×
Katedra vodních zdrojů
banner

KOLDRO

Granty KVZ > KOLDRO

Pracoviště katedry vodních zdrojů je členem konsorcia
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Výzva VIII programu podpory APLIKACE


„Univerzální systém kolaborativních dronů“, č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024436

Zadavatel: Evropská unie a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Společné řešení Projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s využitím dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Výzva VIII programu podpory APLIKACE

Členové konsorcia

Žadatel:

Eurosecur s. r. o.

Partner č. 1:

Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra vodních zdrojů

Partner č. 2:

Fly4Future s. r. o.

Cíl projektu

Vývoj platformy bezpilotního letadla a jeho kolaborujících součástí pro plnění úkolů v režimu kolaborace: bezpilotní letadlo

- země, voda, vzduch.

Financování

Finanční výše podpory pro tým ČZU 8 153 418 Kč

Celková výše z Evropských fondů pro regionální rozvoj přesahuje 500 000 eur

Délka řešení

Délka řešení projektu 16. 7. 2021 – 31. 12. 2024 ve třech etapách