×
Katedra vodních zdrojů
banner

Publikace KVZ

Ostatní výsledky

Soil hydrophysical and microbiological characteristics changes originate in repated identical to-soil treatment prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Růžek Pavel, 2005

MATULA, S. – LUFINKOVÁ, J. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil unsaturated hydraulic conductivity, in situ determination by different tension infiltrometers and role of initial soil water content in the determination. 2014, Czech-Palestinien Workshop on the issue of Groundwater Exploitation and Management, 23-25 November, 2014, Nabulus, s. 38-45.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Soil water fluxes measured with a small lysimeter. 2015, Acta Hydrologica Slovaca (ISSN 1335-6291), vol. 16, no. 3, p. 3-14.

Stanovení koncentrace půdního roztoku metodou TDR Merunka Pavel; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2005

The Effect of Tillage Systems on Unsaturated Soil Profile: Changes in Hydrophysical Properties prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2004

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vertical soil water fluxes measured with a small smart field lysimeter: the noise removal and further interpretation. 2015, In: Pavelková, D. et al. (eds.), 2015: Ninth International Scientific Conference „Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory“ and „Physics of Soil Water“, Zemplínska šírava, June, 2-4, 2015, Slovak Republic, Proceedings of peer-reviewed contributions. Published by Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Hydrological Research Base Michalovce, Slovak Republic. ISBN : 978 – 80 – 89139 – 35 – 4, pp. 32-41.

DOLEŽAL, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BARRADAS, J. – MEKONNEN, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých způsobů filtrace signálu na měření hustoty svislého toku vody malým inteligentním lyzimetrem SMF UMS. 2014, Sborník: Hydrologie malého povodí 2014. 1. díl,s. 41-48. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

ŠURDA, P. – RODNÝ, M. – NAGY, V. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vplyv biologického pôdneho povlaku na priestorovú variabilitu hydraulickej vodivosti pôdy. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 504-510. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

Výsledky ověřování Lignohumátu ve chmelařství Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Štranc Daniel; Šmídl Rostislav; David Václav, 2005

MAITAH, M. – TOTH, D. – MIHÁLIKOVÁ, M.Využití metody vícekriteriální analýzy variant a analytického hierarchického procesu pro posouzení kvality půdy. 2020, Workshop Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy. Praha 23. 11. 2020 Česká zemědělská univerzita v Praze..

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MRÁZ, A. – VON UNOLD, G. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – DOLEŽAL, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkušenosti z instalace a provozu malého inteligentního lyzimetru SFM UMS. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 309-316. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).