×
Katedra zoologie a rybářství
banner

Garantované předměty

Podrobnější informace k vyučovaným předmětům naleznete na stránkách konkrétních předmětů - ZDE či v aplikaci Moodle
AEA01E Zoology - Bc.
AEA05E Včelařství - Bc.
AEA09E Zoologie - Bc.
AEA10Z Terénní cvičení - Bc.
AEA11Z Terénní cvičení - Bc.
AEA12E Systematika ryb
AEA13E Chov terarijních živočichů
AEA14E Akvaristika
AEA15E Produkční akvaristika - Mgr.
AEA21E Základy chovu exotických zvířat
AEA22E Aquaculture
AEA24E Biomonitoring - Mgr.
AEA25E Zoologie bezobratlých - Bc.
AEA26E Zoologie obratlovců - Bc.
AEA27E Mořská biologie
AEA28E Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů - Mgr.
AEA30E Hydrobiologie - Bc.
AEA33E Akvakultura
AEA34E Legislativa živočichů
AEA35E Speciální aspekty chovu exotických zvířat
AEA36E Základy fotografování zvířat
AEA37E Rybářství a rybníkářství - Mgr.
AEA39E Zoogeografie
AEA40E Biologie ryb
AEA41E Rybářství a rybníkářství - Bc.
AEA47E Metody studia vodních ekosystémů
AEA54E Etologie ryb
AEA55E Behaviorální procesy ve vodním prostředí
AEA58E Invazní biologie - Mgr.
AEA60E Hydrobiologie - Mgr.
AEA61E Péče o pohybový aparát
AEA62E Aquaculture
AEA72E Péče o pohybový aparát
AEA75E Zoologie bezobratlých - Bc.
AEA76E Zoologie obratlovců - Bc.
AEA7AE Chov bezobratlých živočichů - Bc.
AEA80E Zoologie - Bc.
AEA82Z Terénní cvičení - Bc.
AEA85E Základy chovu exotických zvířat - Bc.
AEA88E Hydrobiologie - Mgr.
AEA89E Hydrobiologie - Bc.
AEA90E Parazitologie
AEA94E Rybářství a rybníkářství - Mgr.
AEA95E Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů - Mgr.
AEA96E Legislativa živočichů - Mgr.
AEA97E Akvakultura - Bc.
AEA98E Zoogeografie - Mgr.
AEX04E Chov bezobratlých živočichů - Bc.
AEZ02Z Akvakultura - Mgr.
AVA32E Péče o pohybový aparát
AVA47E Prevence chorob ryb - Mgr.
DAEA01Y Agroekologie
DAEA02Y Prevence parazitóz HZ
DAEA03Y Rybářství
DAEA04Y Helmintologie
DAEA05Y Biomonitoring
DAEA06Y Aplikovaná etologie ryb a vodních organismů v akvakultuře
DAEA07Y Systematická zoologie
DAEA09Y Odborný seminář Vědy o živé přírodě I
DAEA10Y Odborný seminář Vědy o živé přírodě II
DAEA11Y Odborný seminář Aplikovaná zoologie I
DAEA12Y Odborný seminář Aplikovaná zoologie II
DAEA13Y Akvariologie
DAEA14Y Aquariology
DAEA15Y Akvakultura
DAEA16Y Aquaculture
DAEA17Y Biologické invaze ve vodním prostředí
DAEA18Y Biological Invasions in Aquatic Environment
DAEA19Y Management vodních ekosystémů
DAEA20Y Management of Freshwater Ecosystems
DAEA21Y Veterinární parazitologie pro chovatele
DAEA22Y Veterinary Parasitology for Breeders