×
Katedra vodních zdrojů
banner

Granty KVZ

Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2019-2023

Aplikace lysimetrů při sledování retence a pohybu vody v půdním profilu ve vztahu ke klimatickým změnám

GA FAPPZ, Solomon Ofori, 2019-2020

Praktické aspekty použití biouhlu v rozdílných půdách a substrátech

Technologická agentura ČR, Ing. Markéta Miháliková, Ph.D., 2018-2019

Půda/hornina a voda - vědecké exkurze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2017-2018

Sledování dynamiky půdní vody v půdním profilu ve vztahu k hydrometeorologickým podmínkám a řešení závlah

GA FAPPZ, 2017-2019

Půdní voda a energetická rovnováha ve vztahu k plánování zavlažování

GA FAPPZ, Ing. Sanjar Khodjaev, 2016-2016

Pregerenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWA3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2014-2015

The determinativ of soil hydraulic properties using the HYPROP_DES method

GA FAPPZ, Getu Bekere, Ing. Mekonnen, 2013-2013

Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2013-2014

Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2012-2013

Experimetální měření a rozšiřování Stanice sledování transportních procesů a sledování dynamiky půdní vlhkosti KVZ na Suchdole pro práci PhD a vybraných MSc studentů katedry, doplnění drobného vydání stanice

GA FAPPZ, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2012-2012

Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2012-2013

Dovybavení terénní stanice KVZ a rekonstruované vědecké fyzikální laboratoře katedry vodních zdrojů pro práci PhD a MSc studentů katedry neinvestičními prostředky

GA FAPPZ, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2011-2011

Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2011-2013

EDUWAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2010-2015

WATERMAN - Dissemination of research results in semi-arid and arid ecosystems with a focus on sustainable water resource management in Ethiopia

Evropská komise, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2006-2008

Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2005-2009

Hydrogeology, IT předmět mezinárodního MSc programu na AF ČZU Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2004-2004

Numerické modelování transportu vícesložkové kontamince ve vícefázovém prostředí nasycených a nenasycených zemin

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2002-2004