×
Katedra vodních zdrojů
banner

NearriCZ

NearriCZ: Databáze pro odhad polní vodní kapacity a bodu vadnutí v zemědělských půdách ČR pro účely řízení závlah

Databáze vznikla v rámci projektu NAZV č. QK1720285 "Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah".


Soubor ke stažení bude doplněn po schválení.