×
Katedra zoologie a rybářství
banner

Garantované předměty

Podrobnější informace k vyučovaným předmětům naleznete na stránkách konkrétních předmětů - ZDE či v aplikaci Moodle
AEA17E Agricultural Ecology - Mgr.
DAEA01Y Agroekologie
AEA33E Akvakultura - Bc.
AEA51E Akvakultura a interakce s životním prostorem - Mgr.
AEA14E Akvaristika - Bc.
AEA86E Akvaristika - Bc.
AEA19E Aplikovaná ekologie - Bc.
AEA71E Aplikovaná ekologie - Bc.
DAEA06Y Aplikovaná etologie ryb a vodních organismů v akvakultuře
AEA40E Biologie ryb
DAEA05Y Biomonitoring
AEA24E Biomonitoring - Mgr.
AEA93E Biomonitoring - Mgr.
AEA7AE Chov bezobratlých živočichů - Bc.
AEA28E Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů - Mgr.
AEA95E Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů - Mgr.
AEA45E Ekologie vodních živočichů - Mgr.
AEA29Z Excursions, Field Training - Bc.
AEA38E Fish Systematics - Mgr.
DAEA04Y Helmintologie
AEA30E Hydrobiologie - Bc., Mgr.
AEA43E Invazní biologie - Bc.
AEA52E Komerční a rekreační rybolov - Mgr.
AEA96E Legislativa živočichů - Mgr.
AEA50E Malakologie a astakologie - Mgr.
AEA27E Mořská biologie - Bc.
AEA79E Mořská biologie - Bc.
AEA20E Parasitology - Mgr.
AEA03E Parazitologie - Bc.
AEA90E Parazitologie - Bc.
AEA42E Péče o vodní ekosystémy - Bc.
DAEA02Y Prevence parazitóz HZ
AEA32E Principles of Agroecology - Bc.
AEA53E Případové studie z akvakultury a péče o vodní ekosystémy - Mgr.
DAEA03Y Rybářství
AEA35E Speciální aspekty chovu exotických zvířat - Mgr.
AEA92E Speciální aspekty chovu exotických zvířat - Mgr.
DAEA07Y Systematická zoologie
AEA12E Systematika ryb - Bc.
AEA83E Systematika ryb - Bc.
AEA46E Technologie v akvakultuře - Mgr.
AEA13E Teraristika - Bc.
AEA84E Teraristika - Bc.
AEA11Z Terénní cvičení - Bc.
AEA82Z Terénní cvičení - Bc.
AEA70E Včelařství - Bc.
AEL04E Včelařství - Bc.
AEL71E Včelařství - Bc.
AEA05E Včelařství - Bc., Mgr.
AEL04Z Včelařství - terénní cvičení - Bc.
AEL71Z Včelařství - terénní cvičení - Bc.
AEA31E Základy biomonitoringu - Bc.
AEA91E Základy biomonitoringu - Bc.
AEA85E Základy chovu exotických zvířat - Bc.
AEA21E Základy chovu exotických zvířat - Bc., Mgr.
AEA36E Základy fotografování zvířat - Mgr.
AEA80E Zoologie - Bc.
AEA09E Zoologie - Bc.
AEA25E Zoologie bezobratlých - Bc.
AEA26E Zoologie obratlovců - Bc.
AEA76E Zoologie obratlovců - Bc.
AEI01E Zoologie v tropech a subtropech - Bc.
AEA01E Zoology - Bc.