktorských předmětů. Zajišťuje i výuku pro zahraniční studenty v rámci speciálních výměnných programů jako např. LLP ERASMUS.