×
Katedra vodních zdrojů
banner

Granty KVZ

Aplikace lysimetrů při sledování retence a pohybu vody v půdním profilu ve vztahu ke klimatickým změnám

GA FAPPZ, Solomon Ofori, 2019-2020

Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2012-2013

Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2011-2013

Dovybavení terénní stanice KVZ a rekonstruované vědecké fyzikální laboratoře katedry vodních zdrojů pro práci PhD a MSc studentů katedry neinvestičními prostředky

GA FAPPZ, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2011-2011

EDUWAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2010-2015

Experimetální měření a rozšiřování Stanice sledování transportních procesů a sledování dynamiky půdní vlhkosti KVZ na Suchdole pro práci PhD a vybraných MSc studentů katedry, doplnění drobného vydání stanice

GA FAPPZ, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2012-2012

Hydrogeology, IT předmět mezinárodního MSc programu na AF ČZU Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2004-2004

Numerické modelování transportu vícesložkové kontamince ve vícefázovém prostředí nasycených a nenasycených zemin

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2002-2004

Praktické aspekty použití biouhlu v rozdílných půdách a substrátech

Technologická agentura ČR, Ing. Markéta Miháliková, Ph.D., 2018-2019

Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2005-2009

Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2012-2013

Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2013-2014

Pregerenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWA3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2014-2015

Půda/hornina a voda - vědecké exkurze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2017-2018

Půdní voda a energetická rovnováha ve vztahu k plánování zavlažování

GA FAPPZ, Ing. Sanjar Khodjaev, 2016-2016

Sledování dynamiky půdní vody v půdním profilu ve vztahu k hydrometeorologickým podmínkám a řešení závlah

GA FAPPZ, 2017-2019

Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2019-2023

The determinativ of soil hydraulic properties using the HYPROP_DES method

GA FAPPZ, Getu Bekere, Ing. Mekonnen, 2013-2013

WATERMAN - Dissemination of research results in semi-arid and arid ecosystems with a focus on sustainable water resource management in Ethiopia

Evropská komise, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2006-2008