×
Katedra vodních zdrojů
banner

NearriCZ

NearriCZ: Databáze pro odhad polní vodní kapacity a bodu vadnutí v zemědělských půdách ČR pro účely řízení závlah

Tato specializovaná databáze byla vytvořena s finanční podporou Ministerstva zemědělství, Národní agentury pro zemědělský výzkum, v rámci projektu NAZV č. QK1720285 "Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah".

 


Databáze NearriCZ je ke stažení na tomto odkazu. Stažení předchází vyplnění jednoduchého registračního formuláře.