×
Katedra zoologie a rybářství
banner

Garantované předměty

Podrobnější informace k vyučovaným předmětům naleznete na stránkách konkrétních předmětů - ZDE či v aplikaci Moodle
AEA03E Parazitologie
AEA05E Včelařství - Bc.
AEA06E Včelařství - Mgr.
AEA11Z Terénní cvičení - Bc.
AEA12E Systematika ryb
AEA13E Chov terarijních živočichů
AEA14E Akvaristika
AEA19E Aplikovaná ekologie - Bc.
AEA20E Parasitology - Mgr.
AEA24E Biomonitoring - Mgr.
AEA26E Zoologie obratlovců - Bc.
AEA27E Mořská biologie
AEA31E Základy biomonitoringu
AEA32E Principles of Agroecology - Bc.
AEA36E Základy fotografování zvířat
AEA38E Fish Systematics - Mgr.
AEA42E Péče o vodní ekosystémy - Bc.
AEA43E Invazní biologie - Bc.
AEA46E Technologie v akvakultuře - Mgr.
AEA50E Malakologie a astakologie
AEA52E Komerční a rekreační rybolov - Mgr.
AEA53E Případové studie z akvakultury a péče o vodní ekosystémy - Mgr.
AEA58E Invazní biologie - Mgr.
AEA70E Včelařství - Bc.
AEA76E Zoologie obratlovců - Bc.
AEA7BE Invazní biologie - Mgr.
AEA80E Zoologie - Bc.
AEA82Z Terénní cvičení - Bc.
AEA84E Chov terarijních živočichů
AEA90E Parazitologie
AEA92E Speciální aspekty chovu exotických zvířat - Mgr.
AEA93E Biomonitoring - Mgr.
AEA97E Akvakultura - Bc.
AEL04E Včelařství - Bc.
AEL71E Včelařství - Bc.
AUA28Z Praxe odborná
AVA44E Anatomie a fyziologie ryb - Bc.
DAEA01Y Agroekologie
DAEA02Y Prevence parazitóz HZ
DAEA03Y Rybářství
DAEA04Y Helmintologie
DAEA05Y Biomonitoring
DAEA06Y Aplikovaná etologie ryb a vodních organismů v akvakultuře
DAEA07Y Systematická zoologie
DAEA09Y Odborný seminář Vědy o živé přírodě I
DAEA10Y Odborný seminář Vědy o živé přírodě II
DAEA11Y Odborný seminář Aplikovaná zoologie I
DAEA12Y Odborný seminář Aplikovaná zoologie II
DAEA13Y Akvariologie
DAEA14Y Aquariology
DAEA15Y Akvakultura
DAEA16Y Aquaculture
DAEA17Y Biologické invaze ve vodním prostředí
DAEA18Y Biological Invasions in Aquatic Environment
DAEA19Y Management vodních ekosystémů
DAEA20Y Management of Freshwater Ecosystems
DAEA21Y Veterinární parazitologie pro chovatele
DAEA22Y Veterinary Parasitology for Breeders
DAEA23Y Biotechnologie v laboratorním výzkumu
DAEA24Y Biotechnology in Laboratory Research