×
Katedra zoologie a rybářství
banner

Výukové prostory

Výuka cvičení předmětů garantovaných a zajišťovaných členy KZR se odehrává převážně na dvou cvičebnách KZR:

Cvičebna A28
Místnost se nachází v přízemí hlavní budovy FAPPZ, po vstupu hlavním vchodem vpravo od schodů.

Cvičebna A28
Cvičebna A28

Cvičebna B3
Místnost se nachází v přízemí pavilonu B, který je situován vpravo za hlavní budovou FAPPZ směrem k lesnické fakultě

Cvičebna B3
Cvičebna B3

Obě cvičebny jsou vybavené základními didaktickými pomůckami a bohatými sbírkami zástupců různých skupin organismů, které jsou hojně využívány pro výuku.

Ukázka zoologických sbírek KZR
Sbírky KZR