×
Katedra zoologie a rybářství
banner

Granty

Analýza a řešení environmentálních rizik provozu malých vodních elektráren ve vazbě na vodní organizmy

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2013-2014

Analýza mitochondriální a jaderné DNA ryb rodu karas (Carassius)

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Rylková, Ph.D., 2013-2013

Biologie vybraných chráněných živočichů ČR.

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2013-2013

Cytogenetická a molekulárně genetická struktura diploidních a polyploidních biotypů rodu karas (Carassius)

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2012-2012

Cytogenetická analýza a evoluce karyotypu u jihoamerických cichlid

GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2011-2011

Detekce a charakterizace proteinů se vztahem k hypobióze u larev gastrointestinální hlístice Teladorsagia circumcincta

CIGA, Ing. Marie Kudrnáčová, 2011-2013

Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2011-2014

Hydrobiologický monitoring soustavy Duchcovských rybníků se zaměřením na diverzitu společenstev vodních bezobratlých

GA FZP, Ing. Zuzana Čadková, Ph.D., DiS., 2010-2010

Komplexní výzkum dvoukřídlých v Národním parku Podyjí

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., 2002-2004

Liška obecná (Vulpes vulpes) a její endohelminti jako bioindikátoři zatížení prostředí těžkými kovy

GA FAPPZ, doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., 2008-2008

Molekulární analýza fylogenetické struktury rodu karas (Carassius)

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Rylková, Ph.D., 2011-2011

Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně sportovního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů 

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2012-2013

Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., 2007-2011

Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice

Ministerstvo životního prostředí ČR, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 2007-2011

Reprodukční mechanizmy komplexů rodu Carassius

CIGA, Ing. Kateřina Rylková, Ph.D., 2013-2014

Revize evropských druhů rodu Conioscinella (Diptera, Chlorapidae)

GA FAPPZ, Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., 2008-2008

Revize evropských druhů rodu Tricimba (Diptera, Chloropidae)

GA FAPPZ, Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., 2006-2006

Rozlišení plemen a linií kapra obecného s využitím geografické morfometrie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D., 2005-2005

Sekvenace mitochondriálního genu cytochrom B jedinců rodu karas (Carassius, Actinopterigii) pro studium genealogických vztahů mezi euroasijskými populacemi

GA FAPPZ, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2004-2004

Stanovení biokoncentračního faktoru tasemnice Hymenolepis diminuta v závislosti na formě Cd podávané hostiteli (Rattus norvegicus)

GA FAPPZ, Ing. Petr Válek, 2013-2013

Stanovení biokoncentračního faktoru tasemnice Hymenolepis diminuta v závislosti na formě Pb podávané hostiteli (Rattus norvegicus)

GA FAPPZ, Ing. Zuzana Čadková, Ph.D., DiS., 2012-2012

Stanovení vybraných makro- a mikroprvků v čajovinách a ostatních rostlinných produktech konzumovaných ve formě nálevu

CIGA, Ing. Jan Malik, 2009-2010

Transport a akumulace olova v systému hostitel parazit

CIGA, Ing. Petr Válek, 2011-2012

Vliv návnad s anthelmintiky na prevalenci Echinococcus multilocularis u lišek obecných v ČR

CIGA, Ing. Adéla Brožová, 2012-2014

Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variabilit

Grantová agentura ČR, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2013-2017

Vliv prostředí na úspěšnost osídlování výsypek obojživelníky: studie na skokanu štíhlém (Rana dalmatina)

CIGA, Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D., 2007-2007

Vliv znečištění vody, úživnosti a hydrologických charakteristik toku na výskyt mlžů čeledi Unionidae v tekoucích vodách ČR

GA FLE, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2007-2007

Vyhodnocení vlivu chemismu vody a využití území na rozšíření mlžů čeledi Unionidae v povodí Lužnice

GA FLE, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2006-2006

Využití enzymatických imunoesejí ke stanovení protizánětlivých účinků vybraných druhů z čeledi Ranunculaceae

GA FTZ, Ing. Jan Malik, 2009-2009

Využití kombinace toxikologických testů a analýzy rozšíření druhů pro stanovení vlivu vybraných parametrů jakosti vody na populace sladkovodních mlžů

GA FZP, Ing. Karel Douda, Ph.D., 2008-2008

Vzorce a důvody rozdílného pelagiského chování plůdku okouna: nový pohled na deklarovanou ekologickou plasticitu druhu

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., 2006-2008