×
Katedra vodních zdrojů
banner

Rybníky a vodní nádrže

Online výstupy katedry > Rybníky a vodní nádrže

Průvodce doplňkovými materiály k předmětu Rybníky a vodní nádrže

Složka Rybníky a vodní nádrže obsahuje 2 doplňkové studijní materiály (I. a II.), jednu část knihy Rybníky v ČR (str. 1-85), kterou s laskavým svolením autorů a vydavatele mohu pro výuku používat, dále výukové video „Půda a voda v krajině“ a pro zajímavost také informaci o mase naší nejběžnější sladkovodní ryby – kapra.  Pro zpracování byly použity podklady z několika institucí, které jsou na v podkladech citovány. Všem, kdo takto poskytl bezplatně podklady pro studium Vás, našich studentů, opravdu patří moje poděkování.

Všem studentům, kteří tyto doplňkové materiály budou používat, přeji hodně trpělivosti při čtení a tudíž studiu.

 Prof. Ing. Svatopluk MATULA, CSc. - vyučující

 

Přehled souborů ve složce:

  • Doplňkové studijní a informační mat. I

Informace pro doplnění znalostí o vodním hospodářství a vodě v krajině včetně odkazů na internetové zdroje, které jsou volně dostupné. Důraz je kladen na legislativní rámec jak v legislativě národní, tak i v legislativě EU.

  • Doplňkové studijní a informační mat. II

Význam a funkce rybníků, tato část, kromě textu, obsahuje otázky k zamyšlení, na které by čtenář měl hledat sám odpověď, a pak na semináři s pedagogem budou jednotlivá témata probrána detailně.

  • Rybníky v ČR-KNIHA-str. 1-85

Elektronické podoba části velmi zdařilé publikace Rybníky v České republice autorů J, Křivánka, J. Němce a J. Koppa a to str. 1 – 85, tedy části, která je věnována historii rybníků a rybníkářství, úloze rybníků v průmyslu, zemědělství, lesnictví, pojednává o rybářství a rybaření, o rybářském výzkumu a školství. Část knihy je se svolením vydavatele možno užívat pro výukové účely, ale nesmí být použita ke komerčním účelům.

  • Výukové video „Půda a voda v krajině“

které je také se souhlasem tvůrce i majitele autorských práv možno použít k výuce. Zde je ukázáno, jak dva nejdůležitější přírodní zdroje – voda a půda -  spolu úzce souvisí. Klikněte zde pro přehrávání videa. (Pokud se video nespustí, stáhněte ho do svého počítače a spusťte v přehrávači.)

  • Kapr a jeho porcování podle MZe ČR

Přehledný obrázek kapra a jeho kulinářského využití v české i anglické verzi. Obrázek je s díky převzat z podkladů MZe ČR a je uváděn pro zajímavost