×
Katedra udržitelných technologií
banner

Historie

 

Institut tropů a subtropů /ITS/ byl součástí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). ITS byl založen v roce 1963 pod názvem Katedra světového zemědělství a lesnictví. V roce 1967 byla tato katedra povýšena na Institut tropického a subtropického zemědělství  a v roce 2005 přejmenován na Institut tropů a subtropů.

V roce 2013 se Institut tropů a subtropů transformoval rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze na Fakultu tropického zemědělství.

Katedra udržitelných technologií

Historie katedry sahá až do roku 1967, kdy byla založena jako jedna ze tří oddělení Institutu tropického a subtropického zemědělství spolu s oddělením živočišné produkce tropů a subtropů a s oddělením rostlinné produkce tropů a subtropů.

Oddělení se původně jmenovalo oddělení Mechanizace zemědělství tropů a subtropů. Vedoucím oddělení byl  Doc. Ing. Jiří   Jára, CSc.

Mezníkem vývoje katedry se stal rok 1981, kdy v návaznosti na přijetí nového vysokoškolského zákona a následně nového Statutu Vysoké školy zemědělské v Praze byl ITSZ vyňat z působnosti Provozně-ekonomické fakulty, podřízen přímo rektorovi VŠZ v Praze a z oddělení ITSZ se staly katedry.

Katedra se v roce 1981 jmenovala Katedra mechanizace zemědělství tropů a subtropů. Vedoucím katedry se stal Prof. Ing. Josef Oubrecht, CSc.                           

V roce 1991 se Katedra Mechanizace zemědělství tropů a subtropů a Katedra ekonomiky tropů a subtropů spojily v Katedru technického a ekonomického rozvoje venkova tropů a subtropů /KTERVTS/. Vedoucím katedry byl Doc. Ing. Karel Otto, CSc. 

 Od počátku svého vzniku zajišťovala katedra výuku předmětů a výzkum v oblasti zemědělského inženýrství a zemědělských technologií a ekonomiky.

V roce 2000 Doc. Otto, jako ředitel ITSZ a vedoucí katedry tragicky zemřel během mise v Senegalu.

Vedoucím KTERVTS se stal Ing. Vladimír Krepl, CSc.

V roce 2005, se změnou názvu ITSZ na Institut tropů a subtropů, se změnil i název katedry na Katedru inženýrství, ekonomiky a rozvoje venkova tropů a subtropů /KIERVTS/.

KIERVTS se v roce 2008 rozdělila na dvě katedry a to na, Katedru udržitelných technologií /KUT/ a Katedru ekonomického rozvoje /KER/.

Vedoucím katedry KUT se v roce 2011 stal Doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.

Do roku 1989 studovali na původní katedře s dnešním názvem Katedra udržitelných technologií (KUT) především zahraniční studenti z rozvojových zemí. Od roku 1992 je studijní program otevřen také pro české studenty.